Συμβολαιογραφικά Αρχεία

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Λαγάνης, Ιωάννης (Κ35β)Νοταριακά έγγραφα του Nοταρίου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη. 1832-1833NOT046.01
Πετροκόκκινος, Λουκάς (Κ48β)Νοταριακά έγγραφα εκ Χίου του νοταρίου Λουκά Πετροκόκκινου.1675-1694NOT045.01
Καρόρης, Αντώνιος & Λαγάνης, Ιωάννης (Κ49η')Νοταριακά έγγραφα:
1. Έγγραφο του νοτάριου Αθηνών Αντώνιου Καρόρη,
2. Πωλητήριο έγγραφο του νοτάριου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη.
1794-1833NOT046.03
Ρούφος, Ισίδωρος & Λαγάνης, Ιωάννης (Κ49θ')Νοταριακά έγγραφα:
1. Πωλητήριο έγγραφο του νοτάριου Αθηνών Ισίδωρου Ρούφου,
2. Πωλητήριο έγγραφο του νοτάριου Αθηνών Ιωάννη Λαγάνη.
1802-1833NOT046.04
Δασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66) Αρχείο συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Δασκαλόπουλου.1839-1843NOT047.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γάσπαρη ΓονίδηΣυμβολαιογραφικές πράξεις με αριθμούς 1 - 5372, βιβλία στατιστικής, ευρετήρια συμβολαίων. 1927-1940NOT003.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεράσιμου ΣκιαδαρέσηΣυμβολαιογραφικές πράξεις με αριθμούς 1 - 26175, υποθέσεις πλειστηριασμών και κατασχέσεων (ιδιωτών και εταιρειών), ευρετήρια ονομάτων και συμβολαίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία στατιστικής. 1913-1954NOT004.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου ΘεοδωρόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 8719, ευρετήρια συμβολαίων και τοπογραφικά σχέδια.
1926-1947NOT005.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη ΑναγνώστουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 5367. 1947 - 1953NOT006.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Δήμα του ΑποστόλουΣυμβόλαια με αριθμoύς 1/17.02.1944 - 253/13.08.1947. 1944 - 1947NOT007.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Μπόσδα του ΒασιλείουΣυμβόλαια με αριθμούς 1/06.04.1932 - 1809/03.02.1944.1932 - 1944NOT008.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Όθωνος Κυρέλλου του ΕμμανουήλΣυμβόλαια με αριθμούς 1/15.05.1926 - 14705/23.05.1942. 1926 - 1942NOT009.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευάγγελου Κουλουριώτη του ΝικολάουΣυμβόλαια με αριθμούς 1/11.02.1916 - 8901/26.04.1934.1916 - 1934NOT010.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Μπόσδα του ΔημητρίουΣυμβόλαια με αριθμούς 1/27.02.1910 - 57949/23.03.1932.1910 - 1932NOT011.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Ιωάννη ΜυριαγκόπουλουΣυμβόλαια, διαθήκες και λοιπά δικαιοπρακτικά έγγραφα.1902 - 1935NOT012.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Παναγιώτη ΚούσουλαΤο αρχείο περιλαμβάνει συμβόλαια, διαθήκες και λοιπά δικαιοπρακτικά έγγραφα. 1888 - 1901NOT013.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίου ΓρίσπουΣυμβόλαια με αριθμούς 309/1925 - 25888/1935, διαθήκες που φέρουν αύξοντα αριθμό από 56 έως και 25.795 (διάσπαρτοι αριθμοί με μεγάλα κενά) και καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο 1925-1935 και δύο ευρετήρια συμβολαίων: "Αριθ. 5122 - Ιούνιος 1 - 1927 Έως Αριθ. 10853 - 31 Μαρτίου 1929" και Απρίλιος 1929 - 13 Οκτωβρίου 1931, Αριθ. 10854 - 19316".
1925 - 1935NOT002.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίου Α. ΓρηγορόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 114400, ευρετήρια συμβολαίων και ένα βιβλίο διαθηκών. 1929 - 1966NOT024.01
Κοκκίδης, Κοσμάς (αρχείο) (Κ66)Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα του Συμβολαιογράφου Κ. Κοκκίδη είναι ταξινομημένα σε 136 αριθμημένους φακέλους και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1835-1855, 1865-1866. Ο κύριος όγκος των συμβολαιογραφικών εγγράφων σε σειρά αφορά στην περίοδο 1835-1855. Υπάρχει ένα κενό δέκα χρόνων στο αρχείο, περίοδος που σχετίζεται με τις δικαστικές περιπέτειες του συμβολαιογράφου για τη μη απόδοση στο κράτος της είσπραξης των χρημάτων από τον φόρο του χαρτοσήμου. Μετά το 1855, συμβόλαια του εν λόγω Συμβολαιογράφου ξαναβρίσκουμε το έτος 1865 με διάρκεια έως το 1866, καταληκτική χρονολογία του αρχείου.

Τα συμβόλαια είναι πρωτότυπα και ακολουθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 181 και 185 του «Οργανισμού των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων» το εγκεκριμένο τυπικό «επί ποινή ακυρώσεως». Kαταχωρίζονται το όνομα, το επίθετο, η κατοικία του Συμβολαιογράφου, των συμβαλλομένων και των μαρτύρων, καθώς επίσης και το επάγγελμα των δύο τελευταίων. Η ημέρα, ο μήνας, το έτος, ο τόπος και η κατοικία στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία. Στο τέλος οι πράξεις υπογράφονται από όλους τους συμβαλλόμενους, τους μάρτυρες και τον ίδιο τον Συμβολαιογράφο και σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής υπογράφουν ή με σταυρό ή στη θέση τους υπογράφει άλλος με την έγκριση και ομολογία των ίδιων των συμβαλλομένων.

Στο συμβολαιογραφικό υλικό απαντώνται πολλές κατηγορίες εγγράφων, όπως δάνεια, τα χρεωστικά ομόλογα, οι διαμαρτυρήσεις γραμματίων και συναλλαγματικών, οι οφειλές, τα πωλητήρια ακινήτων και κινητών αγαθών, οι δωρεές, οι ανταλλαγές, τα ενοικιαστήρια, τα εταιρικά μαζί με τις πράξεις της διάλυσης εταιρειών, οι πλειστηριασμοί, οι διαθήκες, τα προικοσύμφωνα, οι προγαμιαίες δωρεές και τα συμφωνητικά –υποσχετικά επικουρικά, οι οποίες, αρκετά συχνά, επικαλύπτονταν, έτσι ώστε ο πραγματικός αριθμός του μεγέθους της κάθε κατηγορίας να είναι δύσκολο να υπολογιστεί επακριβώς.
1835-1867NOT001.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Διονυσίου ΡαζήΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 2368. 1918-1923NOT026.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη Γ. ΡούβαληΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 3825. 1966-1969NOT027.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Επαμεινώνδα ΦαρμάκηΣυμβόλαια με αριθμούς 3647 - 7594. 1906-1913NOT028.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννου Γ. ΣακελλαρίουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 4660.1924-1935NOT029.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νικολάου ΓεωργίουΣυμβόλαια με αριθμούς 8312 - 15731. 1891NOT030.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αικατερίνη Ε. ΣαλούστρουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 912. 1979-1981NOT031.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Χριστίνας ΧριστοδούλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 521. 1981-1983NOT032.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ηλία ΑλεξάκηΣυμβόλαια με αριθμούς 1 - 746. 1876NOT033.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Ν. ΔεϊμέζηΣυμβόλαια με αριθμούς 2 - 3547. 1908-1918NOT034.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννη ΠροϊστόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 6502-6999. 1883NOT035.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αχιλλέα ΚαρώνηΣυμβόλαια με αριθμούς 490 - 1013.1870-1873NOT036.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Κωνσταντίνου ΚαραμανίδηΣυμβόλαια με αριθμούς 15800 - 21731. 1891-1898NOT037.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη ΣκαμβούγερουΣυμβόλαια με αριθμούς 747 - 5935. 1877-1881NOT038.01
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικόλαου ΔιονυσιάδηΣυμβόλαια με αριθμούς 236-489. 1873NOT039.01
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικόλαου ΜιχόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 30-233. 1876NOT040.01
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Γρηγορίου ΑγγελόπουλουΣυμβόλαια με αριθμούς 1014 - 1692. 1874-1875NOT041.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου ΚωνσταντινίδηΣυμβόλαια με αριθμούς 2 - 4079. 1898-1901NOT042.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Βασίλειου ΑντωνόπουλουΣυμβολαιογραφικές πράξεις με αριθμούς 319 και 412.1902NOT014.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Ιωάννη ΛουκάΣυμβολαιογραφικές πράξεις. 1902 - 1911NOT015.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Θωμά ΜαργέτηΣυμβολαιογραφικές πράξεις. 1942NOT016.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Δημητρίου Πάγκαλου Συμβολαιογραφικές πράξεις. 1874 - 1875NOT017.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Κυριάκου ΠάγκαλουΣυμβολαιογραφικές πράξεις.1864 - 1871NOT018.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Ιωάννη ΠανούσηΣυμβολαιογραφικές πράξεις. 1876 - 1895NOT019.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Ρήγα Μ. ΡήγαΣυμβολαιογραφικές πράξεις. 1871 - 1872NOT020.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Παναγιώτη ΣταμπόλαΣυμβολαιογραφικές πράξεις. 1900 - 1901NOT021.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Μεγάρων Χοϊδά ΣωκράτηΣυμβολαιογραφικές πράξεις.1897 - 1898NOT022.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη Συμβόλαια με αριθμούς 1/1942 έως 10269/1967, διαθήκες, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων και ονομαστικοί φάκελοι με υποθέσεις πλειστηριασμών - κατασχέσεων. 1942-1967NOT023.01
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Α. Γρηγορόπουλου Συμβόλαια με αριθμούς 1 - 1030. 1926-1929NOT025.01
Σύμμεικτο αρχείο συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών και Παρέδρων ΜεγάρωνΣύμμεικτο αρχείο συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών και Παρέδρων Μεγάρων: Πάγκαλος Κ., Καρβέλας Α., Αθανασόπουλος Δ., Πάλλης Α., Βενιζέλος Ι., Μανιάκης Β., Ηρακλείδης Γ., Φωκάς Δ. Ζ., Κατσελίδης Α., Κουρουσόπουλος Ε., Μάρκελλος Α., Μουστόπουλος Π., Στάικος Λ., Ρούσσος Α., Καλαϊντζής Λ., Πετρουτζόπουλος Π., Κοσσαράς Ε., Διδασκαλόπουλος Ι., Πυρπυράς Κ. και Μαυρουκάκης Ε. 1837 - 1876NOT043.01
Σύμμεικτο αρχείο Συμβολαιογράφων ΛαυρίουΒιβλία ευρετηρίων συμβολαίων, απογραφών, διαθηκών, πλειστηριασμών, στατιστικής και συμβόλαια Ειρηνοδικών. NOT044.01
Γρυπάρης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ66)Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Γρυπάρη.1843NOT048.01
Φιλαλήθους, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66)Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Φιλαλήθους.1838-1844NOT049.01
Σούτζος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ66)Αρχείο συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Σούτζου.1846, 1850-1851, 1857, 1862NOT050.01
1 to 10 (53)