Κατηγορία: Ημερολόγια
Σελίδες: 120
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν.Ροδόπης
Έτος: 1989
Αρχείο Δημητρίου Κόλλα, Συνοπτικό Ευρετήριο, [Αλίκη Νικηφόρου] Κέρκυρα 1989, σσ.120, (φωτ. αντιγρ.)
Date insert: