Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Ημερομηνία
20.01.2019 11:00am - 4:30pm
Τοποθεσία

Περιγραφή

Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού «Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και τον χρόνο», οργάνωση Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων και Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών