Κατηγορία: Κατάλογοι εκθέσεων
Τοποθεσία: Κεντρική Υπηρεσία
Έτος: 2021
Ο κατάλογος της έκθεσης «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις», που διοργανώθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και την Ελληνοαμερικανική Ένωση, εκδόθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Η δομή του ακολουθεί τον αφηγηματικό ιστό της έκθεσης, η οποία με κριτήριο τις θεματικές επιλογές των δημιουργών διαρθρώθηκε σε πέντε μεγάλους θεματικούς άξονες: Σύμβολα, Πρόσωπα, Πολεμικές επιχειρήσεις, Φιλελληνισμός, Γυναικεία παρουσία.

Τη χρηματοδότηση της έκδοσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Περισσότερα για την έκθεση εδώ.
Date insert: