Κατηγορία: Ευρετήρια
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 1991
Συνοπτικό ευρετήριο του Αρχείου Εκτελεστικής Αστυνομίας (1818 - 1866)
Date insert: