Μάθετε πώς διαχειριζόμαστε τα αρχεία

Η παρουσίαση που ακολουθεί στόχο έχει να εξοικειώσει το κοινό με το εύρος των αρχειονομικών εργασιών καθώς και των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται για την πρόσκτηση και προετοιμασία του αρχειακού υλικού προκειμένου να είναι προσβάσιμο.