Αρχεία περιόδου Αγώνος

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Αντικυβερνητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.1825 - 1827PAA003.00
Αρχείο Γραμματείας των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.1821 - 1828PAA004.00
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.1826 - 1827PAA002.00
Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνος)Περιέχει λογαριασμούς, επιστολές και διάφορα έγγραφα.1822 - 1828PAA005.01
Αρχείο Εκτελεστικού (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διατάγματα, διακηρύξεις, δηλώσεις, καταστάσεις λογαριασμών, αποδεικτικά, καταλόγους στρατιωτικών, αποφάσεις, σημειώσεις και άλλα έγγραφα.1822 - 1826PAA001.00
Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Αγώνος)Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής" που αφορούν υποθέσεις πλοίων, αντίγραφο προκήρυξης του Ναυάρχου Α. Μιαούλη, αντίγραφα καταθέσεων, διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας της Επικρατείας, ναυτικές υποθέσεις, κ.ά.1824 - 1827PAA007.01
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Αστυνομίας (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επιστολές, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.1822 - 1826PAA010.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνος)Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου, τυπογραφείου, εφημερίδων, μουσείων, κλπ.), κ.ά.1821 - 1827PAA009.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Οικονομίας (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.1821 - 1827PAA005.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνος) Περιέχει επιστολές, αναφορές και διάφορα έγγραφα.1822 - 1827PAA008.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Πολέμου (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επιστολές, καταλόγους (ονομάτων, μισθοδοσίας), υπηρεσιακές επιστολές, λογαριασμούς και διάφορα έγγραφα.1822 - 1827PAA006.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου των Ναυτικών (περιόδου Αγώνος)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.1821 - 1828PAA007.00