Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Ημερίδα για την Παιδόπολη Ζηρού

Ημερομηνία
09.10.2013 9:00am - 4:00pm
Τοποθεσία

Περιγραφή

Οργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Φιλιππιάδα.