Κατηγορία: Ευρετήρια
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 2003
Τα διαβατήρια του 19ου αι. των Αρχείων της Κέρκυρας (1800-1870)