Δικαστικά αρχεία

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Προεδρικές αποφάσεις / Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών. Κατοχικές αγοραπωλησίες (1950-1974). Επιτροπή Παλαιών Πολεμιστών (1937-1972). Ναζιστικές αποφάσεις (1961-1968). Ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων και προεδρικών αποφάσεων. 1937-1974JUS001.01
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις.1901-1931JUS001.02
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις . Πράξεις Προέδρου / Προεδρικές αποφάσεις. Ευρετήρια Δημοσίευσης Προεδρικών Αποφάσεων.
1918-1955JUS001.03
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις.1835-1900JUS001.04
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Εισηγητικές εκθέσεις. Πολιτικές αποφάσεις. 1850-1931JUS001.05
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών1929-1949JUS001.06
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών.1920-1928JUS001.07
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις.1938-1960JUS001.08
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Αρχείο εκλογών δημοτικών και νομαρχιακών της 15/10/2006. Περιλαμβάνονται τα πρακτικά εφορευτικών επιτροπών, βιβλία ψηφοδελτίων κλπ. 2006JUS001.09
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Το αρχείο αποτελείται από αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με τις πολιτικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες υλικού παρουσιάζονται παρακάτω.

Αγωγές:
Αγωγές και εισαγωγικά δικογραφιών ενώπιον Πρωτοδικείου. Αγωγές Μονομελούς. Αγωγές Πολυμελούς. Ευρετήρια αγωγών.

Αποφάσεις:
Πολιτικές αποφάσεις. Εισηγητικές εκθέσεις [διεξαγωγές πολιτικών αποφάσεων]. Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων. Πρακτικά Αποφάσεις διεξαγωγής με αριθμό αγωγής. Πολιτικές Αποφάσεις Πολυμελούς.
Αμοιβές από παροχή εργασίας.
Εργατικές διαφορές: Αποφάσεις, βιβλία δημοσιεύσεων αποφάσεων εργατικών διαφορών, βιβλίον αποφάσεων εργατικών. Αποφάσεις, ευρετήριο, βιβλία συζητουμένων. Εκουσία Μονομελούς και Πολυμελούς. Εξώσεις: αποφάσεις, ευρετήρια, βιβλία δημοσιεύσεως.
Απαλλοτριώσεις: αποφάσεις απαλλοτριώσεων, αποφάσεις Προέδρου, βιβλία συζητούμενων απαλλοτριώσεων, βιβλία ματαιωθεισών απαλλοτριώσεων, βιβλίο αιτήσεων απαλλοτριώσεων.
Ασφαλιστικά Μέτρα: Αποφάσεις, πρακτικά. Μισθώσεις: αποφάσεις, βιβλία συζητουμένων, βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων.

Αποδεικτικά μέσα:
Πραγματογνωμοσύνες: πραγματογνωμοσύνες, απαγορεύσεις, σχεδιαγράμματα διεξαγωγής κ.ά. Αυτοψίες. Πραγματογνωμοσύνες – Όρκοι. Ευρετήρια Πραγματογνωμοσυνών, Αυτοψιών και ορκίσεων Τακτικής Διαδικασίας. Πραγματογνωμοσύνες διάφορα: απαγορεύσεις κ.ά.

Ένδικα μέσα:
Αναιρέσεις. Ανακοπές ερημοδικίας. Ανακοπές Εισαγγελέως. Εφέσεις
Περιέχονται επίσης και άλλα υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι. Το παλαιότερο τεκμήριο είναι ένα βιβλίο κατασχετηρίων ; (1866)1866-1990JUS001.10
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Διαθήκες.1854-1921JUS001.11
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Διαθήκες.JUS001.12
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών, βιβλία διαλογής σταυρών προτίμησης υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων, ψηφοδέλτια, αντίγραφα πράξεων διορισμού των εφορευτικών επιτροπών στις βουλευτικές εκλογές της 6ης/5/2012, 17ης/6/ 2012 και τις δημοτικές εκλογές 7ης/11/2010 (επαναληπτικές 14/11/2010).
2010, 2012JUS001.13
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Επιλογή εκλογικού υλικού από διάφορα εκλογικά Τμήματα των εκλογικών περιφερειών: Α΄ και Β΄ Αθηνών και Νομού Αττικής. Βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών, Βιβλία διαλογής σταυρών προτίμησης υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων, ψηφοδέλτια, αντίγραφα πράξεων διορισμού των εφορευτικών επιτροπών
2014JUS001.14
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)Εκλογικό υλικό του εκλογικό τμήμα αρ. 1220 της Β΄ περιφέρειας Αθηνών (Δήμος Ιλίου) που αφορά τις βουλευτικές εκλογές της 4/10/2009 2009JUS001.15
Αρχείο Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΠεριλαμβάνονται υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι δικογραφιών.
Υπηρεσιακά βιβλία: Πρακτικά συνεδριάσεων, πρακτικά δημοσιεύσεων, πρωτόκολλα εισηγητών, ευρετήρια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης.
Φάκελοι δικογραφιών: Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ (δικαστικές αρμοδιότητες): Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές, γνωμοδοτήσεις. Τμήμα Ε΄ (επεξεργασία διαταγμάτων, άσκηση πειθαρχικών διώξεων): Γνωμοδοτήσεις.
Ολομέλεια: Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές.
1929 - 1980JUS007.01
Αρχείο Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΔικαστική αρμοδιότητα: Φάκελοι δικογραφιών.
Διοικητική αρμοδιότητα (επεξεργασία κανονιστικών διαταγμάτων): Πρακτικά επεξεργασίας διαταγμάτων.
Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή.
1929-1997JUS007.02
Αρχείο Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΦάκελοι δικογραφιών: παραιτήσεις, αναστολές, αποφάσεις, δειγματοληπτικά.
Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή.
1998 - 2001JUS007.03
Αρχείο Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΤο αρχείο περιέχει δικογραφίες αποφάσεων (δειγματοληπτικά) και το σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίοδο 2008-2009. Οι δικογραφίες αφορούν το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε οποιαδήποτε σύνθεση: αναστολές, παραιτήσεις, πρακτικά επεξεργασίας (προεδρικών διαταγμάτων).
Δικογραφίες αποφάσεων σε Ολομέλεια, αποφάσεων Ολομέλειας σε Συμβούλιο. Δικογραφίες αναστολών, παραιτήσεων, επεξεργασίας προεδρικών διαταγμάτων.
Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή. Μέρος των αποφάσεων αφορά το Ν. 3068/2002 ("Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.")2008-2009JUS007.04
Αρχείο Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΦάκελοι δικογραφιών: Αποφάσεις, αναστολές (2002-2007).
Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή (2002-2007), μορφότυπος txt.

2002 - 2007JUS007.05
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας Πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών, βιβλία δημοσιεύσεων αποφάσεων, βιβλία πρακτικών συμβιβασμού μικροδιαφορών.1910-1985JUS008.02
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας Ειρηνοδικείο Ελευσίνας
Βιβλία εκθέσεων και πράξεων, βιβλία αγωγών, βιβλία αιτήσεων και αποφάσεων εκδόσεως διαταγών, διάφορα βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία εφέσεων, αποληψίμων εξόδων, πινάκια πολιτικών και άλλων υποθέσεων, βιβλία απογράφων πολιτικών αποφάσεων και άλλα.
Πταισματοδικείο Ελευσίνας
Βιβλία απολληψίμων (κυρίως).
JUS008.03
Αρχείο φυλακών ΓυάρουΤο αρχείο αποτελείται από 42 βιβλία που χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες:1) Ευρετήρια, 2) Βιβλία δια χρέη κρατουμένων, 3) Βιβλία Υποδίκων, 4) Βιβλία Καταδίκων.
1947-1963JUS009.01
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΑθηνώνΤο αρχείο περιέχει αρχειακές σειρές από τα παρακάτω Τμήματα
α) Τμήμα Διοικητικού
Εκθέσεις επιθεωρήσεως συμβολαιογράφων Ειρηνοδικείου Αθηνών. Εκθέσεις επιθεωρήσεως Υποθηκοφυλακείων εντός και εκτός Πρωτοδικείου Αθηνών. Ανακοπές . Πρακτικά συμβιβασμών και παραιτήσεων από δικόγραφο. Βιβλία αιτήσεων προσωρινών μέτρων. Αποφάσεις προσωρινών μέτρων. Ματαιωθείσαι αιτήσεις προσωρινών μέτρων. Βιβλία αποφάσεων προσωρινών μέτρων.
β) Τμήμα Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων εγκλημάτων – Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής Δίωξης και Αυτοφώρου διαδικασίας – Πειστηρίων (2002 - ).
Αρχείο αγνώστων δραστών (προανακριτικές δικογραφίες που τέθηκαν στο αρχείο αγνώστων δραστών). Αρχείο άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (έναρξη ποινικής δίκης). Αρχείο άρθρου 47 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (εγκλήσεις).[Αρμοδιότητες: Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 47 του ΚΠΔ, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα, προσφυγών κατά διατάξεων επί δικογραφίων αυτοφώρων εγκληµάτων]. Αρχείο άρθρου 315 (απόλυση ή προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου).. Προτάσεις κατασχέσεων ασέμνων.. Βιβλία καταγραφής δικογραφιών σχετικών με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.. Βιβλία πειστηρίων..
γ) Τµήµα Α’ Ποινικής Δίωξης – Δίωξης εγκληµάτων σχετικά µε την υπηρεσία και
τη διαφθορά - Μηνύσεων και Πληροφοριών
Αρχείο άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αρχείο άρθρου 47 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. [Αρμοδιότητες: Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων, κατά τα άρθρα 43 και 47 του Κ.Π.Δ. αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 12 παρ.5 εδ.β΄ν.3500/2006, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα , προσφυγών κατά διατάξεων. Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και µηνύσεων και η τήρηση αρχείων άρθρων 43, 47 ΚΠΔ και αγνώστων δραστών]. Άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Καρτέλες δικογραφιών έτους 2000.
δ) Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων [Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου]
Βιβλία πορείας ερήμην αποφάσεων.
ε) Τμήμα Ανηλίκων
Φάκελοι κοινωνικής έρευνας. Ευρετήρια: υποθέσεων, φορέων.1954-2010JUS010.01
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΑθηνώνΕισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: αρχεία των Τμημάτων

Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς και Εφέσεων
Τμήμα Ποινικής Δίωξης / Τμήμα Α΄ Ποινικής Δίωξης - Μηνύσεων και Πληροφοριών (1998 - 2002) / από 2002 Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων Εγκλημάτων - Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής Δίωξης και Αυτοφώρου Διαδικασίας-Πειστηρίων
Τμήμα Ποινικής Δίωξης / Τμήμα Β΄ Ποινικής Δίωξης - Μηνύσεων και Πληροφοριών (1998 - 2002) / από 2002 Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων Εγκλημάτων - Κατηγορητηρίων Β΄ Ποινικής Δίωξης και Αυτοφώρου Διαδικασίας-Πειστηρίων
Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων
Τμήμα Αγορανομίας
Τμήμα Διοικητικού
Τμήμα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών

Σειρές
Βιβλίο καταχώρησης μισθώσεων, Βιβλία εφέσεων, Βιβλία λιπομαρτύρων, Βιβλία μηνύσεων, Βιβλία ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Βιβλία ερήμην αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Βιβλία ωρίμων, Βιβλία μηνύσεων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Ευρετήρια μηνύσεων, Βιβλία μηνύσεων, Βιβλία πρωτοκόλλου
1986-1992JUS010.02
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΑθηνώνΤμήμα Ανηλίκων: Αρχείο αιτήσεων [προστασίας ανηλίκων] (κυρίως), βιβλία προσφυγών, δικογραφίες, τεκμηριωτικό υλικό κ.ά.
Τμήμα Α΄ Ποινικής Δίωξης/Α΄ Τμήμα Ποινικής Δίωξης – Μηνύσεων και Πληροφοριών: Αρχεία άρθρων 43, 47, 315 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρχείο αγνώστων δραστών.
Επίσης περιέχονται γνωματεύσεις νοσοκομείων (άρθρο 557 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-αναβολή διακοπή εκτέλεσης ποινών.
1985-2005JUS010.03
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΑθηνώνΤμήμα Ανηλίκων: Φάκελοι κοινωνικής έρευνας.
Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων Εγκλημάτων-Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής Δίωξης και Αυτοφώρου Διαδικασίας-Πειστηρίων: Βιβλία καταχώρισης πειστηρίων.

1970-2001JUS010.04
Αρχείο του Ανοιχτού Σωφρονιστικού Καταστήματος ΩρωπούΤο αρχείο του Ανοιχτού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ωρωπού (ή Ανοιχτού Σωφρονιστικού Καταστήματος Σκάλας Ωρωπού) περιλαμβάνει κυρίως υπηρεσιακά βιβία σχετικά με τη λειτουργία του: εργασίας κρατουμένων, αποθήκης, υπηρεσίας προσωπικού, ημερησίων διαταγών, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, αναλήψεων, αρχιφύλακος κ.ά. Ο μεγαλύτερος όγκος του υλικού αφορά την περίοδο που λειτουργούσε ως ανοιχτό σωφρονιστικό κατάστημα.
1946-1968JUS011.01
Αρχείο Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ΠειραιώςΦάκελοι και ποικίλο υλικό δικογραφία ναυαγίου "Εξπρές Σάμινα". Το ναυάγιο έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2000, και η δίκη διεξήχθη το διάστημα 27 Μαΐου του 2005 - 27 Φεβρουαρίου 2006.2003 - 2009JUS012.01
Αρχείο Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων ΠειραιώςΔίκη ναυαγίου του εμπορικού φορτηγού πλοίου "Δύστος". Το ναυάγιο έλαβε χώρα στις 26 Δεκεμβρίου 1996 και η δίκη στο Εφετείο διεξήχθη τον Ιούλιο του 2002


1996-2002JUS013.01
Αρχείο Πρωτοδικείου ΠειραιώςΑποφάσεις Πολιτικού Τμήματος, τα λεγόμενα «Κατοχικά», ετών 1949-1965: κατοχικές αγοραπωλησίες (Ν1323/1949), αποζημιώσεις θυμάτων ναζισμού (Ν.Δ. 4178/1961), εργατικά. Καταστατικά Σωματείων και Εταιρειών από το Πολιτικό Αρχείο, τα λεγόμενα «Βασιλικά Σωματεία», από το 1919. Δικογραφίες Δωσίλογων από το Ποινικό Αρχείο. 1919 - 1965JUS014.01
Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά (Πολιτικό)Αρχειακό υλικό που αφορά τις δημοτικές εκλογές του 1994 (16/10/1994 και τις επαναληπτικές στις 23/10/1994) και τις ευρωεκλογές του 1994 (12/6/1994). 1994JUS014.02
Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά (Πολιτικό)Στο Αρχείο περιλαμβάνονται: πρακτικά εφορευτικών επιτροπών , πρωτόκολλα ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, εκλογικοί κατάλογοι (ελλιπείς) και αφορούν στους δήμους: Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγίνης, Αμπελακίων, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κυθήρων, Νικαίας, Πειραιά, Περάματος, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζήνας. Τα τεκμήρια αυτά αφορούν τις εξής εκλογές:
1. Δημοτικές εκλογές 11-10-1998
2. Επαναληπτικές δημοτικές εκλογές 18-10-1998
3. Ευρωεκλογές 12-06-1994
4. Δημοτικές εκλογές 16-10-1994 (συμπληρωματικό υλικό του αβε 1138)
5. Επαναληπτικές δημοτικές εκλογές 23-10-1994 (συμπληρωματικό υλικό του αβε 1138)
6. Βουλευτικές εκλογές 22-09-1996
7. Ευρωεκλογές 13-6-1999
8. Βουλευτικές εκλογές 10-10-1993
1993, 1994, 1996, 1998JUS014.03
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις.1837-1953JUS016.01
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Πολιτικό)Πολιτικές αποφάσεις: Πρακτικά και τόμοι αποφάσεων. Πράξεις καταθέσεων αναιρέσεων πολιτικών αποφάσεων. Εκθέσεις καταθέσεων ανακοπών. Εκθέσεις καταθέσεων αναψηλαφήσεων. Βιβλίο εφέσεων.1914-1975JUS016.02
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Πολιτικό)Φάκελοι πολιτικών δικογραφιών.1990-1993JUS016.03
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Πολιτικό)Φάκελοι πολιτικών δικογραφιών.1994JUS016.04
Αρχείο Εφετείου ΝαυπλίουΤο αρχείο αποτελείται από 5 βιβλία που αφορούν σε αποφάσεις τόσο του Εκκλητού Δικαστηρίου Πελοποννήσου (βιβλία 1-2, 1831-1832) όσο και του Εφετείου Τρίπολης και Ναυπλίου (βιβλία 3-5, 1835-1836).
Για τα έτη 1831-1832, στο τέλος του κάθε βιβλίου υπάρχει ευρετήριο με βάση τον αριθμό απόφασης και τα ονόματα των εναγόντων / εγκαλούντων και των εναγομένων / εγκαλουμένων.
1831-1832, 1835-1836JUS017.01
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑθηνώνΔικογραφίες που αφορούν κυρίως φορολογικές διαφορές.
1984-1985JUS018.01
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑθηνώνΦάκελοι δικογραφιών Τμήματος 7 και Τμήματος 21 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών1986-1987JUS018.02
Αρχείο Γραμματείας / Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου ΑθηνώνΤο αρχείο αφορά την διοικητική λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών: συγκρότηση πολιτικών και ποινικών Τμημάτων, προσδιορισμό δικασίμων και αιθουσών που αυτές θα πραγματοποιηθούν, ημερομηνίες λειτουργίας μεταβατικών δικαστηρίων, θέματα προσωπικού, καθαρογραφή αποφάσεων και γενικά όλα τα διοικητικά θέματα του Πρωτοδικείου.
Περιλαμβάνεται
α) Αλληλογραφία: Έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αγορανομικών δικαστηρίων, του Κακουργιοδικείου, της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Ειρηνοδικείων Αχαρνών, Μεγάρων, Αθήνας, Ελευσίνας.
β) Πινάκια, δέσμες αποφάσεων,
γ) Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας, καταλόγους Γραμματέων Εφετών, Παρέδρων και Προέδρων, Άρειο Πάγο, έγγραφα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εγκυκλίους, έγγραφα καταστάσεις Μαρτυρικών Αποδείξεων, εκκρεμείς πολιτικές αποφάσεις, καταστάσεις υπηρεσίας δικαστών, σωματεία, βουλεύματα κ.ά.
1966-1979JUS019.01
Αρχείο Τριμελούς Εφετείου (Ποινικό)Ποινικές αποφάσεις και πρακτικά. Βιβλία δημοσιεύσεως ποινικών αποφάσεων και πρακτικών.1945-1970JUS020.01
Αρχείο Πενταμελούς Εφετείου (Ποινικό)Βιβλία δημοσιεύσεως ποινικών αποφάσεων.1954-1964JUS021.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ΑθηνώνΠοινικές αποφάσεις. 1945-1970JUS022.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ΑθηνώνΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS022.02
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΠειραιώςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1978JUS023.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΚαρπενησίουΠοινικές αποφάσεις. 1939-1971JUS024.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΚαρπενησίουΠοινικές αποφάσεις.1971-1976JUS024.02
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΘήβαςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1970JUS025.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΘήβαςΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS025.02
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΧαλκίδαςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1970JUS026.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΆμφισσαςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1971JUS027.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΆμφισσαςΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS027.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΛαμίαςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1971JUS028.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΛαμίαςΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS028.02
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΛιβαδειάςΠοινικές αποφάσεις. 1940-1971JUS029.01
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΛιβαδειάςΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS029.02
Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΠειραιάΔικογραφίες. 1974-1988JUS030.01
Αρχείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ΠειραιάΔικογραφίες. 1974-1975JUS031.01
Αρχείο Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ΠειραιάΒουλεύματα.1974-1975JUS032.01
Αρχείο Αγορανομικού Δικαστηρίου ΠειραιάΔικογραφίες1974-1975JUS033.01
Αρχείο Πολυμελούς Πρωτοδικείου ΠειραιάΤμήμα Εκούσιας Διακιοδοσίας: Δικογραφίες πτωχεύσεων (πτωχευτικές μερίδες) JUS034.01
Αρχείο Ειρηνοδικείου ΑχαρνώνΤο αρχειακό υλικό έχει παραχθεί από : Ειρηνοδικείο Αχαρνών, Πταισματοδικείο Αχαρνών, Μονομελές Μεταβατικό Πλημμελειοδικείο Αθήνας.
Περιλαμβάνονται: εκθέσεις και πράξεις, πταίσματα.
1947-1983JUS035.01
Αρχείο Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά : Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων ΠειραιάΔικογραφίες Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά, Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά έτους 1985.

Κιβ 1 Μονομελές ( φακ. 1 , αρ. αποφ 1-250)
Κιβ 1 Μονομελές ( φακ. 2 , αρ. αποφ 251-370)
Κιβ 1 Μονομελές ( φακ. 2Α , αρ. αποφ 371-500)
Κιβ 2 Μονομελές ( φακ. 3 , αρ. αποφ 501-750)
Κιβ 1 Μονομελές ( φακ. 4 , αρ. αποφ 751-1000)
Κιβ 2 Μονομελές ( φακ. 5 , αρ. αποφ 1001-1087 (τέλος))
Κιβ 2 Μονομελές Ερήμην αποφάσεις ( φακ. 1 , αρ. αποφ 1-250)
Κιβ 2 Μονομελές Ερήμην αποφάσεις ( φακ. 2 , αρ. αποφ 251-500)
Κιβ 2 Μονομελές Ερήμην αποφάσεις ( φακ. 3 , αρ. αποφ 501-750)
Κιβ 2 Μονομελές Ερήμην αποφάσεις ( φακ. 4 , αρ. αποφ 751-1000)
Κιβ 2 Μονομελές Ερήμην αποφάσεις ( φακ. 5 , αρ. αποφ 1001-1250)
Κιβ 2 Τριμελές ( φάκ 1 , αρ. αποφ 1)

Οι αποφάσεις ερήμην αφού απεστάλησαν στο Τμήμα Φυγοποίνων της Γραμματείας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών επέστρεψαν στο Τμήμα Εκκαθαρίσεως της Γραμματείας του Πρωτοδικείου προκειμένου να βεβαιωθούν τα έξοδα, να συνταχθούν δελτία ποινικού μητρώου και να τεθούν στο αρχείο. Μετά από αυτή την διαδικασία οι δικογραφίες περνούν στο Τμήμα Ποινικού Αρχείου.
Οι αποφάσεις του Τριμελούς αφορούν αποφυλακίσεις ανηλίκων από διάφορες φυλακές της χώρας λόγω λήξης ελαχίστου ορίου ποινής.
Οι δικογραφίες περιέχουν όλα τα έγγραφα: απόφαση δικαστηρίου, προανακριτικής διαδικασίας, εκθέσεις μαρτύρων, απολογίες κλπ. Αναφορικά με το Τριμελές περιέχουν εκθέσεις της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών, φύλλα ποινικού μητρώου κλπ και τις αποφάσεις
1985JUS036.01
Αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων ΠειραιάΚυρίως: ατομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου αλλοδαπών. 1965-1992JUS037.01
Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων ΠειραιάΑτομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων.JUS037.02
Αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά.Ατομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων.1980-1988JUS037.03
Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων ΑθηνώνΤο αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων αποτελείται από υποαρχεία των επιμέρους Τμημάτων της: Επιπλήξεων, Επιμελείας, Δικαστικό και Γραμματεία, σύμφωνα με το παλαιότερο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, από 1979: Τμήμα δικασίμων, Τμήμα δικαστικών και διοικητικών επιμελειών, Τμήμα παρακολουθήσεως των αναμορφωτικών μέτρων της επιπλήξεως και της επιμελείας γονέων. Αφορά τη διαδικασία άρσεων επιμελειών και επιπλήξεων (κατόπιν διαταγής του Υπουργείου ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων, συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοδίκαιες άρσεις). Περιέχονται: αλληλογραφία με Δικαστήριο Ανηλίκων και Υπουργείο Δικαιοσύνης, ατομικοί φάκελοι ανηλίκων (περιέχουν και εκθέσεις κοινωνικής έρευνας), αποφάσεις άρσεων. Περιέχονται επίσης ατομικά δελτία ανηλίκων (σε μορφή καρτελών και εγγράφων).
1950-1992JUS038.01
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΠειραιάΤο αρχειακό υλικό παραδόθηκε από διάφορα Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας και κυρίως: Τμήμα Διοικητικό, Τμήμα Μηνύσεων, Τμήμα Αγορανομίας. Περιλαμβάνει: εκθέσεις επιθεωρήσεως αμίσθων δικαστικών επιμελητών (Τμήμα Διοικητικό), δικογραφίες αγνώστων δραστών (Τμήμα Μηνύσεων), διατάξεις εισαγγελέων, αποφάσεις απαγορεύσεως εξόδου και άρσεις, δικογραφίες δημοσίων υπαλλήλων/λαθρεμπόριο. Τα βιβλία του αρχείου περιλαμβάνουν: πινάκια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο περαιωμένων δικογραφιών, βιβλίο βουλευμάτων, βιβλίο προανάκρισης.1942-1985JUS039.01
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΠειραιάΒιβλίο παραγγελιών για πνευματική λύση γάμων-διαζυγίων (Τμήμα Διοικητικού). Βιβλίο δικογράφων για επίδοση στο εξωτερικό (Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρίων).
1984-1985JUS039.02
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά10 φάκελοι ψυχοπαθών ετών 2000-2005 (Τμήμα Διοικητικού). Δικογραφίες παραγραφεισών λόγω εικοσαετίας με εισαγγελική διάταξη με χρόνο τέλεσης έως το 1990 (Τμήμα Βουλευμάτων)1990-2005JUS039.03
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΠειραιάΔελτία ποινικού μητρώου (Τμήμα Ποινικού Μητρώου).JUS039.04
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Ποινικό) Αρχεία ποινικών δικαστηρίων Πρωτοδικείου Αθηνών:
Αποφάσεις, ευρετήρια και βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (διαφόρων Τμημάτων) και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (διαφόρων Τμημάτων).
Αποφάσεις, ευρετήρια και βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (ως Αγορανομικού) και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (ως Αγορανομικού). Αγορανομικές αποφάσεις ερρήμην Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (ως Αγορανομικού).
Αποφάσεις, ευρετήρια και βιβλία δημοσιεύσεως Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων και Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Φυγόποινοι, βιβλία τακτικής ανάκρισης, εφέσεων και υπηρεσιακά Δικαστηρίου Ανηλίκων
1941-1990JUS040.01
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Ποινικό) Αποφάσεις, ευρετήρια, βιβλία δημοσιεύσεως, προτάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (Διαφόρων Τμημάτων).1965-1990JUS040.02
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Ποινικό) Βουλεύματα (1964-1980) (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών).
Ποινικές αποφάσεις (1965-1980) (Τριμελές Πλημμελειοδικείο).
1964-1980JUS040.03
Αρχείο Ειρηνοδικείου ΑθηνώνΒιβλία εισαγωμένων αιτήσεων προσωρινών μέτρων. Βιβλία αποφάσεων προσωρινών μέτρων. Βιβλία πρακτικών διαδικασίας προσωρινών μέτρων. Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων διαδικασίας προσωρινών μέτρων. Φάκελοι συλλογικών συμβάσεων εργασίας.1936-1990JUS041.01
Αρχείο Ειρηνοδικείου ΑθηνώνΒιβλία γενικού πρωτοκόλλου. Πρωτόκολλο πόθεν έσχες Ειρηνοδικών. Βιβλίο εκθέσεων.1984-2009JUS041.02
Αρχείο Αρείου ΠάγουΔικαστικές αποφάσεις
Α΄ Πολιτικό Τμήμα: εκλογικά – κυρίως διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων και εποπτών (εθνικές εκλογές 1993, ευρωεκλογές 1994)
Πρόεδρος Αρείου Πάγου: αλληλογραφία κλπ.
Υπηρεσία Επιθεώρησης Δικαστηρίων: εκθέσεις επιθεωρήσεως για δικαστικούς λειτουργούς, συμβολαιογράφους και άμισθους δικαστικούς επιμελητές
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και Ολομέλεια Αρείου Πάγου (ως Συμβούλιο ανώτατο όργανο κρίσεων): κρίσεις δικαστικών λειτουργών, τήρηση του αρχείου δικαστικών λειτουργών.
Εισαγγελία Αρείου Πάγου: εκλογικά
Τριμελές και Πενταμελές Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια: κρίσεις δικαστικών υπαλλήλων
Γραμματεία Αρείου Πάγου: διεκπεραίωση αλληλογραφίας
Μέρος του υλικού, κυρίως αυτό που αφορά τις κρίσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων είναι δακτυλογραφημένα αντίγραφα αποφάσεων.

1908-1995JUS043.01
Άρειου Πάγου, έγγραφα (συλλογή) (Κ48θ)Έγγραφα του Άρειου Πάγου:
1. Αναφορά των κατοίκων Ξηροχωρίου κατά Αλ. Κριεζή,
2. Έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας,
3. Έγγραφο Δημήτριου Υψηλάντη,
4. Έγγραφο του Μινιστέριου των Εσωτερικών.
1822JUS043.02
Δετζώρτζης, Πέτρος (αρχείο) (Κ46ζ)Φάκελος εκ των αρχείων του Δικαστηρίου του Άρειου Πάγου: Πέτρος Δετζώρτζη κατά Μαρίας Μουστοξύδη συζύγου Σπυρίδωνα Μαυροειδή (Μαυροϊδή), ως κληρονόμου εξ απογραφής του Ιωάννου Δετζώρτζη & αίτηση αναιρέσεως Π. Δετζώρτζη (10 Απριλίου 1904) 1704-1904JUS043.03
Αρχείο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) ΧαλκίδαςΠοινικές αποφάσεις. 1971-1980JUS044.01
Αρχείο Ειρηνοδικείου ΠειραιάΈνορκες βεβαιώσεις. Αιτήσεις συγγενικών συμβουλίων και διασκέμματα συγγενικών συμβουλίων. Πινάκια. Μικροδιαφορές, διάφορα βιβλία.1938-1978JUS045.01
Αρχείο Ειρηνοδικείου Νέας ΙωνίαςΠολιτικές αποφάσεις. Διαταγές πληρωμής. Μικροδιαφορές. Τακτική διαδικασία. Εφέσεις . Εκούσια διαδικασία. Αγωγές.1956-1975JUS046.01
Αρχείο Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΤο αρχείο αφορά την αρμοδιότητα του ελέγχου των υπολόγων. Περιλαμβάνει λογαριασμούς από Δημόσια Ταμεία και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 1991- 1992JUS047.01
Αρχείο Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΤο αρχείο αποτελείται από 931 βιβλία και χωρίζεται σε οκτώ (8) σειρές: 1. Εκποιήσεις και Παραχωρητήρια εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων, 2. Μητρώο Ναυτικών Συντάξεων, 3.Πράξεις Συντάξεων, 4.Αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5.Αποφάσεις παρέδρων, 6.Αποφάσεις Ολομέλειας, 7.Πρακτικά Συνεδριάσεων, 8.Έντοκα Γραμμάτια 1831-1948JUS047.02
Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών1)Τμήμα ΜΟΔ : Ποινικές δικογραφίες, βιβλία ωρίμων [υποθέσεων] Κακουργιοδικείου.
2)Ευρετήρια φυγοποίνων, βιβλία καταχωρήσεως δικογραφιών φυγοδίκων.
3) Διατάξεις διαγραφής φυγοδίκων.
4) Βιβλία φυλακίσεων και αποφυλακίσεων.
5) Θέματα φυλακών: αλληλογραφία περί μεταγωγών (κυρίως από φυλακές Άμφισας προς Αθήνα), εκθέσεις επιθεωρήσεων φυλακών.
6) Τμήμα Ν. 4351/1964 [Περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου] : Καταστάσεις δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης βουλευτών και Υπουργών, ευρετήρια.
7) Εκθέσεις επιθεωρήσεως συμβολαιογραφείων, Πρωτοδικείων, Εφετείων.
8) Πειθαρχικά δικαστικών υπαλλήλων.
9) Υπάρχουν επίσης και άλλες κατηγορίες υλικού που αφορούν στατιστικά, πίνακες εργασιών εισαγγελικών λειτουργών, πραγματογνωμόνων κ.ά.
1941-1997JUS048.01
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)54 δικογραφίες ποινικών υποθέσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και του Πενταμελούς Εφετείου, βουλεύματα, διατάξεις, αποφάσεις ανηλίκων, Μικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.)1992-1997JUS049.01
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Φάκελοι ποινικών δικογραφιών.1990-1993JUS049.02
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Φάκελοι ποινικών δικογραφιών.1994JUS049.03
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Τμήμα Ν4351/1964 [Περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου (πόθεν έσχες)] : Δικογραφίες - μηνύσεις εναντίον βουλευτών (1964-1968).
Πενταμελές Εφετείο : Δικογραφία.
Τριμελές Εφετείο : Δικογραφία ναυαγίου του επιβατηγού "Ηράκλειον" (1966-1968).
Εφετείο Αθηνών, Γραμματεία, Τμήμα Πειστηρίων : Αλληλογραφία για την αποστολή πειστηρίων (1973).


1963-1976JUS049.04
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Δικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων κυρίως αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Μικρό σε όγκο αρχειακό υλικό με δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Μικτού Ορκωτού Εφετείου.
1975-2000JUS049.05
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Δικογραφίες πλημμελημάτων και κακουργημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες όλων των συνθέσεων του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): Τριμελές Εφετείο, Πενταμελές Εφετείο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Επίσης του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Τέλος υπάρχουν φάκελοι βουλευμάτων, μετατροπής ποινής, αναστολής εκτέλεσης, διατάξεων, τροποποίηση όρου εμφάνισης.1995, 1997-1998JUS049.06
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Πολυμελούς Κακουργημάτων, Τριμελούς Πλημμελημάτων. 1997-1999, 2011JUS049.07
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Βιβλία δημοσίευσης βουλευμάτων, βιβλία δημοσίευσης ποινικών αποφάσεων. Βιβλίο δημοσιεύσεως αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισας. Διάφορα βιβλία: κλήσεων, προσφυγών, ευρετηρίου αποφάσεων, βιβλία Β.Α.Β., ευρετήριο πραγματογνωμόνων, ενδίκων μέσων κ.ά.1957-1981JUS049.08
Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)Δικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων (8 δικογραφίες). Δεν περιέχονται οι αποφάσεις και τα πρακτικά.2002, 2003, 2010JUS049.09
Ειδικό Δικαστήριο [Δοσιλόγων] ΑθηνώνΒουλεύματα, πρακτικά, αποφάσεις. Λυτά έγγραφα. Μικρός όγκος αφορά εγκληματίες πολέμου.
Αρχείο Διοικητικού Εφετείου ΑθηνώνΑποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αποφάσεις Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναστολές. 1981-1994JUS051.01
Αρχείο Ειρηνοδικείου ΧαλανδρίουΠολιτικές Αποφάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών. Περιλαμβάνονται, επίσης, ένας φάκελος δικογραφίας, διάφορα έγγραφα σχετικά με τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Πεντέλης και ένας Γενικός Φάκελος Ενώσεων και Συλλόγων.

1950-1980JUS052.01
Καΐρη, Θεόφιλου δίκη (Κ48)Πρακτικά της δίκης Θεόφιλου Καΐρη.1852JUS053.01
Ειρηνοδικεία Νομού Κέρκυρας (συλλογή) (Κ67β)Μικρά συλλογή αποφάσεων επαλήθευσης αγροτικών χρεών Νόμου 5879/24-10-1933:
1. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Κ. Γαρούνα (17.08.1936),
2. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Στρογγυλής (23.05.1936),
3. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Αρμενάδων (21.11.1936),
4. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Βαλανειού (1934),
5. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Σιδαρίου (25.11.1936),
6. Ειρηνοδικείο Κιλκίς, Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Κ. Θεοδωράκη (10.05.1946).
1934-1936JUS054.01
1 to 10 (101)