Πρότυπα

standards line icon
Το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων (ICA - International Council on Archives) έχει εκδώσει πρότυπα για την περιγραφή του αρχειακού υλικού, το πλαίσιο παραγωγής του, που λαμβάνει υπόψη τους παραγωγούς και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε, αλλά και για την περιγραφή των φορέων που διατηρούν αρχειακό υλικό.
Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), μέσα στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών Ορολογίας και Επιμόρφωσης και της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων και της Συντακτικής Επιτροπής ολοκλήρωσε την μετάφραση και έκδοση των παραπάνω προτύπων στα ελληνικά. Οι επίσημες ελληνικές μεταφράσεις διατίθενται δωρεάν από την Ε.Α.Ε., καθώς, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της, η παροχή βασικών χρηστικών εργαλείων στα μέλη της αλλά και σε όλους τους Έλληνες εργαζομένους σε αρχειακούς φορείς, αποτελεί βασικό στόχο της.