Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Συνεδρίαση του Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου με θεματικό άξονα τα "Αρχεία"

Ημερομηνία
03.05.2014 9:30pm - 04.05.2014 10:30pm
Τοποθεσία

Περιγραφή

Φιλοξενία παράλληλης Συνεδρίασης του Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου με θεματικό άξονα τα "Αρχεία"