ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

του Βασιλείου των Δύο Σικελιών, του Φιλελληνισμού και της συμμετοχής της Κύπρου στον Αγώνα!
Δελτίο Τύπου
Trailer της Έκθεσης