Εκδηλώσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών

Μαγνητοσκόπηση - Ντοκιμαντέρ για το Πάσχα της Κέρκυρας με τίτλο «Η Ελλάδα Αλλιώς»

Ημερομηνία
03.04.2018 9:00am - 10:00am
Τοποθεσία

Περιγραφή

Μαγνητοσκόπηση στους χώρους των Αρχείων Κέρκυρας για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για το Πάσχα της Κέρκυρας με τίτλο «Η Ελλάδα Αλλιώς», (σκηνοθέτης κ. Σατζόγλου) του τηλεοπτικού σταθμού της ελληνικής ομογένειας της Αμερικής.