Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, περισσότερα από 150 τεκμήρια που φωτίζουν πτυχές της Ελληνικής Παλιγγενεσίας,

του Βασιλείου των Δύο Σικελιών, του Φιλελληνισμού και της συμμετοχής της Κύπρου στον Αγώνα!
Δελτίο Τύπου
Trailer της Έκθεσης