Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Φιλοξενία παράλληλης συνεδρίασης του Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου με θεματικό άξονα τα Αρχεία

Ημερομηνία
30.04.2014 2:00pm - 04.05.2014 3:00pm
Τοποθεσία

Περιγραφή

Φιλοξενία παράλληλης συνεδρίασης του Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου με θεματικό άξονα τα Αρχεία