ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών παρουσιάζουν μια πρόγευση της ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Από τις 15 Μαρτίου μπορείτε να δείτε, μέσω εικονικής περιήγησης, περισσότερα από 150 τεκμήρια στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης. Ακολουθήστε μας!