Αρχεία περιόδου Γεωργίου Α

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Ανακτορικών Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: 1) Πολιτικός Οίκος: Αυλαρχείο (αλληλογραφία, ανακτορικό ταμείο, ανακτορικό επιμελητήριο, αυλαρχείο τελετών, ταξίδια, βασιλικά κτήματα). Πολιτικό Γραφείο Βασιλέως (αλληλογραφία βασιλέως, βασιλίσσης, ιδιαιτέρων γραμματέων, αλληλογραφία με υπουργεία).
2) Στρατιωτικός Οίκος
1863-1911
Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία Το αρχείο αντιστοιχεί στα έξι τμήματα του Υπουργείου: 1) Τμήμα Διοικητικό, 2) Τμήμα Δημοτικό, 3) Τμήμα Υγειονομικό, 4) Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας, 5) Τμήμα Δημοσίων έργων, 6) Τμήμα Λογιστικό. Αποτελείται από 51 σειρές και 182 υποσειρές, οι οποίες καλύπτουν τα εξής θέματα/αρμοδιότητες: Προσωπικό Υπουργείων και Νομαρχιών, Δημόσια ασφάλεια, Δημεγερσίες, Αμνηστίες, πρόσφυγες, λιποτάκτες, Στρατολογικά, Πολιτογραφήσεις, Επικουρίες και αμοιβές, συντάξεις χηρών και ορφανών, Καθολικοί δημοτικοί κανονισμοί, Δημοτικά και επαρχιακά, Δημόσια υγεία, Στατιστικά, απογραφές, Αρχαιότητες-Μνημεία-Υλοτομία, Επιστημονικές συλλογές, Δημητριακοί καρποί-απόπλοι, κατάπλοι, Κτηματολόγιο-Διαφιλονικούμενα κτήματα, Τοπογραφικοί χάρτες, χρηματικές προκαταβολές, χρηματικές τράπεζες, Ταχυδρομεία- ταχυδρομικά τέλη-ατμοπλοΐα-τηλεγραφεία, Συνοικισμοί-Μετοικεσίες-Αποικίες, Εμπόριο-Ναυτιλία, Εταιρείες και σύλλογοι, Φορολογικά, Βιομηχανία-Γεωργία-Αγρονομία-Δενδροκομία-Θεατρικά, Εθνικά-Εκκλησιαστικά-Ιδιωτικά κτήματα, Λαχεία-μέτρα και σταθμά, Γραφείο δημόσιας οικονομίας και μηχανικός κλάδος, Δημόσια έργα: Προικοδοτήσεις-υπηρεσία γεωμετρών-μισθοί και έξοδα μηχανικού, Σχεδιαγραφήσεις πόλεων-κωμών, Οδοποιία, Γεφυροποιία, λιμένες -φάροι - προκυμαίες, Υδραυλικά έργα: Φωτισμός- καθαριότητα πόλεων - λίμνες - έλη-πεδιάδες - ποταμοί, Δημόσια έργα.
1863-1916
Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Α΄: προσωπικό και οργάνωση. Έγγραφα σχετικά με το σχηματισμό και Οργανισμό Φρουραρχείων, τον Οργανισμό Πεζικού και Οργανισμό Ταγμάτων κ.α.
Τμήμα Β΄: στρατιωτική νομοθεσία και δικαιοσύνη. Έγγραφα σχετικά με τη στρατιωτική (ποινική) νομοθεσία και τα στρατιωτικά δικαστήρια καθώς και κοινοποιήσεις υπηρεσίας σε διάφορα υπουργεία.
Τμήμα Γ΄: Μηχανικό Σώμα. Έγγραφα σχετικά με οικοδομές, κατασκευές, αποξηράνσεις, σχέδια πόλεων κ.α.
Τμήμα Δ΄: οικονομικά και λογιστικά. Έγγραφα σχετικά με προϋπολογισμούς, τροφοδοσία, γραφική ύλη, ιππονομή, συντάξεις κ.α.
Τμήμα Μ.Κ.: Μυστική Καταχώρηση. Έγγραφα σχετικά με τη χωροφυλακή, ληστείες, ασφάλεια διαφόρων περιοχών της Στερεάς Ελλάδας κ.ά.
1863 - 1887PAO007.08
Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γ' περίοδος Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Εκκλησιαστικόν: Προϋπολογισμοί, απολογισμοί μονών, διοικητικά θέματα, συνενώσεις-προσαρτήσεις μονών κ.ά.
Τμήμα Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως: Θέματα προσωπικού, εξετάσεις Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων, Εθνική Βιβλιοθήκη, Διδασκαλεία, Αστεροσκοπείο, στρατιωτική εκπαίδευση κλπ.
Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως: Θέματα προσωπικού, εξετάσεις, σύσταση και κατάσταση δημοτικών σχολείων, ιδιωτικά σχολεία κλπ.
Τμήμα Αρχαιολογικόν: Θέματα προσωπικού, ανασκαφές, μουσεία, απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, ποικίλα ζητήματα
Τμήμα Λογιστικόν: Εγκρίσεις δαπανών, εντάλματα, οδοιπορικά κλπ.

1855 - 1885PAG001
Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δ' περίοδος Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: Α) Γραφείον των Εκκλησιαστικών υποθέσεων, Β) Γραφείον της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Γ) Το τμήμα αποτελείται από τα Γραφεία Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, Διδακτικών βιβλίων, οδηγιών, οργάνων και Στατιστικής, Δ) Γραφείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ε) Γραφείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Στ) Αρχιτεκτονικόν Γραφείον σχολικών κτιρίων και συντηρήσεως αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών μουσείων, Ζ) Γραφείον Λογιστηρίου, Η) Το τμήμα αποτελείται από τα Γραφεία Διεκπεραιώσεως, Αρχείων, Πληροφοριών, Θ) Γραφείον Γυμναστικής και Σκοποβολίας, Ι) Γραφείον της Σχολικής Υγιεινής. 1886 - 1926
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Ναυτικών Το αρχείο αποτελείται από έγγραφα της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα διορισμών, οικονομικά ζητήματα και επιστολές τοποτηρητών (1830-1832).
Κατά τα χρόνια του Όθωνα και Γεωργίου Α΄ (1833-1915) η Γραμματεία/Υπουργείο αλληλογραφεί με τον βασιλέα, τα Υπουργεία Οικονομικών, Στρατιωτικών και Εσωτερικών, τα λιμεναρχεία, τους κυβερνήτες πλοίων, τη Θωρηκτή Μοίρα καθώς και με το προσωπικό των πολεμικών πλοίων και ιδιώτες. Μεγάλο μέρος του αρχείου καλύπτουν οι υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού (άδειες, διορισμοί κ.λπ.), τα θέματα απονομής δικαιοσύνης, η ναυτική εκπαίδευση, οι κατασκευές και οι επισκευές πλοίων, οι υποθέσεις προσωπικού (παράπονα υπαλλήλων κατά υπαλλήλων και υποθέσεις μεταξύ Γραμματείας και ιδιωτών), τα λιμενικά ζητήματα (ενοίκια λιμενικών καταστημάτων, λιμενικά δικαιώματα). Σημαντικό αρχειακό υλικό αποτελούν τα διπλώματα της Κυβερνήσεως σε πλοία και παρατάσεις διπλωμάτων που δόθηκαν από διοικητικούς τοποτηρητές, νομάρχες και έπαρχους (1832-1834). Για τα έτη 1837-1866 συμπεριλαμβάνεται υλικό το οποίο αποτελείται από επιστολές-αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων πλοιαρχίας με τα συνημμένα πιστοποιητικά και την αλληλογραφία των αρμοδίων αρχών. Τέλος, το αρχείο περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Υπουργείου προς την «εξεταστική επί των αριστείων επιτροπή» για θέματα απονομής αριστείων. Τα έγγραφα αυτά είναι αιτήσεις- επιστολές αγωνιστών όπως και συνοδευτικά σημειώματα ως πιστοποιητικά εκδουλεύσεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα (1821-1841).
Τα λυτά έγγραφα του αρχείου ταξινομούνται θεματικά ανά θυρίδα και φάκελο (88 θυρίδες) ενώ στο αρχείο συμπεριλαμβάνονται και κατάστιχα (κυρίως ευρετήρια και πρωτόκολλα).
1830-1915
Αρχείο Ναυτικού Διευθυντηρίου Το αρχείο του Ναυτικού Διευθυντηρίου αποτελείται από φακέλους εγγράφων, η θεματολογία των οποίων είναι κοινή με του Υπουργείου Ναυτικών. Στο αρχείο περιλαμβάνονται έγγραφα για τα θέματα προσωπικού (ανάγκες του Ναυτικού Διευθυντηρίου και Ναυστάθμου, διορισμοί, απολύσεις, πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετακινήσεις κ.ά.), λογαριασμούς τροφοδοσίας πλοίων και μισθοδοσίας ναυτικών, θέματα δικαιοσύνης, υγειονομικής περίθαλψης, ναυτικής εκπαίδευσης, προμήθειες και διαχείριση υλικών, κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα στο ναύσταθμο και σε πλοία. Τα λυτά έγγραφα του αρχείου ταξινομούνται θεματικά ανά θυρίδα και φάκελο (56 θυρίδες). Επίσης, στο αρχείο συμπεριλαμβάνονται και κατάστιχα (κυρίως πρωτόκολλα).1835-1917
Αρχείο Βουλής των Ελλήνων. Εκλογικά Το αρχείο περιέχει φακέλους με εκλογικά έγγραφα ανά επαρχία, πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής (σπαράγματα), των Α', Γ' και Ε' βουλευτικών περιόδων (1867 - 1974), προτάσεις πληρεξουσίων της Β' Εθνοσυνέλευσης επί διαφόρων νομοσχεδίων και σχέδια ψηφισμάτων, νομοθετικά έγγραφα (σχέδια νόμου, αιτιολογικές εκθέσεις, κ.ά.) ταξινομημένα κατά Υπουργεία και έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Βουλής. 1844 - 1893, 1915