Αρχεία Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο ΑμβούργοΤο υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, αποσπάσματα Τύπου) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, δημόσιες σχέσεις (μεταξύ άλλων αποστολή αποσπασμάτων γερμανικού τύπου και ενέργειες του λιμεναρχείου προς γερμανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα τον Σεπτέμβριο του 2000), εκδηλώσεις κλπ. 1980-2000ADM001.01
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο ΑμβούργοΤο υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, κλπ) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, κ.λπ.1966-1999ADM001.02
Αρχείο Τμήματος Γενικών Θεμάτων Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)Περιέχονται βιβλία καταχωρήσεως και παραστατικά έγγραφα από διάφορα τελωνεία της χώρας.1984-1985ADM002.01
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)Υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Τμήματος Αρχείου της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)1985ADM003.01
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)Βιβλία καταχώρισης τελωνειακών παραστατικών και πρωτόκολλα εξέτασης αποσκευών επιβατών.1987, 1992ADM003.02
Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού / Εθνικής ΟικονομίαςΒιβλία, έντυπα και φάκελοι από το Υπουργείο Συντονισμού / Εθνικής Οικονομίας (κυρίως Συντονισμού).
Πρόκειται για αρχεία των παρακάτω Διευθύνσεων:
Γενική Διεύθυνσις Οικονομικής Πολιτικής και Προγραμματισμού
Διεύθυνσις ΣΤ΄ Πολιτικής επί της Πρωτογενούς Παραγωγής
Διεύθυνσις Ζ΄ Πολιτικής επί της Δευτερογενούς Παραγωγής και των Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνσις Δημοσίων Επενδύσεων και Περιφερειακής Αναπτύξεως
Διεύθυνσις Α΄ Συγκοινωνιακών Έργων και Νομαρχιακών Προγραμμάτων
Διεύθυνσις Β΄ Γεωργίας, Βιομηχανίας και Υδατικής Οικονομίας
Διεύθυνσις Γ΄ Κοινωνικής και Πολιτιστικής Δραστηριότητος
Γενική Διεύθυνσις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Διεύθυνσις Α΄ Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών
Διεύθυνσις Β΄ Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Τεχνικής Συνεργασίας
Το αρχειακό υλικό αφορά κυρίως θέματα τεχνικής βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς της Ελληνική Κυβέρνηση (συνίστατο κυρίως σε παροχή τεχνογνωσίας).
Περιλαμβάνονται έγγραφα, έντυπα (βιβλία και περιοδικά), χάρτες σχετικά με διάφορα θέματα: κυρίως την ναυσιπλοϊκή οδό Δούναβη - Αιγαίου, τις λεκάνες απορροής του Αξιού ποταμού (και τα δύο σε συνεργασία με την Γιουγκοσλαβία), θέματα συγκοινωνιών, εξηλεκτρισμού, περιβάλλοντος, χωροταξίας, ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας κά. Υπάρχουν και τεύχη περιοδικών.
Τα έγγραφα αφορούν επίσης και προγράμματα δημοσίων επενδύσεων κυρίως στον τομέα της αγροτικής οικονομίας: γεωργία, δάση, αλιεία.
1961-1986ADM006.01
Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού / Εθνικής ΟικονομίαςΑρχεία των παρακάτω Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Συντονισμού / Εθνικής Οικονομίας (κυρίως Συντονισμού):
Γενική Διεύθυνσις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Διεύθυνσις Β΄ Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Τεχνικής Συνεργασίας
Διεύθυνσις Δ΄ Τεχνικής Βοηθείας
Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών
Το αρχειακό υλικό χωρίζεται σε δύο μεγάλα τμήματα.
Το πρώτο αφορά την Υπηρεσία / Γενική Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών του Υπουργείου Συντονισμού. Αφορά τη σύνταξη Εθνικών Λογαριασμών από το 1948 ως το 1975, την οργάνωση της Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμών από διοικητικής άποψης (προσωπικό κλπ).
Το δεύτερο αφορά τις Διευθύνσεις Β΄ και Δ΄της Γενική Διεύθυνσις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και περιλαμβάνουν κυρίως την αλληλογραφία (κατά αριθμό πρωτοκόλλου) της Υπηρεσίας Τεχνικής Βοηθείας (1963-1974) και υλικό για διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με τον ΟΗΕ από το 1974-1986.
1948-1986ADM006.02
Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (αρχείο) (Κ307)
Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.
Πέντε τμήματα.
Σειρά 1: Τμήμα Α΄ Διορισμοί-Παραιτήσεις
Σειρά 2: Τμήμα Β΄: Προαγωγές
Σειρά 3: Τμήμα Γ΄: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Μετατάξεις
Σειρά 4: Τμήμα Δ΄: Αιτήσεις ακυρώσεως-Διοικητικά Εφετεία
Σειρά 5: Τμήμα Ε΄: Υπηρεσιακά ζητήματα εποπτικού προσωπικού-Άδειες
1946-1988ADM007.01
Αρχείο Τοπικής Μονάδα Υγείας Καμινίων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) : Τοπικά Ιατρεία Καμινίων και Παλαιάς Κοκκινιάς12 βιβλία στατιστικής και ένα κυτίο με έγγραφα στατιστικής των Τοπικών Ιατρείων Καμινίων (8) και Παλαιάς Κοκκινιάς (4). 1992-2003ADM010.01
Αρχείο Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής ΟικονομίαςΤο αρχείο αποτελείται από δύο υποαρχεία, της Χαροκοπείου Σχολής και του Οικοτροφείου.

Α) Το πρώτο υποαρχείο χωρίζεται σε πέντε σειρές : 1. Νομοθετικό πλαίσιο-ίδρυση (1911-1990), 2. Διδασκαλείο (1929-1951), 3. Χαροκόπειος Ανωτέρα Οικοκυρική Σχολή (ΧΑΟΣ) (1934-1951) 4. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας ( ΧΑΣΟΟ) (1951-1994) 5. Φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.
Περιλαμβάνει υλικό που αφορά : τη νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, θέματα προσωπικού, οικονομική διαχείριση (Σχολικό Ταμείο, Σχολική Εφορεία), διαχείριση υλικού, αλληλογραφία Γραμματείας, Διοικητικού Συμβουλίου, Σχολικού Ταμείου, Σχολικής Εφορείας, Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει πέντε φακέλους που αναφέρονται στη νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής. Επίσης αρχειακό υλικό σχετικά με την εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό έργο. Τέλος περιλαμβάνεται ποικίλο οπτικοακουστικό υλικό.

Β) Το δεύτερο υποαρχείο του Οικοτροφείου που αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1932-1982 περιλαμβάνει δύο σειρές: 1. Νομοθετικό Πλαίσιο – Ίδρυση, 2. Λειτουργία Οικοτροφείου. Σε γενικές γραμμές καλύπτονται οι διοικητικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες του Οικοτροφείου.
1914-1994ADM011.01
Αρχείο Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχείο περιέχει έγγραφα (χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα, πρωτότυπα ή αντίγραφα) παραγόμενα στο πλαίσιο άσκησης των οριζομένων από τον νόμο αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Διευθύνσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως: Έγγραφα σχετικά με την σχεδιαζόμενη χωροταξική ανακατανομή σχολείων Μ.Ε. (εκθέσεις Γενικών και Διοικητικών Επιθεωρήσεων, προτάσεις-πρακτικά υπηρεσιακών συμβουλίων, γνωματεύσεις Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, υπομνήματα εξωυπηρεσιακών φορέων, στατιστικοί πίνακες) ή σχετικά με [μελετώμενη] αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και υπηρεσιακά ζητήματα του διδακτικού προσωπικού. Τμήμα του αρχείου με αρκετό ενδιαφέρον - και όγκο – περιέχει στατιστικά στοιχεία των σχολείων Μ.Ε. της επικράτειας (με ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας) κατά την περίοδο 1967-1972.1918-1971ADM012.01
Αρχείο Διεύθυνσης Διδακτικών Βιβλίων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχείο της Διεύθυνσης Διδακτικών Βιβλίων αφορά τη διαδικασία κρίσης των σχολικών εγχειριδίων και περιλαμβάνει συγγράμματα προς κρίση, διατάγματα, εγκυκλίους, νόμους, προκηρύξεις, παράβολα, αιτήσεις-υπομνήματα υποψηφίων συγγραφέων, αρχεία επιτροπών κρίσεως. Περιλαμβάνεται επίσης, παρόμοιο υλικό σχετικά με κρίσεις εξωσχολικών βιβλίων και περιοδικών κ.ά. Τα γνωστικά αντικείμενα των συγγραμμάτων κυρίως είναι: αρχαία –νέα ελληνικά μουσική, γεωγραφία, μαθηματικά, θρησκευτικά, γαλλικά, ιστορία, αγωγή του πολίτη, στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος, φυσική ιστορία, φυσική, χημεία, βιολογία, ανθρωπολογία, φυτολογία- ζωολογία. Περιέχονται επίσης πρακτικά και υπηρεσιακά βιβλία της Διεύθυνσης (πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία δανεισμού κ.ά.). 1920-1970ADM013.01
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου ΠρωθυπουργούΣτις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού εντασσόταν κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των υποθέσεών τους. Κατά συνέπεια ο κύριος όγκος του υλικού αποτελείται από αιτήσεις πολιτών, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων, κοινοτήτων κ.λπ. οι οποίες διεκπεραιώνονταν από το Πολιτικό Γραφείο στα αρμόδια υπουργεία και στις υπηρεσίες, που με τη σειρά τους έστελναν τις σχετικές απαντήσεις στα αιτήματα και στις καταγγελίες αυτές. Ανάλογος ήταν και ο ρόλος του Γραφείου στις σχέσεις κεντρικής και τοπικής εξουσίας. Πρόεδροι κοινοτήτων, νομάρχες και γενικοί διοικητές απευθύνονταν στο Πολιτικό Γραφείο ώστε να ασκήσουν πιέσεις στα διάφορα υπουργεία για τη λύση των προβλημάτων των περιοχών δικαιοδοσίας τους.
Βέβαια, το Πολιτικό Γραφείο αποτελούσε και τμήμα του κομματικού μηχανισμού της πολιτικής παράταξης που κάθε φορά βρισκόταν στην εξουσία, προωθώντας τις υποθέσεις των «ημετέρων» ή φροντίζοντας για την εκκαθάριση των αντιφρονούντων από τη δημόσια διοίκηση και το στράτευμα. Από αυτήν την άποψη στο αρχείο αντανακλάται το κλίμα και οι μηχανισμοί του Εθνικού Διχασμού.
Παράλληλα, το Πολιτικό Γραφείο λειτουργούσε και ως ένα είδος προπαγανδιστικού μηχανισμού στήριξης της εκάστοτε κυβέρνησης και μέσω της αλληλογραφίας εκφράζεται . η επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία των πολιτών.
Επιπλέον, το Πολιτικό Γραφείο λειτουργώντας επικουρικά στο έργο του πρωθυπουργού διεκπεραίωνε και υποθέσεις που σχετίζονταν με την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους. Έτσι, στο αρχείο έχουν διασωθεί σημαντικά έγγραφα που σκιαγραφούν τις ενέργειες της ελληνικής διπλωματίας, ιδιαίτερα της περιόδου 1917-1923.
Η υπηρεσία του Πολιτικού Γραφείου συγκέντρωνε ακόμη και πληροφορίες που αφορούσαν τις επιχειρήσεις και την οργάνωση του ελληνικού στρατεύματος, αλλά και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από αυτήν την άποψη παρουσιάζουν οι φάκελοι εκείνοι που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη δράση κομμουνιστικών ομάδων, αντιφρονούντων, μειονοτικών ομάδων και κάθε είδους προπαγάνδας στο εσωτερικό της χώρας.
Σημαντικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν, επίσης, από το υλικό του αρχείου για την κοινωνική ιστορία της χώρας, όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση των προσφύγων.
Το αρχείο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού καλύπτει ακόμη ζητήματα οικονομικής και τοπικής ιστορίας, της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου, ενώ παρέχει κάποιες πληροφορίες για τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Εκτός από τα έγγραφα, οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από διάφορα έντυπα, φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες και φωτογραφικό υλικό.
1917-1928ADM014.01
Αρχείο Νομαρχίας Βοιωτίας : Εγκληματίες πολέμουΤο υλικό της ενότητας περιγραφής αποτελείται από αλληλογραφία της Νομαρχίας Βοιωτίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελληνικόν Εθνικόν Γραφείον Εγκλημάτων Πολέμου, το επαρχείο Θηβών και διάφορες κοινότητες του νομού Βοιωτίας σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθμ. 3805/42/22.3.1945 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούσε την εξακρίβωση εγκλημάτων πολέμου στην περιοχή.1945-1947ADM015
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Το αρχείο αποτελείται από υλικό που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης: οργάνωση κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, αρμοδιότητες νομαρχιών, προσωπικό και οργάνωση ΝΠΔΔ (κυρίως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και εν γένει υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας) κ.λπ. 1971-1997ADM017.01
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Το αρχείο κυρίως περιλαμβάνει:
Αλληλογραφία που αφορά στη σύσταση ή την τροποποίηση των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αλληλογραφία σχετική με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας.
Αλληλογραφία σχετική με την περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
1972-2006ADM017.02
Αρχείο Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΠειραιάΙδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Το υλικό του αρχείου αποτελείται από 15 φακέλους υποθέσεων και περιλαμβάνει έγγραφα (κατασχετήρια έγγραφα εις χείρας τρίτου, αποδεικτικά, δικαστικές αποφάσεις και δικαιοπρακτικά έγγραφα, αλληλογραφία με τη Νομική Υπηρεσία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. κλπ.) που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Εκτέλεσης κυρίως τη μέριμνα για τη διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή υποθήκης και την εκτέλεση ενταλμάτων προσωπικής κράτησης και την αναγγελία σε πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς. Μόνο ένας υποφάκελος (1.15) αφορά αρμοδιότητα του Τμήματος Εσόδων, αυτήν της τμηματικής εξόφλησης οφειλών. 1958-1991ADM020.01
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Πρόνοιας Ναυτικών (ΔΠΝ)Ναυτολόγια, απόπλοι κ.ά.1977-1996ADM021.01
Αρχείο Διεύθυνσης Πρόνοιας Ναυτικών (ΔΠΝ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας1) Γραμματεία: Θέματα ολοκληρωθέντων / εξελισσόμενων / προγραμματισθέντων, κοινοβουλευτικός έλεγχος.

2) Τμήμα 1 Πρόνοιας Ναυτικών
Υλικό που αφορά την αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση δικογραφιών για διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν ατυχήματα σε Έλληνες ναυτικούς, την εισήγηση μέτρων για τον περιορισμό των ατυχημάτων και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν στην αλλοδαπή.
Περιλαμβάνονται φάκελοι δικογραφιών.

3) Τμήμα 2 Εποπτείας Οργανισμών Ασφάλισης
Διαχειριστικός έλεγχος εστίας Ναυτικών (1987)
Πρακτικά ΔΣ ΕΛΟΕΝ. Άγνωστο ποιο Τμήμα το συγκέντρωσε.

1971-1993ADM021.02
Αρχείο Διεύθυνσης Πρόνοιας Ναυτικών (ΔΠΝ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦάκελοι ναυτικών ατυχημάτων που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση δικογραφιών για διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν ατυχήματα σε Έλληνες ναυτικούς, η εισήγηση μέτρων για τον περιορισμό των ατυχημάτων και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν στην αλλοδαπή.
Φάκελοι περιόδου 1940-1970 περίπου. Αρ. φακέλων περ. 3030 ταξινομημένοι αλφαβητικά.
1940-1970ADM021.03
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Οδησσού ΟυκρανίαςΔελτία κατάπλου-απόπλου πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητας της ΕΝΑ Οδησσού, πίνακες άρσης-απαγόρευσης ναυτολόγησης, πίνακες πειθαρχικών ποινών ναυτικών, διαταγές παύσης διενέργειας προανάκρισης ναυτικών, ναυτιλιακές πληροφορίες (εμπορευματική κίνηση-ναύλοι-κατηγορίες πλοίων κ.λ.π.) δελτία μηνιαίας δραστηριότητας ΚΕΕΠ.1993-2008ADM023.01
Αρχείο έδρας ναυτιλιακού ακολούθου Οδησσού ΟυκρανίαςΔελτία Μηνιαίας δραστηριότητας Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), ναυτιλιακές πληροφορίες (Εμπορευματική κίνηση- ναύλοι-κατηγορίες πλοίvn κλπ), δελτία κατάπλου-αόπλου πλοίων σε λιμένες αρμοδιότητας ΕΝΑ Οδησσού, διαταγές για διενέργεια προανάκρισης, δελτία οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Οδησσού, διαταγές για διενέργεια προανάκρισης, διπλώματα.1999-2010ADM023.02
Αρχείο Γ΄ Τμήματος Δ39 Διεύθυνσης ΝΠΔΔ του Υπουργείου Οικονομικών Αρχειακό υλικό του Γ΄ Τμήματος που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΝΠΔΔ (Δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, κ.ά.) στατιστικά στοιχεία και αλληλογραφία Ν. 2166/93.1994-1995ADM025.01
Αρχείο Γ΄ Τμήματος Δ39 Διεύθυνσης ΝΠΔΔ του Υπουργείου Οικονομικών Αρχειακό υλικό του Γ΄ Τμήματος που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΝΠΔΔ (Δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, κ.ά.) στατιστικά στοιχεία και αλληλογραφία Ν. 2166/93.1996, 1999ADM025.02
Αρχείο Γ΄ Τμήματος Δ39 Διεύθυνσης ΝΠΔΔ του Υπουργείου Οικονομικών Αρχειακό υλικό του Γ΄ Τμήματος που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΝΠΔΔ (Δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, κ.ά.) στατιστικά στοιχεία και αλληλογραφία Ν. 2166/93.1996-2003ADM025.03
Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.)Αρχειακό υλικό από τις Υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτημάτων του Ιδρύματος. Αφορά κυρίως τη λειτουργία και τη διοίκηση των Υπηρεσιών τόσο στον τομέα της παιδικής πρόνοιας όσο και στον τομέα της διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. Περιλαμβάνονται: αλληλογραφία, αποφάσεις διοικητικών επιτροπών, φάκελοι διοικητικών συμβουλίων Παραρτημάτων, δελτία κατασκηνωτών, εγκυκλίους κ.ά. Τα βιβλία του αρχείου που αφορούν τη λειτουργία της παιδικής πρόνοιας περιλαμβάνουν κυρίως: Μητρώα παιδικών ιατρείων των Παραρτημάτων, παρακολουθουμένων παίδων, ευρετήρια εισερχομένων παίδων, βιβλία τροφών, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, προσωπικού και τροφίμων, δεομένων πρεβεντορικής περιθάλψεως, φαρμάκων. Τα διοικητικά / λογιστικά βιβλία περιλαμβάνουν: Μισθολόγια, αποθήκης, ταμείου, προσωπικού, πρωτοκόλλου, ημερησίας κινήσεως κ.ά.
Ο μεγαλύτερος όγκος του υλικού καλύπτει τις δεκαετίες 1950, ’60, ’70, ’80.
1927 - 1994ADM026.01
Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.)Οικογενειακά δελτία δεκαετίας 1970 - μέσα 1980. 1939-1995ADM026.02
Αρχείο Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑρχειακό υλικό σχετικό με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης: ναυτολόγια, αλληλογραφία με υπηρεσίες σχετική με εργασιακά θέματα ναυτικών. 1977-1997ADM027.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑλληλογραφία με προξενικά Λιμεναρχεία, εγκρίσεις χορηγήσεως πληρωμάτων, ναυτολόγηση αλλοδαπών, Διάφορα διμερών συμβάσεων, αποφάσεις αλλαγής ειδικότητας, αιτιολόγησης απολύσεων, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπομνήματα-αναφορές σωματείων, οργανώσεων, ιδιωτών, εποπτεία ΓΕΝΕ, στατιστικά ανεργίας και επιδοτήσεων, απεργίες, επιθεωρήσεις πλοίων, ναυτεργατικές διαφορές αλλοδαπών, πρωτότυπα συλλογικών συμβάσεων.
1990-1994ADM027.03
Αρχείο Δ΄ Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦύλλο ελέγχου προσόντων του ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Νικολάου Καβαδία (ΜΕΘ [Μητρώο Εργατών Θαλάσσης] 20697 Β΄). Πρόκειται για φάκελο δικαιολογητικών που υπέβαλε ο Καββαδίας προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή (ασυρματιστή) Α΄ το 1953. Περιλαμβάνονται επίσης δύο έγγραφα ενδεικτικά για τη χρήση του υλικού για πολιτιστικούς σκοπούς. 1941-1953, 1994,1999ADM027.04
Αρχείο Τμήματος Α΄ Λογαριασμών Δημοσίου Δ24 Διεύθυνσης Λογαριασμών του Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΤο αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τις εργασίες σχετικά με την είσπραξη προξενικών εσόδων. Περιέχεται υλικό από διάφορα Προξενεία και Προξενικά Λιμεναρχεία.

1970-1989ADM028.01
Αρχείο Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής ΕπιτροπήςΤο αρχείο αποτελείται από υλικό που αφορά τις αρμοδιότητες της ΚΕΝΕ, κυρίως τη νομοτεχνική επεξεργασία νομοθετημάτων.

1968-1997ADM029.01
Αρχείο Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΑτομικοί φάκελοι δικαστών και υπαλλήλων διοικητικών δικαστηρίων.1984 - 1995 (περ.)ADM030.01
Αρχείο Νομαρχίας ΠρεβέζηςΤο αρχειακό υλικό τεκμηριώνει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της Νοµαρχίας που άπτονται όλων των πτυχών της οργάνωσης και των λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι αρμοδιότητες ασκούνται από τις υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχίας: Γραφείο Νομάρχη, και τα Τμήματα της Διεύθυνσης Νομαρχίας : Διοικήσεως, Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αποκεντρώσεως καθώς και την Αγροφυλακή. Τα θέματα του αρχειακού υλικού είναι: δημόσια τάξη και ασφάλεια, υγεία, εφοδιασμός, φορολογία, αποκατάσταση των δοµών της οικονομίας, της γεωργικής παραγωγής, της εκπαίδευσης, των δομών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας κ.ά. Το αρχείο αποτυπώνει τη µικροϊστορία του Εμφυλίου Πολέμου στην περιοχή της Πρέβεζας.1945 - 1950ADM031.01
Αρχείο Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑτυχήματα σκαφών, αλληλογραφία με Λιμενικές Αρχές για ναυτικά ατυχήματα, δελτία συμβάντων, αποφάσεις επιβολής προστίμου, ναυάγια–ανελκύσεις, κλοπές–αναζητήσεις πλοίων, ρύπανση από πλοία, επιστολές-καταγγελίες ναυτεργατικών θεμάτων, ναυάγιο Jupiter, παραβάσεις παράνομης αλιείας, θέματα Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), ναυλολόγιο. 1952, 1972 - 2007ADM032.01
Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (1975-1988)Το αρχείο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, περιέχει υλικό του Τμήματος Εθιμοτυπίας της Διεύθυνση Διοίκησης σχετικά με τη διοργάνωση κάθε είδους δημοσίων τελετών, δηλαδή των εθνικών επετείων, βασιλικών εορτών, άλλων εορτών (π.χ. Εθνική Αντίσταση, 21η Απριλίου, ναυτική εβδομάδα κ.α.) καθώς και γενικά ζητήματα εορτών όπως κανονιστικά θέματα, προγράμματα δοξολογιών και προβαδίσματα επισήμων αρχών. Επίσης υπάρχει υλικό του Τμήματος Διοικητικής Αποκέντρωσης που αποτελείται από πρακτικά Νομαρχιακών Συμβουλίων ανά την Ελλάδα. Περιέχονται επίσης φάκελοι από διάφορες Διευθύνσεις που αφορούν θέματα προσωπικού και άλλα θέματα. 1961-1988ADM036.01
Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (1975-1988)Το αρχειακό υλικό (ένας φάκελος) αφορά την διαδικασία αποκατάστασης διωχθέντων από την δικτατορία του 1967 υπαλλήλων του Δημοσίου. Το νομικό πλαίσιο καθορίστηκε από τους νόμους 168/1974, 193/1975, και 1232/1982. Οι υποθέσεις αφορούν την αποζημίωση και ζητήματα απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που πριν την δικτατορία υπηρετούσαν σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.


1967-1992 ADM036.02
Αρχείο Υπηρεσίας Σχέσεων Ελλάδος μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών Αλληλογραφία σχετικά με συνόδους του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών τις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 1977ADM037.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει την αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών παραμονής αλλοδαπών και αποτελείται από φωτοαντίγραφα αιτήσεων αλλοδαπών (συνοδευόμενες από δικαιολογητικά) που υποβλήθηκαν σε διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Αφορά τις Περιφέρειες: Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Νότιας Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων.

2001-2002ADM038.01
Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.Αρχειακό υλικό που αφορά αρμοδιότητες των Τμημάτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, σχετικά με την εισαγωγή και την ανάπτυξη της πληροφορικής στον δημόσιο τομέα: προμήθεια εξοπλισμού, προγραμματισμός - στοχοθεσία, απολογισμοί δράσης της Υπηρεσίας, ανθρώπινο δυναμικό. 1977-2003ADM039.01
Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.Φάκελοι περιγραφών πληροφοριακών συστημάτων που εισήχθησαν στη δημόσια διοίκηση: Αθηνά, Κλεισθένης, Θαλής, Σόλων. Επίσης πρακτικά Γνωδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (1995-1997) και φάκελος συνεδριράσεων Συμβουλίου Πληροφορικής (1997-2002).
Το αρχειακό υλικό έχει παραχθεί από την Διεύθυνση Λειτουργικής Υποδομής της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής1993-2009ADM039.02
Αρχείο Τμήματος Β΄ Οπτικοακουστικών Μέσων Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Το αρχείο αποτελείται από μπομπίνες κινηματογραφικών ταινιών που παρήχθησαν για χρήση στα σχολεία, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.1960-1971ADM042.01
Αρχείο Τμήματος Γ΄ Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Το αρχείο περιέχει αποφάσεις του Τμήματος για αποστολή εποπτικών μέσων, πληροφορίες για χορήγηση κινηματογραφικών ταινιών και κασετών, σύσταση επιτροπών διενέργειας τακτικών δημοσίων διαγωνισμών, εγκρίσεις πρακτικών επιτροπής διαγωνισμών, εγκρίσεις προμηθειών, συνοδευτικά χορηγήσεων εξουσιοδοτήσεως για προμήθεια ειδών, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας υπαλλήλων Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.), διαβιβαστικά Ο.Σ.Κ, βεβαιώσεις σπουδαστών, επιμορφωτικά ζητήματα υπαλλήλων, ανακοινώσεις προσλήψεων. Μεγάλο μέρος του αποτελούν και τα διαβιβαστικά δικαιολογητικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Τέλος, περιέχει και 5 μπλοκ με εντολές παράδοσης οπτικο-ακουστικού υλικού προς την Αποθήκη.
1962 - 1964, 1979 - 1988ADM043.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Αρχειακό υλικό (αρχιτεκτονικά σχέδια, γυάλινες φωτογραφικές πλάκες, φάκελοι εγγράφων) που αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της: μελέτη, κατασκευή, έγκριση ανέγερσης δημόσιων σχολείων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και κτιρίων νομικών προσώπων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, Ανωτέρων Σχολών, Παιδαγωγικών Ακαδημιών, γυμναστηρίων κλπ.
Το υλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αντανακλά τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας την προπολεμική περίοδο (αρχιτεκτονικά σχέδια, γυάλινες φωτογραφικές πλάκες) και τη μεταπολεμική (αρχιτεκτονικά σχέδια, φάκελοι αλληλογραφίας). Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον αρχείο που αποτυπώνει τις τάσεις που επικρατούσαν κάθε περίοδο (Προπολεμικά, Μεταπολεμικά), με υπογραφές σπουδαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων
1890 - 1989ADM044.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Αρχιτεκτονικά σχέδια Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ) (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς κ.ά), σχέδια, μελέτες, αλληλογραφία για παιδαγωγικές ακαδημίες (Τρίπολη, Ηράκλειο, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη), γυμναστήρια (Καυτατζόγλιο), τοπογραφικοί χάρτες, έντυπα οικονομικού στατιστικού και τοπογραφικού περιεχομένου χρήσιμα για τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων. Τέλος, υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια του Δοξιάδη.
Ο μεγαλύτερος όγκος του αρχειακού υλικού παρήχθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή της Διεύθυνσης Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
1964-1984ADM044.02
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Οκτώ (8) αρχιτεκτονικά σχέδια.1898-1925ADM044.03
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχειακό υλικό αποτελείται από τεκμήρια που παρήχθησαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και πέρασαν στην κατοχή της ΔΙΕΦΕΣ:
Σχέδια Εθνικού Θεάτρου Αθηνών (Προσθήκη Αιθουσών Δοκίμων) (1959-1961), σχέδια Βασιλικού Θεάτρου Αθηνών (τελικά σχέδια εκτελέσεως περιόδου 1960-1963), σχέδια για τύπου για τύπους θρανίων , μελανοπινάκων, βιβλιοθηκών, γραφείων και γενικότερα σχολικών επίπλων (1932-1965)
1932-1965ADM044.04
Αρχείο Τμήματος Α' (Εκκαθαρίσεως Δαπανών τακτικού προϋπολογισμού) Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Στο αρχείο εμπεριέχονται αντίγραφα και περιλήψεις αποφάσεων περί προαγωγών, αντίγραφα πινάκων προϋπολογισμού, καταστάσεις υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίγραφα τροποποιήσεων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών, υπηρεσιακά σημειώματα, δικαιολογητικά πληρωμών, δελτία αναγγελίας και χρηματοδοτήσεις έργων. Όσον αφορά στα βιβλία του αρχείου, αυτά είναι πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1965-1985) και βιβλία χρηματικών ενταλμάτων (1965, 1970).
1965 - 1985ADM045.01
Αρχείο Τμήματος Α' (Εκκαθαρίσεως Δαπανών τακτικού προϋπολογισμού) Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Χρηματικά εντάλματα, αλληλογραφία. 1965 - 1985ADM045.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχειακό υλικό καλύπτει τις αρμοδιότητες και των πέντε Τμημάτων της Διεύθυνσης. Περιλαμβάνονται: μητρώο ατομικών δελτίων εκπαιδευτικών, ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, πρακτικά Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης / (από 1985) Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΜΕ / ΚΥΣΔΕ) (πρακτικά) κ.ά. 1935-1992ADM047.01
Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης A΄ Αθηνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Γραφείου Εκπαίδευσης: διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, πειθαρχικός έλεγχος των εκπαιδευτικών, δημοσίων και ιδιωτικών, και των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο. Φάκελοι που αφορούν δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) και νηπιαγωγεία στις περιοχές Αθήνας και Ταύρου. Το αρχείο αφορά θέματα προσωπικού (υπηρεσιακή κατάσταση, οικονομικά), οικονομική διαχείριση. 1934-1979ADM048.01
Αρχείο Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Υποτροφίες, σεμινάρια.1981-1994, 1974 -1993ADM049.01
Αρχείο της Διεύθυνσης (Ζ2) Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Αρχειακό υλικό που αφορά τις αρμοδιότητες των δύο Τμημάτων της Διεύθυνσης : Τμήμα Α΄ Μειονοτικών Σχολείων και Τμήμα Β΄ Ξένων Σχολείων. Αφορά εγγραφές μαθητών, αποσπάσεις, αναπληρωτές, διορισμοί, μεταθέσεις, ωρολόγια-αναλυτικά προγράμματα, ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

1997-2002ADM050.01
Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία με Διευθύνσεις της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, οργανισμούς (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), Στατιστική Υπηρεσία, που αφορούν παροχή στατιστικών στοιχείων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τα σχολικά κτίρια των περιοχών αρμοδιότητας του Γραφείου. Το αρχειακό υλικό είναι μέρος του διοικητικού φακέλου 7 που σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΠΔ. 63/1981) φέρει τίτλο "Στατιστικά στοιχεία" και περιλαμβάνει: απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠΕΠΘ, δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία και πίνακες ΕΣΥΕ, τριμηνιαία στοιχεία απασχολήσεως Υπουργείου Συντονισμού, ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία

1986-1989ADM052.01
Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Βιβλία πρωτοκόλλου, πειθαρχικές υποθέσεις, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών, άδειες εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού, οικονομικά θέματα.1984-2009ADM052.02
Αρχείο Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τη λειτουργία διαφόρων συμβουλίων του ΥΠΕΠΘ:
ΚΥΣΜΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως), ΑΕΣ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο), ΑΣΔΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού), ΑΣΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΑΓΣΕ (Ανώτοτον Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Εκπαιδεύσεως). Περιλαμβάνονται: πρακτικά, αλληλογραφία, πράξεις. Τα θέματα αφορούν το διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (κυρίως), έγκριση διδακτικών βιβλίων κλπ.
1955 - 1977ADM053.01
Αρχείο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Πρόκειται για το κεντρικό αρχείο του Υπουργείου. Αλληλογραφία διευθύνσεων και υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ. 1960 - 1973ADM054.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ ΑθήναςΔεκαετίες 1970-1990ADM057.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Αρχείο Διεύθυνση Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Τμήμα Δοικητικών Θεμάτων1951-1994ADM057.02
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Αρχειακό υλικό των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων και Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Καλύπτει τα θέματα: στατιστικά στοιχεία, βιβλία - βιβλιοθήκες, τίτλοι σπουδών, θέματα μη μόνιμου προσωπικού, επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, υπηρεσιακή κατάσταση, μέθοδοι διδασκαλίας.
Περιέχονται ακόμα Πράξεις ΠΥΣΔΕ και αρχεία ιδιωτικών σχολείων.

1985-2004ADM057.03
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας α. "Αρχείο" ιδιωτικών σχολείων, β. "Αρχείο" ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας1933-1991ADM057.04
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας Το αρχείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας περιλαμβάνει κυρίως το "αρχείο" καταργημένων ιδιωτικών σχολείων (Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων) και πράξεις του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΙΕ΄ Περιφέρειας Διαμερίσματος Δυτικής Αθήνας (δεκαετία 1970). Επίσης περιέχονται πρωτόκολλα αλληλογραφίας. 1966-2006ADM059.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίας Παρασκευής Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Το αρχείο περιέχει φακέλους που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας της περιόδου 1941-1949. Πρόκειται για τους "νεοπολεμιστές", όπως ονομάζεται η αρχειακή σειρά, που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΝΔ 346/1941 και ΑΝ 751/1948.
Επίσης, περιέχονται φάκελοι σχετικά με την αναγνώριση συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, για τους οποίους ίσχυε η ίδια διαδικασία. Το αρχείο αποτελεί πλούσια πηγή πληροφοριών για τη δεκαετία του 1940.

1940 - 2011ADM060.01
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Χονγκ - ΚονγκΤο αρχείο περιέχει υλικό σχετικό με τις αρμοδιότητες του ναυτιλιακού ακολούθου στο Χονγκ Κονγκ. Δηλώσεις κατάπλου-απόπλου, θέματα ελλήνων ναυτικών (ασφαλιστικά, πειθαρχικά), εκθέσεις δραστηριότητας του ναυτιλιακού ακολούθου, ετήσιοι απογραφικοί έλεγχοι, διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.2006-2011ADM061.01
Αρχείο της Έδρας Εμπορικού Ακολούθου στο ΜόντρεαλΟικονομικά, δραστηριότητα, έλεγχος πλοίων, πληροφορίες για λιμένες πλοία και ναυτικούς πράκτορες στον Καναδά, και έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες εν γένει της ΕΝΑ. 2003-2011ADM062.01
Αρχείο Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΦάκελοι υποθέσεων των ετών 1936-1951, που αφορούν τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή τον συμβιβασμό σε διαφορές με το Δημόσιο, αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το υλικό αφορά τόσο το διαδικαστικό στάδιο ανάθεσης των υποθέσεων στα αρμόδια μέλη του ΝΣΚ (χρεώσεις), όσο και την ουσία των υποθέσεων (φάκελοι δικογραφιών – υποθέσεων). Οι ακραίες χρονολογίες του αρχείου είναι οι χρονολογίες πρώτης συγκρότησης των φακέλων. Το περιεχόμενο κάθε φακέλου υπόθεσης ποικίλει. Σε γενικές γραμμές περιέχονται : διαβιβαστικά, δικαστικές αποφάσεις, αντίγραφα πρακτικών του ΝΣΚ, απόψεις των υπηρεσιών (στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η υπεράσπιση του Δημοσίου), πράξεις εκκαθάρισης αμοιβής των συνεργαζομένων με το Δημόσιο κ.ά. Οι φάκελοι έχουν παραχθεί από Γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δικαστικά γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν στην περιφέρεια.

1936-1951ADM063.01
Αρχείο Δ2 Διεύθυνσης Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες της Δ2 Διεύθυνσης Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων α) επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, που έχουν σχέση με τον Προϋπολογισμό και την περιουσία του Δημοσίου και β) εισήγηση για την υπογραφή τους από τον Υπουργού Οικονομικών. Αφορά το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων της περιόδου που καλύπτει το αρχείο και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονταν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1980-1983ADM064.01
Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.)Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλο, ημερολόγιο, δευτερευόντων διατακτών.
Τακτικά χρηματικά εντάλματα, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, και σχετική αλληλογραφία αποστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Απολογιστικά στοιχεία παραρτημάτων, γενικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων.
1980-1981ADM065.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής ΟικονομίαςΥπηρεσιακά Βιβλία: Γενικά και ειδικά βιβλία πρωτοκόλλου και ευρετήρια.
Φάκελοι: Συλλογικές αποφάσεις, εντολές χρηματοδότησης έργων Δημοσίων επενδύσεων.
Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων.
Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο που η υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων

1955-1988ADM066.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής ΟικονομίαςΥπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δευτερευόντων διατακτών, καθολικά, ημερολόγια, μητρώα υπαλλήλων, προπληρωμής, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, πρωτόκολλα, διεκπεραίωσης κ.ά
Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων.
Αλληλογραφία, αποστολή χρηματικών ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εντολές χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων, αντίγραφα αποφάσεων αναλήψεων.
1973-1999ADM066.02
Αρχείο Δ49 Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων του Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΚαθημερινές καταστάσεις κίνησης λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου, που αποστέλλονται από την "Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο". Αφορούν τον λογαρισμό Κ.Α 200 "Ε.Δ. -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" την περίοδο 2002-2004. Επισυνάπτεται και ανάλυση Κονδυλίου "Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους" με χρέωση λογαριασμού Κ.Α. 200 και διαθέσιμα ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ και συνάλλαγμα.2002-2004ADM067.01
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ΑιγαίουΠρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δημοσίων επεδύσεων, βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, βιβλία γκρίσεων και εντολών πληρωμής τακτικού προϋπολογισμού, βιβλία προπληρωμής, ημερολόγιο δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια τακτικού προϋπολογισμού.

1979-2001ADM068.02
Αρχείο Διεύθυνσης Κρατικών Αγορών Υπουργείου ΕμπορίουΔιακηρύξεις και συμβάσεις κρατικών προμηθειών.1945-1970ADM069.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.)
στο Υπουργείο Εμπορίου
Το αρχείο αποτελείται από φακέλους σχετικούς με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων. Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής για συμβάσεις προμηθειών, δικαιολογητικά μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας, χρηματικά εντάλματα, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής κ.ά.1976-1984ADM070.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.)
στο Υπουργείο Εμπορίου
Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, επιτροπικά εντάλματα.1951-1956, 1986ADM070.02
Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.)
/ Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)
στο Υπουργείο Εμπορίου
Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων Ταμείου Λαϊκών Αγορών, Υπουργείου Εμπορίου και διαφόρων εποπτευόμενων φορέων του. Περιλαμβάνεται και ένα βιβλίο προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορίου του 1976. 1976-1996ADM070.03
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου Βιβλιοδετημένα στελέχη χρηματικών και βιβλιοδετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπολόγων / δοσιλόγων, ημερολόγια, καθολικά, χορηγουμένων προκαταβολών (χρηματικά εντάλματα προπληρωμής), μητρώα υπάλλήλων.
Το αρχειακό υλικό αφορά τις κρατικές προμήθειες / αγορές υπουργείων, τον Λογαριασμό Κεφαλαίου Διαχειρίσεως Καταναλωτικών Αγαθών (ΚΔΚΑ), τον προϋπολογισμό του Ταμείο Άρτου, του Ταμείου Λαϊκών Αγορών κ.ά
1992-2012ADM071.01
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα υπαλλήλων, φάκελος μετακλητών και αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία του ΥΠΕΘΟ. 1945-2000ADM071.02
Αρχείο Ειδικού Λογιστηρίου στο Γενικό Επιτελείο ΝαυτικούΠρωτόκολλα αλληλογραφίας, παράδοσης/αποστολής εγγράφων, μητρώα υπαλλήλων, δευτερευόντων διατακτών, δοσιλόγων / υπολόγων, καθολικά, αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, ημερολόγια ενταλμάτων, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, κεκλεισμένων χρήσεων, πληρωτέων υπολοίπων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, πιστώσεων, χορηγηθεισών προκαταβολών1946-1980ADM072.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Δημοσίων ΈργωνΗμερολόγια, χρηματικά εντάλματα δημοσίων επενδύσεων, χρηματικά εντάλματα τακτικού προϋπολογισμού, χρηματικά εντάλματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καρτέλες καταχώρησης extrait από την Τράπεζα της Ελλάδος, βιβλίο υπολόγων, καταστάσεις, διαβιβαστικά κ.ά.1946-1981ADM073.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλα, καθολικά δευτερευόντων διατακτών, μητρώα υπαλλήλων, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, προπληρωμής, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δημοσίων επενδύσεων.
Βιβλιοδετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων.
Φάκελοι σχεδίων προϋπολογισμού.
Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο που η υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων
1965-1990ADM074.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Συμβάσεις προμηθειών, βιβλιοθετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, αλληλογραφία με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.1976-1998ADM074.02
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο ΟικονομικώνΥπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και πληρωμών εντολής, ημερολόγια ενταλμάτων, υπολόγων, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, υποχρεώσεων παρελθουσών χρήσεων, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
Φάκελοι ενταλμάτων (δικαιολογητικά).
Το αρχειακό υλικό είναι από την περίοδο που η Υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.
1965-1990ADM075.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, καθολικά, υπολόγων, κά.
Αλληλογραφία για την έκδοση χρηματικών και επιτροπικών ενταλμάτων, φάκελοι για την έκδοση ενταλμάτων σχετικών με τις δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
1986-2004ADM075.02
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών
Βιβλία μητρώων υπαλλήλων (1993, 1998, 2000, 2005, 2006). Αφορούν υπαλλήλους της Γραμματεία Συντονισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
1998-2006ADM075.03
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στην Προεδρία της Δημοκρατίας
Το αρχείο περιέχει υλικό που αναφέρεται στην λειτουργία της υπηρεσίας τόσο ως ΥΕΕ όσο και ως ΥΔΕ. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το "αρχείο ΥΕΕ", δηλ. η διαβίβαση από την αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας των δικαιολογητικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ("διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής") (1973-1986, κυρίως 1973-1980). Μικρό μέρος του υλικού είναι χρηματικά εντάλματα, έντυπα κλπ. Επίσης περιέχονται υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο υπαλλήλων κ.α.
1971-2004ADM076.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εξωτερικών
Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα, προπληρωμής (υπολόγων), μητρώα υπαλλήλων.
Φάκελοι σχετικά με αποφάσεις Επιτροπών άρθρου 34 Ν1489/1984 (εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων της ΥΕΕ/ΥΔΕ) και άλλα θέματα.
1970-2002ADM077.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εξωτερικών
Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων.1989-1992ADM077.02
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην Υπηρεσία Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων και Συνταξιούχων του Δημοσίου Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, καταστάσεις αποστολής χρηματικών ενταλμάτων, αρχείο δικαιολογητικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. 1990-1996ADM078.01
Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)Αρχειακό υλικό που αφορά την αρμοδιότητα του Τμήματος που αναφέρεται στην εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνομικών μέτρων, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύμπραξη περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων Αστυνομίας ή αφορούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.

Μέτρα τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις, αφίξεις - αναχωρήσεις επιστήμων (κυρίως πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη), επισκέψεις αρχηγών κρατών, εθνικές, θρησκευτικές, τοπικές εορτές, απεργίες, συναθροίσεις / συγκεντρώσεις / πορείες, πρεσβείες. Επίσης, περιπολίες, διάθεση ΔΙΑΤ-ΔΙΜΕΤ κ.ά.

1982-1995ADM079.01
Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)ΑΤο αρχειακό υλικό αφορά τη μέριμνα για λήψη μέτρων τάξης. Τα θέματα σύμφωνα με το ισχύον θεματολόγιο της ΕΛ.ΑΣ (Γενικός Φάκελος): 1003: Μέτρα τάξης σε αθλητικούς αγώνες. 1005: Μέτρα τάξης σε κοσμικά γεγονότα. 1007: Μεταγωγές στα δικαστήρια. 1016: Αιτήσεις δημοσίων φορέων. 1019: Ατυχήματα: τεχνολογικές και φυσικές καταστροφές. 1028: Ενίσχυση αστυνομικών τμημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις. 3001: Μέτρα τάξης κατά τις αφίξεις / αναχωρήσεις επισήμων από το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" (τα συγκεκριμένα έγγραφα αφορούν τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια). 3017: Μέτρα τάξης σε συγκεντρώσεις, συναθροίσεις (πορείες κλπ) . 3018: Μέτρα τάξης σε απεργίες. 9004: Μέτρα τάξης σε κηδείες - μνημόσυνα επισήμων, σημαινόντων προσώπων. 9005: Μέτρα τάξης στον εορτασμό ιστορικών επετείων τοπικού επιπέδου. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αφορά έγγραφα των κατηγοριών 3017, 3018, 1007.2008-2011ADM079.02
Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)Το αρχειακό υλικό αφορά τη μέριμνα για λήψη μέτρων τάξης. Τα θέματα σύμφωνα με το ισχύον θεματολόγιο της ΕΛ.ΑΣ (Γενικός Φάκελος): 1002: Διάθεση δυνάμεων για θρησκευτικές εορτές. 1005: Μέτρα τάξης σε δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, κοσμικά. 3015: Γενικές οδηγίες περί κτιρίων (ασφάλεια, φρούρηση) . 3017: Μέτρα τάξης σε συγκεντρώσεις, συναθροίσεις (πορείες κλπ). 3018: Μέτρα τάξης σε απεργίες.

2010-2012ADM079.03
Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)Το αρχειακό υλικό αφορά τη μέριμνα για λήψη μέτρων τάξης. Τα θέματα σύμφωνα με το ισχύον θεματολόγιο της ΕΛ.ΑΣ (Γενικός Φάκελος): 1002: Εορτασμός Πάσχα. 1003: Αθλητικοί αγώνες. 1005: Εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους. 1007: Μεταγωγές στα δικαστήρια. 1025: Βουλευτικές εκλογές. 1026: Διάθεση δυνάμεων ΔΑΕΑ. 3001: Αφίξεις - αναχωρήσεις ξένων επισήμων και Προέδρου της Δημοκρατίας. 3017: Συγκεντρώσεις - συναρθροίσεις. 3018: Στάσεις - απεργίες. 9012: Συνέδρια.2003-2007ADM079.04
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας ΑττικήςΗμερολόγια, Ημερολόγιο Β΄ [δευτερεύοντος] διατάκτη, βιβλίο υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικό νοσηλείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Μέχρι το 1969 στα ημερολόγια αναγράφονται δαπάνες που αφορούν την πληρωμή από δημόσια Ταμεία των Νήσων Αργοσαρωνικού και της Τροιζήνας.1965-1978ADM080.01
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Ανατολικής ΑττικήςΒιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής κύριου και δευτερεύοντος διατάκτη, ημερολόγια κυρίου και δευτερεύοντος διατάκτη, καθολικό κυρίου διατάκτου, υπολόγων και υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, αρχείο (αλληλογραφία) ΥΕΕ, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων 1961-1992ADM081.01
Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής Βιβλία πρωτοκόλλου, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπολόγων, ημερολόγια, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων, φάκελοι χανσενικών, μισθοδοσία υπαλλήλων.1973-2002ADM082.01
Αρχείο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας
Βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, πρωτόκολλα, ημερολόγια, βιβλία προπληρωμής (υπολόγων), βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής δημοσίων επενδύσεων. 1995-1998ADM084.01
Αρχείο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας
Πρωτόκολλα Εισερχόμενης Αλληλογραφίας στα οποία καταγράφονται οι εγκεκριμένες δαπάνες για τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης (πχ λειτουργικές δαπάνες σχολείων) και για τις υπηρεσίες της περιφέρειας του τέως Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας (Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών).1999 - 2002ADM084.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ι΄ ΑθηνώνΠεραιώσεις φόρου κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Θεώρηση εισιτηρίων κινηματογράφου.

1911-1985ADM088.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β' ΚαλλιθέαςΤμήμα Κεφαλαίου
Δηλώσεις Κεφαλαίου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για υποθέσεις κληρονομιών περαιωμένες κατά τη δεκαετία του 1990 (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Έτη περαίωσης: 1990-1994.
1970-1980ADM090.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίας ΠαρασκευήςΤμήμα ΣΤ΄ Εσόδων
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και νομικών προσώπων. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αποτελείται από δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων.
1991-1995ADM092.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚορυδαλλούΠεραιωθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. 1983-1996ADM093.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚορυδαλλούΤο αρχείο αποτελείται από δηλώσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και δηλώσεις φόρου κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Το αρχείο εισήχθη από τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας με την οποία συγχωνεύτηκε η Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού το 2013.
1949-1984ADM093.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΠαλλήνηςΤμήμα Κεφαλαίου: Δηλώσεις φόρου κληρονομικών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). 1956-1982ADM094.01
Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΠαλλήνηςΤο αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών και προικώων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ)
1990-1994ADM094.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΖωγράφουΔηλώσεις φόρου κληρονομιάς (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Ονομαστικά κατά κληρονομούμενο.1985-1991ADM095.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Ελευθερίων ΕπαγγελμάτωνΕξοφλημένοι φάκελοι κατασχέσεων, αιτήσεις φορολογικής ενημερώτητας, καρτέλες φορολογουμένων των οποίων το όνομα αρχίζει από Α, Μ, Κ,Σ.1978-1991ADM096.01
Αρχείο Τμήματος Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γενικού Χημείου του ΚράτουςΤόμοι εγκυκλίων των ετών 1947-1976. Το υλικό αφορά την αρμοδιότητα της τήρησης αρχείου εγκυκλίων και μέριμνα για τη βιβλιοδέτησή τους. Την περίοδο που καλύπτει το αρχείο η αρμοδιότητα ασκούνταν από το ΙΙΙ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής.
1947-1976ADM097.01
Αρχείο Τμήματος Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γενικού Χημείου του ΚράτουςΤόμοι εγκυκλίων, Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δελτία Υπουργείου Οικονομικών, τόμοι νόμων ψηφισθέντων, συλλογή νομοθεσίας, έντυπα (ανάμεσά τους και Λεξικό Δήμων και Κοινοτήτων, 1923) κ.ά. 1833-1940ADM097.02
Αρχείο Δ37 Διεύθυνσης Φοροτεχνικής του Γενικού Χημείου του ΚράτουςΤο αρχείο αποτελείται από υλικό των παρακάτω Τμημάτων της Διεύθυνσης:
Τμήμα Α΄Οίνου
Πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εγχωρίου, πρωτόκολλα αραίωσης οίνων και γλεύκους, πρωτόκολλα παραλαβής/καταμέτρησης/δειγματοληψίας οίνου (ταξινομημένα ανά εταιρία). "Πρωτόκολλα αναμίξεως κρασιών αλλοδαπής" / "Πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εξωτερικής δραστηριότητας". Καταστάσεις εξαγωγών οίνων (ταξινομημένες κατά Διευθύνσεις Χημικών Υπηρεσιών Νομών). Εγκύκλιοι. Διασαφηνίσεις, εκθέσεις εξετάσεως εξαχθέντος εις την αλλοδαπή οίνου, δηλώσεις, άδειες εξαγωγής, πρωτόκολλα δειγματοληψίας, παρασταστικά διασαφηνίσεως εξαγωγής. Σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση σταφίδας: άδειες λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής σταφιδίνης, εκκαθαρίσεις Αυτόνομου Οργανισμού Σταφίδος. Αλληλογραφία σχετική με τη διαχείριση αφορολόγητου οινοπνεύματος: αποφάσεις, παρατάσεις εξαγωγής, Εγκρίσεις διάθεσης οίνων από ανάμιξη με αφορολόγητο οινόπνευμα ή οινόπνευμα εξαγωγικής δραστηριότητος στην εσωτερική κατανάλωση
Τμήμα Β΄ Ζύθου, Όξους και Λοιπών Ειδών
"Στατιστικά στοιχεία βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων φόρων εκ βύνης εγχωρίου και εκ ζύθου αλλοδαπής". Ειδικός φόρος κατανάλωσης βύνης ανά μήνα.

1937-1989ADM098.01
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας ΕλευσίναςΤο αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινόπνευμα), ζύθου (μπύρα) και την ποτοποιϊα (αλκοολούχα ποτά). Αφορά στον έλεγχο δειγμάτων, την φορολογία ζύθου, την παραγωγή οινοπνεύματος, τη λειτουργία ποτοποιείων, τη φορολογία, προσφυγές εταιρειών κ.ά. Μικρό τμήμα αφορά τον έλεγχο ελαιολάδου και διοικητικά εν γένει θέματα της Υπηρεσίας.

Αλκοόλη
Αναφορικά με την αλκοόλη περιέχονται φάκελοι κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων, δελτία χημικής ανάλυσης, αποφάσεις και πρωτόκολλα μετουσίωσης (επεξεργασία για διάφορες χρήσης πλην ποτοποιΐας) αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος), ιδιωτικές αναλύσεις, εγκρίσεις Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Αποδεικτικά είσπραξης υπηρεσίας Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), φάκελοι ποτοποιΐων που έπαυσαν τη λειτουργία τους

Ζύθος
Αναφορικά με τον ζύθο περιέχεται υλικό σχετικό με αποφάσεις PLATO (φορολόγηση ζύθου), αλληλογραφία με την εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα ΑΕ.

Υλικό δικαστικών υποθέσεων: προσφυγές εταιρειών: ΒΟΤΡΥΣ, ΑΕΟΠ, Κρόνος, υπόθεση εταιρείας ERKIS.
Υλικό για τον έλεγχο λαδιού.
Τέλος περιέχονται έγγραφα αναφορικά με τις διοικητικές υποθέσεις της Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

1941-2002ADM099.01
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας ΕλευσίναςΤο αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων.

Αλκοόλη (οινόπνευμα)
Ονοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βότρυς , Ερκίς, Κρόνος, Βάκχος κ.ά.). Περιέχονται δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές.
Αλκοολούχα ποτά
Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών).

Οίνος - ζύθος και λοιπά προϊόντα
Οινοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας εργοστασίων, άδειες παρασκευής συμπεπυκνωμένου γλεύκους εκ χλωρών σταφυλών (Βότρυ, Ερκίς κ.ά)

Οξοποιείο (επιχείρηση, παραγωγή ξυδιού): Κυρίως εποπτεία διακίνησης σταφίδος και συναφών προϊόντων (σταφιδίνη) του εργοστασίου Α. Τριποδάκης

Τέλος περιέχονται: α) "αρχείο" διοικητικών πράξεων και β) τετράδια αναλυτών, γ) παλιές εγγυητικές διαφόρων εταιρειών.
1952-2002ADM099.02
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας ΕλευσίναςΤο μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υπόλοιπο τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Μικρό τμήμα καλύπτει την αρμοδιότητα της αποτροπής της επικινδυνότητας τροφίμων και διάφορες άλλες δραστηριότητες.

Αλκοόλη (οινόπνευμα)
Ονοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βάκχος, Alkovin, Κρόνος, Ερκίς, Βότρυςκ.ά.).
Επίσης, διάφορα σχετικά με την εποπτεία του κλάδου: πρωτόκολλα, κίνηση οινοπνεύματος κ.λπ.
Αλκοολούχα ποτά
Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Αλληλογραφία, βιβλία σχετικά με χρεωπιστώσεις ταινιών οινοπνευματωδών ποτών, φορολογία οινοπνεύματος ποτοποιίας

Περιλαμβάνονται, επίσης, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Εκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.
1938-2005ADM099.03
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Αγίας ΠαρασκευήςΕκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.1984-1999ADM100.01
Αρχείο Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας ΑθηνώνΤο υλικό προέρχεται κυρίως από το Β΄ Τμήμα, το οποίο, κατά την περίοδο παραγωγής του αρχειακού υλικού είχε ως αρμοδιότητα τον έλεγχο προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Μικρότερου μεγέθους είναι το υλικό από τα άλλα Τμήματα της Υπηρεσίας.
Αποτελείται από έγγραφα που συγκροτούν το "αρχείο δοκιμών" και πρόκειται για δείγματα που έχουν χαρακτηριστεί "κανονικά" δηλ. κατάλληλα προς κατανάλωση. Πρόκειται για προϊόντα: αρωματικές/γλυκαντικές ύλες, ελαιόλαδο, δημητριακά, εδώδιμα (καφές,τσάι, κακάο), κρέας, ψάρι, έλαια, βερνίκια κλπ.
Οι έλεγχοι στις Χημικές Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται. Στο συγκεκριμένο αρχείο οι δοκιμές προέρχονται από: αγορανομικά, συμβάσεις, ιδιωτικές αναλύσεις, τελωνειακά, λοιπά.
1992, 1997ADM101.01
Αρχείο Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους και ΠολίτηΑρχειακό υλικό που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που σε γενικές γραμμές είναι ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης των πολιτών, η ενίσχυση της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων, η μεσολάβηση για την απεμπλοκή των υποθέσεων των πολιτών και η μέριμνα για την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Περιλαμβάνονται: υπηρεσιακή αλληλογραφία, θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών από Δήμους, θέματα συλλογικών οργάνων, αιτήσεις πολιτών κ.ά.1999-2010ADM102.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους και Πολίτη Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρο 5 του Ν.1943/1991) αντικείμενο της οποίας ήταν η εξέταση αιτημάτων πολιτών για αποζημίωση εξ' αιτίας της μη τήρησης από τη διοίκηση των προθεσμιών προς απάντηση όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Με το άρθρο 2 του Ν 2690/1999 δημιουργήθηκε νέα Επιτροπή συνέχεια της παλαιάς. Περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις της Διεύθυνσης προς την Επιτροπή.
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους και Πολίτη μεταβίβαζε στην Επιτροπή τις αιτήσεις πολιτών μαζί με την εισήγησή της επ' αυτών.
1991-2013ADM102.02
Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών1) Φάκελοι αρχείου
Διοικητική αλληλογραφία με το Υπουργείο Προνοίας, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά σχετικά με τη λειτουργία του Οφθαλμιατρείου, οικονομική διαχείριση, θέματα προσωπικού κλπ. (1958-1979, 19 φυσικοί φάκελοι / κλασέρ)
2) Βιβλία
Μητρώα ασθενών εξωτερικών ιατρείων (1956-1976, 1984-1985, 64 βιβλία)
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1970-1972, 1976-1979, 4 βιβλία)
Βιβλία εσόδων - εξόδων (1960-1961, 2 βιβλία)
Ημερολόγιο (1971, 1 βιβλίο)
Κατάλογος εξοπλισμού (1 βιβλίο)
1959-1979ADM103.01
Αρχείο Οφθαλμιατρείου ΑθηνώνΤο αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: σηπτικών εγχειρήσεων, ασήπτων εγχειρήσεων, τόμους ιστορικών ασθενών (εισαγωγές, εγχειρίσεις), ευρετήρια ασθενών (σχετίζονται με τα ιστορικά των ασθενών). Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, δύο επετειακά λευκώματα, σχετικά με την ιστορία του Οφθαλμιατρείου.
1892 - 1997ADM103.02
Αρχείο Τμήματος Γ Φοροτεχνικού της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά Το αρχείο αφορά το Γ΄Τμήμα Φοροτεχνικό και που ως αρμοδιότητα έχει την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων που των νόμων «περί φορολογίας του οινοπνεύματος», ζύθου, οίνων, αμυλοσιροπίου, χαρουποσιροπίου, σταφιδίνης, και όξους, επί των εργαστασίων, εργαστηρίων ή καταστημάτων διαθέσεως αυτών.
Περιλαμβάνει κυρίως: χορηγηθείσες άδειες ταινιών, πιστωμένες ταινίες, πιστοποιητικά, ειδικές άδειες εισαγωγής, άδειες εισαγωγής οινοπνευματωδών ποτών, πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εγχωρίου, άδειες ποτοποιών, φακέλους εργοστασίων και εργαστηρίων : οξοποιεία, σταφιδίνη, ανηθόλη, αεριούχα ποτά (ΗΒΗ, ΤΣΟΤΡΑΣ, ΑΖΕΛ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΒΙΝΑΛΚΟ κ.ά) και διάφορα άλλα τεκμήρια σχετικά με τη φορολογία οινοπνεύματος.
1940-2006ADM104.01
Αρχείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας ΔιοίκησηςΑντίγραφα πορισμάτων των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, που κοινοποιούνται στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Αναφορές πολιτών που έχουν τεθεί στο αρχείο χωρίς ενέργειες της Διοίκησης για τα έτη 2003 έως 2006. Αντίγραφα πειθαρχικών αποφάσεων που κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2004 έως και 2008. Εκτυπώσεις πρωτοκόλλων (από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) από το 2005 έως και το έτος 2010 (τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο).
2003-2011ADM105.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκαιας Το αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και από φόρους κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Με την ίδια εισαγωγή περιήλθε μέρος του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού (με τα ίδια θέματα) που συγχωνεύτηκε το 2013 με τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας
1958-1985ADM107.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΝίκαιαςΔηλώσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ). Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). 1986-1988ADM107.02
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΑρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά:
Διοίκηση Ασφάλειας: δικογραφίες λιμενικών Τμημάτων, κααταγγελίες - δημοσιεύματα, λαθρεπιβάτες πλοίων, περί ναυτικών πρακτόρων, απωλεσθείσες - ανευρεθείσες, μέτρα τάξης - ασφάλειας, φυγόποινοι, διωκόμενοι, αλλοδαποί, θέματα προσωπικού, κρατούμενοι, τρομοκρατία, λαθρομετανάστες, συνθήκη Schengen (2007, 9 φάκελοι).
Τομέας Ναυτολογίας: ναυτεργατικά θέματα ( 2007-2008, 3 φάκελοι).

2007-2008ADM108.01
Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)Αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και διαδέχτηκε προηγούμενες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (κυρίως Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίες και καταργήθηκαν). Το αρχείο αποτελείται από βιβλία καταχωρήσεως αποφάσεων επιβολής προστίμου, βιβλία καταχώρησης ΥΣΕ (Υπηρεσιακών σημειωμάτων ελέγχου), φακέλους αποτελεσμάτων ελέγχου.


1986-2002ADM109.01
Αρχείο Έδρας Εμπορικού Ακολούθου Μπουένος Άϊρες ΑργεντινήςΠρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, αλληλογραφία με τοπικές αρχές, αποδείξεις παραλαβής εγγράφων από το 3ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, διαταγές απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών και διαταγές άρσεις απαγορεύσεων ναυτολόγησης ναυτικών.

1969-2010ADM110.01
Αρχείο Τοπικoύ Υποκαταστήματος Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια και μητρώα ατυχημάτων, βιβλία ενστάσεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων χωρών Ε.Ο.Κ. 1957-1999ADM112.01
Αρχείο Τμήματος Α΄ Τμήμα Α΄ Μετάλλων - Ανοργάνων - Βιομηχανικών Προϊόντων της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας ΑθηνώνΤο υλικό καλύπτει τις αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος Μετάλλων - Ανοργάνων - Βιομηχανικών Προϊόντων της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών και κυρίως τη χημική, φυσική ή άλλη εξέταση, έλεγχος πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, που έχουν ανάγκη εξέτασης για έλεγχο της ποιότητας ή γνησιότητάς τους ή για διαπίστωση τυχόν νοθειών για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και της δημόσιας υγείας, τα οποία αποστέλλονται από τις διάφορες Αγορανομικές ή άλλες αρχές του Κράτους ή δειγματίζονται από τα όργανα του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
Αποτελείται από φακέλους εγγράφων που συγκροτούν το "αρχείο δοκιμών" και πρόκειται για δείγματα που έχουν χαρακτηριστεί ως κανονικά και αρχειοθετούνται ως "κανονικά - ιδιωτικές αναλύσεις". Καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων: ανόργανα βιομηχανικά, αργυροπυριτικά, εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα, μέταλλα-κράματα, οξειδωτικά. Επίσης ένας φάκελος "Αρχείο στοιχείων ανάλυσης".
Οι εξετάσεις αφορούν όχι μόνο την Αθήνα αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς η Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών εξυπηρετεί όλες της Χημικές Υπηρεσίες στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της στον βαθμό που αυτές δεν διαθέτουν εξειδικευμένα εργαστήρια.
1999-2009ADM113.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ε΄ ΑθηνώνΤο αρχείο αποτελείται κυρίως από υλικό του Τμήματος Ελέγχου και αφορά συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, τιμολογίων και προμηθειών που οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992) και καλύπτουν την χρονική περίοδο 1991-1995. Περιέχεται επίσης φάκελος αλληλογραφίας (1999-2002). Οι επιχειρήσεις έχουν ως έδρα την περιοχή του Θησείου, στην οποία εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Ε΄ . Το υλικό της εισαγωγής αφορά την περίοδο πριν την ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. Ε΄ και Θ΄ σε Δ.Ο.Υ. Ε΄ (Ε΄, Θ΄).
1991-2002ADM114.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ε΄ Αθηνών (Ε΄,Θ΄)Αρχειακό υλικό που έχει παραχθεί από: Δημόσιο Ταμείο Θ΄ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Θ΄ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών
Φάκελοι του αρχείου του Δημοσίου Ταμείου Θ΄ Αθηνών. που αφορούν στις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων λόγω χρεών προς το Δημόσιο. Περιλαμβάνονται εκθέσεις κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμού, δικαστικά έξοδα, αποδεικτικά επίδοσης, λίστα οφειλών κλπ..
Βιβλία των Δ.Ο.Υ. Θ΄ και Ε΄ Αθηνών: καθολικά και ημερολόγια ταμείου, βιβλία παραλαβής και βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων, βιβλία μεταγραφής δηλώσεων εταιρειών, βιβλία αποτελεσμάτων εταιρειών κλπ.
Οι Δ.Ο.Υ. Ε΄ και Θ΄ Αθηνών συστάθηκαν το 1988 και συγχωνεύτηκαν το 1997 με τον τίτλο Δ.Ο.Υ. Ε΄ (Ε΄, Θ΄) Αθηνών. Το αρχείο του Δημοσίου Ταμείου Θ΄ Αθηνών πέρασε στη Δ.Ο.Υ. Θ΄ Αθηνών το 1988 με τη σύσταση των Δ.Ο.Υ. και την κατάργηση των Δημοσίων Ταμείων.
1970-2003ADM114.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΠετρούποληςΔηλώσεις κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Δηλώσεις δωρεών και γονικών παροχών (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ).

1990-1994ADM115.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίου Στεφάνου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Αρχειακό υλικό που αφορά τις διαδικασίες απονομής παροχών συνεπεία ατυχημάτων (εργατικά, τροχαία, εκτός εργασίας). Επίσης περιλαμβάνονται πρωτόκολλα αλληλογραφίας. 1987-2001ADM117.01
Αρχείο Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΤο αρχείο αποτελείται από φακέλους που αφορούν σε απαντήσεις σε αναφορές, ερωτήσεις, επερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων Βουλευτών. 2001-2005ADM118.01
Αρχείο Τμήμα Α΄ Οργάνωσης της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΑιγαίουΤο αρχείο περιλαμβάνει φακέλους προσωπικού (πλοηγών, κυβερνήτες, λεμβούχοι και μηχανοδηγοί , φύλλα ποιότητας αξιολόγησης προσωπικού, φακέλους πλοηγίδων. Τα έγγραφα δημιουργήθηκαν την περίοδο που η Υπηρεσία λειτουργούσε ως Τμήμα Πλοήγησης της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων (1977-2002) και άλλων Διευθύνσεων παλαιότερα.
Αρχειακό υλικό του Τμήματος είναι πολύ πιθανό να υπάρχει στο ADM270.01 αρχείο Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων.
1920-1980ADM119.01
Αρχείο Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οργάνωσης, Τμήμα Γ΄ Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης – ΠολιτώνΈνα βιβλίο εισερχομένων πολιτών στο Υπουργείο. 1994-2002ADM120.01
Αρχείο Επαγγελματικών Σχολών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) / πρώην Υπουργείου Εθνικής ΟικονομίαςΤο αρχείο αφορά την αρμοδιότητα της εποπτείας της επαγγελματικής εκπαίδευσης που ασκούσε το Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1911-1937) περίοδο την οποία καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του αρχειακού υλικού. Το 1937 η αρμοδιότητα εποπτείας των σχολών ανατέθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιέχεται υπηρεσιακή αλληλογραφία (εγκύκλιοι, επιστολές, αποφάσεις, αιτήσεις, αναφορές κλπ) που αφορά τη λειτουργία: α) εμπορικών σχολών (δημόσιων και ιδιωτικών), β) ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών (πρακτικές, νυχτερινές και σχολές συλλόγων υπαλλήλων και εμποροϋπαλλήλων), γ) ναυτικού σχολείου Ύδρας. Το υλικό αφορά το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματικών σχολών σε όλη την Ελλάδα. 1903 - 1950ADM121.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Ιωάννη ΡέντηΤο αρχειακό υλικό αποτελείται από υπηρεσιακή αλληλογραφία του Τμήματος σχετική με θέματα: 1003: Tήρησης τάξης σε αθλητικά γεγονότα. 1009:Yγειονομικά.2004-2008ADM122.01
Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Αλληλογραφία της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και ειδικότερα των Τμημάτων α) Διοικητικής Οργάνωσης και β) Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας. Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι ανάλογα των αρμοδιοτήτων των δύο Τμημάτων:
Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης:
Κυρίως χειρισμός και μελέτη θεμάτων συγχώνευσης ή κατάργησης υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ (πλην Υπηρεσιών Υγείας), εκτίμηση των αναγκών του ΙΚΑ σε προσωπικό πλην του ιατρικού εν γένει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, κατάρταση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας.
Μελέτη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, τη μελέτη και σχεδίαση εντύπων και απλουστευμένων εντύπων, την μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και έγγραφα κ.ά. Πρόκειται για γενική αλληλογραφία σχετική με αυτά τα θέματα και αλληλογραφία σχετικά με μελέτες υπαλλήλων. Επίσης περιλαμβάνονται δύο βιβλία πρωτοκόλλων αλληλογραφίας.
1976-2002ADM123.01
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνα Ζέας)Υπηρεσιακή αλληλογραφία με θέματα: ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες και έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μαρίνας Ζέας (κυρίως για παροχή τοπογραφικών διαγραμμάτων).
2006ADM124.01
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος ΖέαςΥπηρεσιακή αλληλογραφία για θέματα αλιείας και ρύπανσης.1981ADM124.02
Αρχείο Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) του Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΣήματα (εξερχόμενα-εισερχόμενα) σχετικά με ναυτιλιακούς κινδύνους (προσαράξεις πλοίων, ακυβέρνητα κλπ). 2001-2004ADM125.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ ΑθήναςΤο αρχείο περιέχει κυρίως ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοπικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. 1940-1996ADM126.01
Αρχείο Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΤο αρχείο αποτελείται από φακέλους των Τμημάτων:
α) Τμήμα Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών
β) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας.
Περιλαμβάνονται μελέτες και προτάσεις, απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης της παραγωγικότητας για διάφορα υπουργεία, και του Οργανισμού Βάμβακος. Περιλαμβάνονται, επίσης, εισηγήσεις προς την Επιτροπή Βραβεύσεως, μελέτες για τη διαχείριση κρίσεων, μελέτες μηχανογράφησης και βελτίωσης συνθηκών στους ραδιοσταθμούς της ΕΡΑ κ.ά. Το αρχειακό υλικό αφορά την περίοδο που η Διεύθυνση υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


1966-2004ADM127.01
Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΧαλανδρίουΤμήμα Κεφαλαίου
Φόροι γονικών παροχών, δωρεών και προικώων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και φόροι κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
1972-1983ADM128.01
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΕσόδωνΑρχειακό υλικό των Διευθύνσεων: Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης, Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, Διεύθυνση Επιθεώρησης Κοινωφελών Υπηρεσιών
(βλ. ΠΔ 156/2001 (ΦΕΚ Α΄ 129) "Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών αυτής"). Οι Διευθύνσεις καταργήθηκαν το 2014 και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών (βλ. στο Π.Δ. 85 της 7ης Απριλίου 2014, Νόμος υπ’ αρίθμ. 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».). Γενική αρμοδιότητα της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Το αρχειακό υλικό περιέχει φακέλους τακτικών επιθεωρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια, φακέλους επιθεωρητών κά.


1973 – 2009ADM129.01
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου ΕλευσίναςΤμήμα Γραμματείας: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.2001-2006ADM130.01
Αρχείο Νομαρχίας ΑττικήςΑρχείο της Νομαρχίας Αττικής που προέκυψε από τη διάσπαση, το 1943, της Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας, σε Νομαρχία Αττικής (που ορίστηκε διάδοχη υπηρεσία της Ν. Αττικοβοιωτίας) και Νομαρχία Βοιωτίας.
Το αρχείο της Νομαρχίας Αττικής, περιέχει ποικιλία και ποικιλομορφία πληροφοριών σχετικά με την οργάνωση και τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο: οργάνωση τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων του νομού, μητρώα δημοτών (δημοτολόγια, μητρώα αρρένων), δημόσια τάξη και ασφάλεια (Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων), ζητήματα αρμοδιότητας υπουργείων, Επισιτισμού, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας καθώς και ζητήματα αρμοδιότητας Αγροφυλακής.
Περιέχονται έγγραφα από τις υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχίας Αττικής: Γραφείο Νομάρχη, και τα Τμήματα της Διεύθυνσης Νομαρχίας : Διοικήσεως, Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αποκεντρώσεως καθώς και την Αγροφυλακή.
Το αρχείο καλύπτει την περίοδο 1940-1965, μιας περιόδου όπου δεσπόζουν, βεβαίως, τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, της εμφύλιας σύγκρουσης, της ανασυγκρότησης της χώρας και της οικοδόμησης ενός μετεμφυλιακού κρατικού μηχανισμού που θα προσαρμοζόταν στις απαιτήσεις των νικητών του Εμφυλίου και θα συνέχιζε τη δίωξη των ηττημένων. Έτσι, μέσα από τα έγγραφα του αρχείου, ξεδιπλώνονται πτυχές των σχέσεων της κυβέρνησης των Αθηνών με τις Κατοχικές αρχές, της οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού την περίοδο της Κατοχής, των επιπτώσεων από τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της Αθήνας την περίοδο 1940-1944 κ.ά. Για την περίοδο του Εμφυλίου, το αρχείο παρέχει πληροφορίες για διάφορες εκφάνσεις της εμφύλιας σύγκρουσης και, κυρίως, για την εκκαθάριση του δημόσιου τομέα από κομμουνιστές υπαλλήλους. Παράλληλα, οι φάκελοι του αρχείου αποτυπώνουν τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά το τέλος του πολέμου. Για την περίοδο μετά το 1949, το υλικό του αρχείου παρέχει πληροφορίες για τον μετεμφυλιακό κρατικό μηχανισμό που είχε ως βασικό προσανατολισμό την περιφρούρηση του επιβαλλόμενου από τους νικητές του Εμφυλίου συστήματος κοινωνικής οργάνωσης και των αρχών που το περιέβαλαν από δυνητικές απειλές.

1940 - 1971 ADM132.01
Αρχείο Νοσοκομείου "Η Σωτηρία"Υπηρεσιακά βιβλία:
1) Αναφορές Διοικητικού Συμβουλίου
2) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
3) Ευρετήρια Μητρώων Ασθενών
4) Μητρώα ασθενών
5) Βιβλία ημερησίων διατάξεων
6) Κωδικοποίησης τιμών κυκλοφορίας φαρμάκων
1918-1977ADM133.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ΓεωργίαςΑλληλογραφία, τοπογραφικά διαγράμματα, βιβλία που αφορούν την αποστολή της Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που ήταν η προώθηση της εποικιστικής πολιτικής του κράτους. Η Διεύθυνση ήταν αρμόδια για τις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες ώστε να επιτευχθεί η εγκατάσταση ακτημόνων και προσφύγων σε δημόσιες ή ανταλλάξιμες γαίες, σε εκτάσεις που προήλθαν από απαλλοτριωμένα τσιφλίκια ή από εγγειοβελτιωτικές εργασίες. Την περίοδο 1917-1923 η Διεύθυνση συμμετείχε στην υλοποίηση του προγράμματος απαλλοτριώσεων και απόδοσης κλήρου σε ακτήμονες σύμφωνα. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή η Διεύθυνση προχώρησε στην καταμέτρηση των ανταλλάξιμων και δημόσιων γαιών και στη διανομή κλήρων για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων. Στο αρχείο, μάλιστα, διασώζονται πρωτόκολλα χρεώσεως αξίας προσφυγικών κλήρων. Μετά τη διάλυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύων (Δεκέμβριος 1930) , η Τοπογραφική Υπηρεσία ανέλαβε την οριστική διανομή και χρέωση της αξίας των προσφυγικών κλήρων, ενώ συνέχισε την καταμέτρηση γαιών και τη διανομή κλήρων σε ακτήμονες, συνεταιρισμούς ακτημόνων, υπαλλήλων κ.λπ. που προέρχονταν από δημόσιες γαίες ή από απαλλοτριώσεις. Μετά την Κατοχή και την Απελευθέρωση, η Τοπογραφική Υπηρεσία συμμετείχε ενεργά μαζί με άλλες υπηρεσίες στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας καταρτίζοντας κτηματογραφικούς χάρτες, ρυμοτομικά και άλλα τοπογραφικά σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό η Τοπογραφική Υπηρεσία ανέλαβε την καταμέτρηση γαιών και τον καθορισμό των κλήρων για την αποκατάσταση των «πολεμοπαθών» και «ανταρτόπληκτων» πληθυσμών, ενώ την ίδια περίοδο κλήθηκε να καταρτίσει τοπογραφικούς χάρτες και να καθορίσει το κτηματολογικό καθεστώς των άρτι ενσωματωμένων στο ελληνικό κράτος Δωδεκανήσων. 1917 - 1963ADM134.01
Αρχείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Υπουργείου Δημοσίων Έργων Εισερχόμενη αλληλογραφία από το ΝΑΤΟ, το ΥΠ.ΕΘ.Α. και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων σχετικά με θέματα Πολιτικής Άμυνας, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Κύρια θέματα είναι η ασφάλεια πληροφοριών, η ετοιμότητα των εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ, αλλά και η πρακτική αντιμετώπιση των συνεπειών μίας ενδεχόμενης απειλής. Τα έγγραφα είναι όλα διαβαθμισμένα, ενώ ορισμένα είναι χαρακτηρισμένα ως απόρρητα και άκρως απόρρητα.1958 - 1969ADM135.01
Αρχείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Υπουργείου Δημοσίων Έργων Απόρρητα σχέδια πολιτικής άμυνας, με αντικείμενο τη δράση των τεχνικών υπηρεσιών των Νομαρχιών στην περίπτωση πολέμου. Επίσης, δύο έντυπα (ξενόγλωσσα) για την σχεδίαση της πολιτικής άμυνας στη Σοβιετική Ένωση και την αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς. 1968-1969ADM135.02
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας ΑθηνώνΤο αρχείο περιέχει υλικό που αφορά κυρίως τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου / από 2003 Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Υγείας / από 2003 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Αναφέρεται σε εμβολιασμούς, πρόληψη λοιμωδών νόσων, προληπτική ιατρική, ψυχική υγιεινή, υγειονομικούς ελέγχους καταστημάτων (φάκελοι καταστημάτων), φακέλους στατιστικών στοιχείων1972-1999ADM136.01
Αρχείο Διεύθυνσεως Διοικήσεως Υπουργείου Εσωτερικών Ατομικοί φάκελοι του Κώστα Καρυωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρη.
1918-1923ADM137.01
Αρχείο Τμήματος Δικαστικού Κτηματικής Υπηρεσίας Υπουργείου ΟικονομικώνΑρχειακό υλικό που αφορά τον διπλωμάτη Νικόλαο Μελισσίδη και την ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειάς του. Περιέχονται έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Μελισσίδη, που αφορούν ακίνητα της οικογένειάς του στις οδούς Πειραιώς και Καλλιδρομίου, καθώς και προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διοριστήρια έγγραφα κλπ) του Νικολάου Ε. Μελισσίδη και των προγόνων του. Το Δημόσιο ήταν ο κληρονόμος της περιουσίας του Νικολάου Μελισσίδη, καθώς αυτός δεν είχε αφήσει κληρονόμους.
Ο φάκελος περιέχει επίσης αρχειακό υλικό που αφορά την ακίνητη περιουσία της οικογένειας Κόνιαρη (δικαιοπρακτικά κ.ά. έγγραφα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ).
1811-1958ADM138.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυσσόμενων Οικονομιών Υπουργείου Εθνικής ΟικονομίαςΑλληλογραφία της Διεύθυνσης με υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. που αναφέρονται σε θέματα οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού παρήχθη όταν η ονομασία της Διεύθυνσης ήταν: Ε5 Διεύθυνση Σχέσεων με χώρες Μ. Ανατολής και Οικονομικά Αναπτυσσόμενες Ασίας, Αφρικής και Λ. Αμερικής.

1975-2002ADM139.01
Αρχείο Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές επενδύσεις)Φάκελοι που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 289/1976 και 1262/1982, που παρήχθησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων και Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων. Ιδιωτικές επενδύσεις, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), τοπογραφικές μελέτες, συνεργασίες με τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία, Ιράκ). Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων: παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύνταξη απαντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Είναι πιθανόν το αρχείο να αφορά το σύνολο των Διευθύνσεων που συγκροτούσαν / συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (από το 1977 έως σήμερα) που εκτός από τη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων περιλάμβανε επίσης (2000): Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι υπάρχει αλληλογραφία με Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και φάκελοι για τα F16, ΕΑΒ, προφανώς στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών.
1949-2001ADM140.01
Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την ένταξη στις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςΤο αρχείο αφορά τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το αρχειακό υλικό αφορά το σύνολο των θεμάτων: γεωργικής πολιτική, εμπορική και βιομηχανική πολιτική (τελωνειακή ένωση, δασμοί, εμπόριο, δικαίωμα εγκαταστάσεως), δημοσιονομικής-πιστωτικής και χρηματοδοτικής πολιτική (οικονομική/νομισματική πολιτική, φορολογία), κοινωνική και μορφωτική πολιτικής, νομικά θέματα (παράγωγο δίκαιο).
Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδριάσεων της ΚΕΔ, αλληλογραφία (με υπουργεία, πρεσβείες), μελέτες, υπομνήματα, φάκελοι (αρχειοθέτησης) εντάξεως, διευρύνσεως, προσχωρήσεως, accords κ.ά.

Για τις αρμοδιότητες και τους κλάδους πολιτικής βλ. ΠΔ 816/1977 οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχέσεων Ελλάδος με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Μετά το τέλος των εργασιών της ΚΕΔ το αρχείο πέρασε στην κατοχή αυτοτελών γραφείων που διαδέχτηκαν τη Γραμματεία της ΚΕΔ και το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ε΄ Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Συντονισμού (ΠΔ 816/1977) και τελικά στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου και παραδόθηκε στα ΓΑΚ μέσω του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του ΥΠΕΘΟ / Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

1967-1979ADM141.01
Αρχείο Γραφείου Συμβούλου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία στην ΚύπροΑλληλογραφία με Υπουργείο Εμπορίου και κυπριακές αρχές σχετικά με τις εισαγωγές και τις δασμολογικές τροποποιήσεις, τις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων, τη λειτουργία των εμπορικών οίκων και τις προσπάθειες αναβάθμισης και αύξησης της αποδοτικότητας τους και γενικά τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου.1962 – 1979ADM143.01
Αρχείο Αρχηγείου Αστυνομίας ΠόλεωνΤο αρχείο περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά την γενική αρμοδιότητα της γενικής αστυνόμευσης, όπως ασκούνταν από την Αστυνομία Πόλεων: έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων (κινηματογράφοι, θέατρα, καταστήματα), διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας, τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις, υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων, αγορανομικό έλεγχο.
1940, 1961 – 1984ADM145.01
Αρχείο Αρχηγείου Ελληνικής ΧωροφυλακήςΤο αρχείο περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά την γενική αρμοδιότητα της γενικής αστυνόμευσης, όπως ασκούνταν από τη Χωροφυλακή): αστυκτηνιατρικός έλεγχος, μολύνσεις-δημόσια υγεία, υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων, θέματα έγγειας ιδιοκτησίας, καταγγελίες πολιτών-έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων και δημόσιων χώρων, τήρηση μέτρων τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις, τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές κρατουμένων (ενδιαφέροντες φάκελοι σχετικά με τη δίκες τις σχετικές με τη Δικτατορία του 1967), ευταξία, οργανωτικά ζητήματα Ελληνικής Χωροφυλακής κ.ά.
1960 – 1984ADM146.01
Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει:
α) Υπηρεσιακά βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια εισερχομένων εγγράφων, διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, σχετίσεως εγγράφων.
β) Φάκελοι αρχείου: έκδοση νομοθετικών διαταγμάτων, φάκελοι υπηρεσιακής εξέλιξης προσωπικού (δικαστικών και διοικητικών υπαλλήλων,) φάκελοι παραχώρησης κυριότητος, λυτά έγγραφα.
Στο αρχείο περιέχονται επίσης:
α) Πρακτικά της Τέταρτης Εθνοσυνέλευσης στο Άργος (1829), πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης του 1943, και πρακτικά της Βουλής και της Γερουσίας της οθωνικής περιόδου (65 βιβλία)
β) Τόμος της Επισήμου Εφημερίδος της Συνελεύσεως (1863), τόμος της Εφημερίδος της Βουλής (1877), της Εφημερίδος Συζητήσεων της Βουλής (1892) και τόμοι του Παραρτήματος της Εφημερίδος της Βουλής (20 τόμοι).
1829-1967ADM147.01
Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Η εισαγωγή αποτελείται από έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βιβλία νομολογίας, συλλογή των ποινικών και πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, βιβλία Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος κ. ά.1849 - 1969ADM147.02
Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης α) Ατομικοί φάκελοι δικαστικών υπαλλήλων που απολύθηκαν κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου για την αντιστασιακή τους δράση και αποκαταστάθηκαν διοικητικά με το Ν. 1543/1985 (53 φάκελοι υποθέσεων).Την διαδικασία αποκατάστασης διεκπεραίωσε η Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών.
β) Βιβλία μητρώου προσωπικού Γραμματείας Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, βιβλία αρχαιότητος υπαλλήλων και ευρετήρια.
1966 - 2009ADM147.03
Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Φάκελοι, βιβλία και ευρετήρια αρχείου εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, βιβλία διεκπεραιώσεως, φάκελοι εγκληματικών πολέμου, μεμονωμένοι φάκελοι υποθέσεων. Το υλικό προέρχεται από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 1921, 1946 - 2015ADM147.04
Αρχείο της Διεύθυνσης Απασχόλησης (Δ4) Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής ΠροστασίαςΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες των διαφόρων Τμημάτων της Διεύθυνσης: προγράμματα επανακατάρτισης ανέργων, νομοθετικές ρυθμίσεις, εργασία αλλοδαπών (Αλβανία, Βουλγαρία), ελεύθερη διακίνηση στο πλαίσιο της ΕΟΚ, αλληλογραφία με περιφερειακές υπηρεσίες και πρεσβείες, θέματα ρατσισμού-ξενοφοβίας, επιδότηση επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών, νομοθεσία και άλλα σχετικά με τον Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) κλπ. 1970-1997ADM148.01
Αρχείο Τμήματος Απλούστευσης και Παραγωγικότητας Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία, Αλληλογραφία του Υπουργείου Εργασίας με εργατοϋπαλληλικά κέντρα και σωματεία αναφορικά με ψηφίσματα που αφορούν αιτήματα εργαζομένων.Επίσης, αλληλογραφία του Υπουργείου με Νομαρχίες για θέματα απασχόλησης
1987-1988, 1990-1997ADM149.01
Αρχείο Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.1941-1975ADM150.01
Αρχεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.)Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.1986-1992ADM150.02
Αρχείο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.1942 – 1995ADM150.03
Αρχείο Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων ΈργωνΤο αρχείο αποτελείται από βιβλία και φακέλους που αφορούν, στο μεγαλύτερο μέρος, την αρμοδιότητα του ελέγχου, εποπτείας και παροχής οδηγιών αναφορικά με την παρακολούθηση και την πρόοδο των έργων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ / πρώην Υπουργείου Δημοσίων Έργων, σε θέματα συντήρησης οδών, πρασίνου του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Η αρμοδιότητα ασκούνταν από το Β΄ Τμήμα Εποπτείας Έργων / (από 1988) Εκτέλεσης Συντήρησης.
Περιλαμβάνονται φάκελοι έργων και αλληλογραφία με την 3η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.), όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Π.Υ.Δ.Ε.) της χώρας . Η 3η Δ.Ε.Κ.Ε ήταν αρμόδια για την συντήρηση των οδικών έργων, ιδιαίτερα δε, το Β΄ Τμήμα.
1978-1988ADM151.01
Αρχείο 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου ΠολιτισμούΤο αρχείο αντανακλά την αρμοδιότητα της έγκρισης κατεδάφισης κτιρίων. Αποτελείται από φακέλους αιτήσεων εγκρίσεων κατεδάφισης των ετών 1990-1999 αφορώντων την περιφέρεια Αττικής.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέδια.
1990 - 1999ADM152.01
Αρχείο ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών ΑρχαιοτήτωνΑλληλογραφία που αφορά την αρμοδιότητα της εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των Ξένων Αποστολών και Σχολών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, αρμοδιότητα που σύμφωνα με το ΠΔ 191/2003 ασκεί το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας.
Περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας σχετικά με διευκολύνσεις (άδειες επίσκεψης, κινηματογράφησης, έρευνας-μελέτης) ελληνικών και ξένων αρχαιολογικών αποστολών και σχολών. Ανάμεσα στα τεκμήρια υπάρχει και αίτημα του γνωστού φωτογράφου του ελλαδικού χώρου Frederic Boissonas (1915).

1915-1992ADM153.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού Το αρχείο περιλαμβάνει πρωτόκολλα αλληλογραφίας της Διεύθυνσης (στη ράχη: Πρωτόκολλο Βυζαντινών Εφορειών) και φάκελους που αφορούν τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (πρακτικά, ημερήσια διάταξη κ.α.). 1974-1991ADM154.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού Το αρχειακό υλικό αφορά:
1. Θέματα προσωπικού (παρουσιολόγια, εκτός έδρα μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, άδειες, εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια)
2. Οικονομικά έγγραφα (χρηματοδοτήσεις έργων, επιτροπές, επιδοτήσεις, τιμολόγια, οδοιπορικά, μισθολογικά κλιμάκια, πρόχειρους διαγωνισμούς, αποδόσεις ΠΔΕ, μισθοδοσίες, μισθώσεις κτηρίων)
3. Διοικητικά έγγραφα (εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία, προγράμματα δράσης υπηρεσίας, ερευνητικά προγράμματα, μηνιαία - τριμηνιαία-εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης και διεκπεραίωσης έργων αναστήλωσης, διαβιβαστικά)
1980 – 2012ADM154.02
Αρχείο Διεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Υπουργείου ΠολιτισμούΦάκελοι χαρακτηρισμένων ως μη διατηρητέων κτιρίων, βιβλία της Διεύθυνσης κ.ά. 1975-1999ADM155.01
Αρχείο Ακαδημίας Αθηνών Διοικητική αλληλογραφία μεταξύ Ακαδημίας Αθηνών και διαφόρων υπουργείων1926-1980ADM156.01
Αρχείο του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών / Πρώην Υφυπουργού Προεδρίας της ΚυβερνήσεωςΠρόκειται για το αρχείο που συγκροτήθηκε την περίοδο που οι αρμοδιότητες για τον πολιτισμό ασκούνταν από Υφυπουργό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και μετά από Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών. Το αρχείο περιέχει φακέλους υποθέσεων για διάφορα θέματα, αλληλογραφία απόρρητη και εμπιστευτική, σχέδια εγγράφων και έντυπα. 1967 –1973ADM157.01
Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΜηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων Κρατικών Αερολιμένων και διαφόρων υπηρεσιών της ΥΠΑ. 1984-1988ADM158.01
Αρχείο Τμήματος Εσόδων και Εκμισθώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)Υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά τον υπολογισμό και είσπραξη εσόδων καθώς και την τήρηση οικονομικών στοιχείων, του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών.1974-1989ADM159.01
Αρχείο Διεύθυνσεως Οικονομικών Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης Το αρχείο αφορά την οικονομική / δημοσιονομική λειτουργία της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης. Περιέχεται αρχειακό υλικό οικονομικών υπηρεσιών: Κεντρικό Ταμείο Σμύρνης, δημόσια ταμεία, εφορίες. Αποτελείται από οικονομικά βιβλία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, χρηματικά εντάλματα, στελέχη εισπράξεων κ.ά 1919-1922ADM160.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης1) Ελληνικό Προξενείο Σμύρνης: Συμβολαιογραφικές πράξεις, υπηρεσιακά βιβλία.
2) Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο): Πρακτικά αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων, διάφορα υπηρεσιακά βιβλία.
3) Δικαστικές αρχές περιόδου Ύπατης Αρμοστείας – Ελληνικής Διοίκησης (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικείο Σμύρνης, Εφετείο Σμύρνης): δικογραφίες και υπηρεσιακά βιβλία.
4) Κεντρικές Φυλακές Σμύρνης: Ατομικοί και Ομαδικοί φάκελοι κρατουμένων, καταδίκων και υποδίκων, υπηρεσιακή αλληλογραφία, ονομαστικές καταστάσεις. Αφορούν φυλακίσεις, αποφυλακίσεις, αποδράσεις, θανάτους, ποινές, προσωπικό φυλακών, οικονομικά θέματα.
5) Εγκληματικές φυλακές Μαγνησίας, Αϊδινίου, Αξαρίου, Βοϊνδηρίου, Θείρων, Κασαμπά, Μαινεμένης, Οδεμησίου, Ουσάκ, Πανόρμου, Περγάμου, Προύσσας, Φιλαδέλφειας.
1833-1922
Αρχείο Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Φάκελοι σχετικοί με την υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκών και περιφερειακών επιχειρησιακών) σχετικών με τη βελτίωση υπηρεσιών υγείας, συντάξεων και παροχών, ανοικοδόμησης κτηρίων και αγοράς εξοπλισμού. 1985 - 1998ADM161.01
Αρχείο Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων Το αρχείο περιλαμβάνει:
1) Ατομικούς φακέλους των θηλέων τροφίμων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων και ποικίλα υπηρεσιακά βιβλία (μητρώου, ημερησίων διαταγών, μεταβολών, επισκεπτών, ποινών, φαρμάκων, αρτοτροφοδοσίας, ιματισμού κ.α.) των ετών 1919-1991 (κυρίως 1970-1991).
2) Φακέλους και υπηρεσιακά βιβλία που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (ατομικοί φάκελοι, παρουσιολόγια κ.ά).
3) Φακέλους και υπηρεσιακά βιβλία που αφορούν στη διοικητική και οικονομική / διαχειριστική λειτουργία του Ιδρύματος: πρωτόκολλα αλληλογραφίας βιβλία καθολικού και ταμείου, βιβλία ενσήμων, βιβλία αναλήψεων κ.ά.

1919 - 1997ADM162.01
Αρχείο Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων ΑρρένωνΑτομικοί φάκελοι ανηλίκων, οικονομική διαχείριση, κοινωνική υπηρεσία
1977-1996ADM163.01
Τμήματος Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε. (Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων), Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΦάκελοι ελέγχου / αξιολόγησης εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σχετικοί με την διαχείριση ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (FEOGA=Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole) Οι φάκελοι περιέχουν μόνο τα παραστατικά υποστήριξης των διενεργηθέντων ελέγχων, οι εκθέσεις ελέγχου έχουν αφαιρεθεί και διατηρούνται στην υπηρεσία.1998-2001ADM164.01
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου του Γενικού Χημείου ΚράτουςΤο αρχείο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου αποτελείται από αλληλογραφία, σχέδια πρακτικών ΔΣ, οικονομικά βιβλία που αφορούν κυρίως τη γραμματειακή Υποστήριξη του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (ΕΤΕΕΦΟ). Περιλαμβάνεται επίσης αλληλογραφία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Χημικοτεχνικής - Δασμολογίου του ΓΧΚ σχετικά με τη ραδιενέργεια από την έκρηξη του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ (1986, 2 φάκελοι) 1964-1986ADM165.01
Αρχείο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ"Αρχειακό υλικό που αφορά κυρίως τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (2000-2006) που ήταν ενταγμένο στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Περιλαμβάνονται η μελέτη και πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης και Ετήσιων Ελέγχων Υλοποίησης.
Δύο τεκμήρια αναφέρονται στο επόμενο πρόγραμμα Προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 – «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και αποτελούν πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.
2001-2008ADM166.01
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΤο αρχείο περιέχει αρχειακό υλικό που αφορά την επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων στον Δήμο Κερατσινίου: βιβλία πρωτοκόλλου, δελτία ελέγχου και επιθεώρησης σε τόπους εργασίας, στοιχεία απεργιών,
εργατικές διαφορές.


1984-2009ADM167.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ψυχικού Μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις (χειρόγραφες) των ημερησίων εισπράξεων και ημερήσια δελτία.1999ADM168.01
Αρχείο Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Εθνικών Οδών Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Μέτρα τροχαίας σε αθλητικούς αγώνες, εκδηλώσεις, συνεδριάσεις δικαστηρίων και μεταγωγές κρατουμένων, μετακινήσεων ελλήνων και ξένων επισήμων προσώπων, απεργίες, πορείες, εθνικές και θρησκευτικές εορτές κ.ά. 2011-2012ADM169.01
Αρχείο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών.1984-2015ADM174
Αρχείο του Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου Εθνικών Οδών της Διεύθυνσης Τροχαίας ΑττικήςΤο αρχείο του Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου Εθνικών Οδών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής αφορά σε μέτρα τάξης σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές, αθλητικούς αγώνες, επίδοση διαπιστευτηρίων πρεσβευτών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μεταγωγές κρατουμένων, αναφορές υπηρεσιών, τροχαία ατυχήματα κ.ά.
2000-2014ADM169.02
Αρχείο Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Συνηγόρου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του Βοηθού - Συνηγόρου του κύκλου δραστηριότητας Σχέσεων Κράτους – Πολίτη που αφορά σε θέματα πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, μεταφορές, επικοινωνίες, εργασία, βιομηχανία, ενέργεια, φορολογία, τελωνεία, δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, γεωργία και αγροτική πολιτική, παιδεία.Οι φάκελοι υποθέσεων γενικά περιλαμβάνουν πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ κλπ. καθώς και τυχόν επόμενες σχετικές επιστολές των πολιτών προς τον Συνήγορο και σχετικά συνημμένα από τους πολίτες έγγραφα.

2004-2009ADM170.01
Αρχείο Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Συνηγόρου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του Βοηθού - Συνηγόρου του κύκλου δραστηριότητας Σχέσεων Κράτους – Πολίτη που αφορά σε θέματα πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, μεταφορές, επικοινωνίες, εργασία, βιομηχανία, ενέργεια, φορολογία, τελωνεία, δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, γεωργία και αγροτική πολιτική, παιδεία.Οι φάκελοι υποθέσεων γενικά περιλαμβάνουν πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ κλπ. καθώς και τυχόν επόμενες σχετικές επιστολές των πολιτών προς τον Συνήγορο και σχετικά συνημμένα από τους πολίτες έγγραφα.

2011-2013ADM170.02
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας ΑθηνώνΦάκελοι τεχνικών μελετών για διάφορα, πολύ σημαντικά, κτίρια που κατασκευάστηκαν στα όρια της Νομαρχίας Αθηνών. 1964-1994ADM171.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Δυτικής ΑττικήςΦάκελοι τεχνικών μελετών για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.1994ADM172.01
Αρχείο Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής
Το αρχείο περιέχει παραστατικά όλων των τελωνείων της χώρας (1987), σχετικών με το λεγόμενο σκάνδαλο του καλαμποκιού και βιβλία τελωνειακών παραβάσεων του έτους 2008. 1987, 2008ADM173.01
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) τέως Νομαρχίας ΑθηνώνΒιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο ημερολογίου.
1990-1999ADM174.01
Αρχείο του Ταμείου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής "ΚΑΤ"Βιβλία που αφορούν την οικονομική λειτουργία του Νοσοκομείου "ΚΑΤ": ημερολόγια, ταμείου, πρόχειρο.1974-1994ADM175.01
Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών Το αρχείο αφορά την αρμοδιότητα της προετοιμασίας λήψης μέσων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις, πορείες και συγκεντρώσεις.
2003-2009ADM176.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΤο αρχείο περιλαμβάνει υλικό από τα εξής Τμήματα της Διεύθυνσης:

1) Τμήμα Α΄ - Στοιχείων
Ημερήσιο δελτίο, έσοδα δημοσίων επενδύσεων, έγγραφα καταπτώσεων εγγυήσεων, Δ23 και ΟΔΔΗΧ, χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ, συγκεντρωτικοί πίνακες

2) Τμήμα Β΄ -Προϋπολογισμού Εσόδων
Αλληλογραφία Κατάρτισης προϋπολογισμών

3) Τμήμα Δ΄- Σχεδιασμού και Υποστήριξης (Γραμματεία)
Εγκύκλιοι

4) Τμήμα ΣΤ΄- Προϋπολογισμού
Εφημεριακός Κλήρος, Σχέδια Άμυνας

5) Τμήμα Η΄- Προϋπολογισμού
Προϋπολογισμοί Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ)

6) Τμήμα Θ΄- Δ.Ε.Κ.Ο. και Λοιπών Φορέων
Προϋπολογισμοί Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Οφέλειας
1996-2011ADM177.01
Αρχείο Τμήματος Ε΄ Πρωτοκόλλου – Διεκπεραιώσεως - Υλικού Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Ένα πρωτόκολλο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης (1990-2001), που σχετίζεται με την αρμοδιότητα του Τμήματος Ε΄ της τήρησης του αρχείου της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης. Η Διεύθυνση αναγνωριζόταν με τον κωδικό ΣΤ4.
1990-2001ADM180.01
Αρχείο Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)Το αρχείο περιλαβμάνει προγράμματα τακτικής και πρόσθετης εργασίας προσωπικού, δελτία παρακολούθησης λειτουργίας μέσων - ραδιοβοηθημάτων και συστημάτων εξυπηρέτησης - ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δελτία κίνησης αεροσκαφών αεροδρομίου Αθήνας, δελτία συμβάντων, δελτία ATIS.
2001-2014ADM181.01
Αρχείο του Τμήμα Γ΄ Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα /(από 2016) Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)Δελτία συμβάντων προσέγγισης Αθηνών (approach). 2004-2011ADM181.02
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΒιβλία πρωτοκόλλου, συμβάσεων, δρομολογίων, γενικών εγγράφων, καταστάσεων προσωπικού, φάκελοι με θέμα εργατικά ατυχήματα, καταγγελίες, στατιστικά στοιχεία απεργιών και δελτία (εργατικών διαφορών, ελέγχου).

1973-2002ADM182.01
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΦάκελοι εργατικών διαφορών. Τα έγγραφα εκδόθηκαν την περίοδο που η Υπηρεσία τιτλοφορούνταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης.2008-2010ADM182.02
Αρχείο 2ης Εφορείας Βυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΤο αρχειακό υλικό αποτελείται από δύο φακέλους:
Αλληλογραφία σχετική με γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες (κυρίως την διάθεση του Πολυτεχνείου να βοηθήσει τις αρχαιολογικές υπηρεσίες), καθώς και την αίτηση παροχής διευκρινήσεων για εγκύκλιο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αλληλογραφία σχετική με το πρόγραμμα δράσης της Εφορείας.
1983-1997ADM183.01
Αρχείο 2ης Εφορείας Βυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΕιδικές χωροταξικές μελέτες νομού Κυκλάδων . 1946-2001ADM183.02
Αρχείο του Τμήματος 1 Επεξεργασίας Μέτρων Τάξης / Μέτρων Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΑρχειακό υλικό που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος1984-1999ADM184.01
Αρχείο Τμήματος 1 Μέτρων Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Φάκελος ειδικών κρατουμένων (πρωταίτιοι δικτατορίας). Το περιεχόμενο των φακέλων αφορά κυρίως τις μεταγωγές και επαναμεταγωγές από τη φυλακή σε νοσοκομεία για νοσηλεία. 1976-1990ADM184.02
Αρχείο Τμήματος 1 Μέτρων Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αλληλογραφία που αφορά τους αθίγγανους: κοινοβουλευτικός έλεγχος, Διεθνής αμνηστία, αιτήσεις δήμων σχετικά με προβλήματα / καταγγελίες δημοτών. 2000-2004ADM184.03
Αρχείο της Υποδιεύθυνσης Φαρμακευτικής Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθήνας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Συνταγές φαρμακείων, γενικές καταστάσεις καταχώρησης συνταγών, εντάλματα εκκαθάρισης, συνοδευτικές καταστάσεις ενταλμάτων, βιβλίο καταχώρησης δικαιολογητικών εκτάκτου περιθάλψεως, αντίγραφα προκαταβολών.1987-1997ADM185.01
Αρχείο Β΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Αθήνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Φάκελοι κατασχέσεων, βιβλία πρωτοκόλλου. 1967-1998ADM186.01
Αρχείο Δ΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Αθήνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Αλφαβητικοί πίνακες εργοδοτών, πινακίδες εργοδοτών - οφειλετών.1960-1980ADM187.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ανατολικής ΑττικήςΑρχειακό υλικό σχετικά με
α) Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δημοσίων έργων στην Ανατολική Αττική: επαρχιακές οδοί, οικονομικά έργων, λιμένας Λαυρίου, μελέτες σχετικές με την ύδρευση Κερατέας, Κρυονερίου, Καλυβίων.
β) Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων: γνωμοδοτήσεις, διοικητικά θέματα Συμβουλίου.
γ) Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού (περιλαμβάνεται και το αρχείο καταργηθέντος Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης).
δ) Διοίκηση: φάκελοι και βιβλία διοικητικής αλληλογραφίας.


1958-1985ADM188.01
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής ΑττικήςΤο αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας (την περίοδο που υπαγόταν στο Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής). Αλληλογραφία της Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την Νομαρχία Αττικής, τα κατά τόπους Γραφεία Επιθεώρησης, το Υπουργείο Εργασίας, εταιρίες και ιδιώτες για θέματα που αφορούν παραβιάσεις ωραρίου, συστάσεις σωματείων, άδειες εργασίας, αποφάσεις αναστολής ποινών. ADM190.01
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΣτατιστικά στοιχεία, μέτρα ασφάλειας, ατυχήματα, πράξεις επιβολής προστίμων, προστασία πολεμιστών, νομοθεσία για υγιεινή, Επιτροπή ΟΑΕΔ, βιβλία εργατικών ατυχημάτων, προγραμματισμοί-απολογισμοί. 1968-1996ADM191.02
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΠρωτόκολλα καταστάσεων και εγγράφων, βιβλία καταγγελιών, στατιστικοί πίνακες απεργιών, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, αλληλογραφία , καταστάσεις προσωπικού επιχειρήσεων, δελτία ελέγχων, βιβλία αδειών Κυριακής , βιβλία υπερωριών, έγγραφα αφορώντα τη δράση σωματείων, αλλοδαποί ανήλικοι , δελτία εργατικών διαφορών και αλληλογραφία, πτώχευση επιχειρήσεων. 1975-1988ADM192.02
Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής ΑττικήςΤο αρχείο αφορά στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Εσωτερικών Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης), της τήρηση των μητρώων αρρένων και των γενικών μητρώων των δημοτών. Περιέχονται φάκελοι αποφάσεων εγγραφής στα δημοτολόγια. 1974, 1978, 1973, 1989ADM193.01
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής ΑττικήςΤο υλικό αφορά αρμοδιότητες των Τμημάτων Β΄ και Γ΄.
1) Τμήμα Β΄ Προστασίας Καταναλωτή Εμπορίου και Προμηθειών.
Άσκηση αγορανομικής πολιτικής, λειτουργία λαϊκών αγορών, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, παραπομπή σε Νομαρχιακή Επιτροπή.

2) Τμήμα Γ΄ Τεχνικού Ελέγχου
Διενέργεια δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία του καταναλωτή (κανονικά, μή κανονικά δείγματα).

1994-2004ADM194.01
Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών / (από 2014) Γ΄ Χημική Υπηρεσία ΑθηνώνΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών αναφορικά με την εποπτεία, ο έλεγχος και η χορήγηση αδειών λειτουργίας των εργοστασίων, εργαστηρίων και καταστημάτων που υπάγονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών. Η εφαρμογή των νόμων φορολογίας οινοπνεύματος, ζύθου, αμυλοσιροπίου, καθώς και των νόμων εμπορίας οίνου, όξους, ελαίου και λοιπών νόμων αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., και τη χημική, φυσική ή άλλη εξέταση,ποτών.
Περιέχονται: χημικές αναλύσεις, δικαστικές πράξεις, εκτελωνισμοί, δικαιολογητικά κίνησης εργοστασίων, μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής βύνης, δηλώσεις ποτοποιών για παροχή άδειας επαγγέλματος, άδειες εξαγωγής ποτών, διάθεση αλλοδαπών ποτών στην Ελλάδα, άδειες κατασκευής μηχανισμών απόσταξης κά. που αφορούν την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμφιάλωση, έλεγχο και λειτουργία επιχειρήσεων οινοπνεύματος: βύνη, όξος, οίνος, οινόπνευμα, νεφτοποιεία, ποτά (χυμούς), ουίσκι. Υπάρχει υλικό για την Κ. ΦΙΞ, Βότρυς ενώ πλούσιο είναι το υλικό για νεφτοποιεία
Μικρό μέρος του υλικού αφορά διοικητικά θέματα, κυρίως προσωπικού.


1957-1988ADM195.01
Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών / (από 2014) Γ' Χημικής Υπηρεσίας ΑθηνώνΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών αναφορικά με την εποπτεία, τον έλεγχο και τη χορήγηση αδειών λειτουργίας των εργοστασίων, εργαστηρίων και καταστημάτων που υπάγονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών, την εφαρμογή των νόμων φορολογίας οινοπνεύματος, ζύθου, αμυλοσιροπίου, καθώς και των νόμων εμπορίας οίνου, όξους, ελαίου και λοιπών νόμων αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., και τη χημική, φυσική ή άλλη εξέταση,ποτών. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την άδειες λειτουργίας ποτοποιών και νεφτοποιών, την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, άμβυκες κ.ά.
1953-2002ADM195.02
Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών / (από 2014) Γ' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνώνα) Φάκελοι εργαστηρίων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του οινοπνεύματος και των οινοπνευματούχων ποτών (ποτοποιεία, οξοποιεία, ζυθοποιεία)
β) Βιβλία Πρωτοκόλλου Τοπικού Γραφείου Μενιδίου
γ) Περαιωμένες υποθέσεις χρέωσης αφορολογήτου οινοπνεύματος ετών 1973-1984,
δ) Φάκελοι συνταγών (Γιώτης, ΕΒΓΑ, Olympic Foods, Αστήρ, Μπισκότα Παπαδοπούλου κ.ά).
1973-2009ADM195.03
Αρχείο Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Αττικής Το αρχείο αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας όπως ασκούνταν από την προκάτοχη υπηρεσία Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το υλικό περιλαμβάνει φακέλους επιχειρήσεων Αττικής και Κυκλάδων στον τομέα της πολεοδομίας. Οι φάκελοι περιέχουν έγγραφα, φωτογραφίες, τοπογραφικά σχέδια κ.ά.1971-1989ADM197.01
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑττικήςΤο αρχείο περιέχει κυρίως υλικό που αφορά θέματα προσωπικού. Μικρότερο μέρος του αφορά την ελαιουργία, την κτηνιατρική και την αμπελουργία. 1967-1997ADM198.01
Αρχείο Περιφερειακής Επιθεώρησης Δασών Αττικής και ΝήσωνΦάκελοι υποθέσεων σχετικά με την έκδοση, τη θεώρηση και τις επεκτάσεις αδειών θήρας. 1980-1981, 1986-1987ADM199.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (1997-2010)Άδειες υλοτομίας Άδειες θήρας (Τμήμα Θήρας της Διεύθυνσης), αδειες 2ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών και 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών.1979-1997ADM200.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Πειραιά της Περιφέρειας ΑττικήςΤο αρχείο αφορά την σύνταξη φύλλου καταγραφής μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 248/1979 "Περί φύλλου καταγραφής μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δημοσίων δασικών εκτάσεων". Η εργασία διεκπεραιωνόταν από Συνεργεία Κτηματογραφήσεως. Πρόκειται για φακέλους υποθέσεων ιδιοκτησιών που καλύπτουν τη νομαρχία Πειραιά και συγκεκριμένα: Πέραμα και περιοχές της Σαλαμίνας: Αιαντείου, Αμπελακίων. Η υπηρεσία που εκδίδει τα έγγραφα είναι η προκάτοχη της Διεύθυνσης Δασών, Επιθεώρησης Δασών Αττικής και Νήσων.1980-1988ADM201.01
Αρχείο Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας και Ανταγωνισμού του Εθνικού Συμβουλίου ΡαδιοτηλεόρασηςΑρχείο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας και Ανταγωνισμού του ΕΣΡ σχετικό με την τήρηση του Μητρώου Διαφάνειας. Διαδικασία: ΠΔ 310/1996, Ν 3021/2002, Ν.3021 /2002, Ν 3310/2005, Ν.3414 /2005, Ν.3414/2005. Πρόκειται για υβριδικό αρχείο αφού περιλαμβάνεται τόσο το χαρτώο υλικό όσο και το ηλεκτρονικό. Το φυσικό αρχείο περιλαμβάνει κυρίως πιστοποιητικά διαφάνειας, φακέλους επιχειρήσεων με δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών. Το ψηφιακό περιλαμβάνει πιστοποιητικά και υπηρεσιακά βιβλία (πρωτόκολλα, μητρώα) σε μορφή λογιστικών φύλλων. 1997-2007ADM202.01
Αρχείο Διεύθυνσης Γραπτών Διαγωνισμών και Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)Γραπτά δοκίμια εξετάσεων ετών 1998-1999 ΥΠΕΠΘ (εκπαιδευτικοί, διάφοροι κλάδοι). Λίγα τεκμήρια για τους διαγωνισμούς Τραπεζών, Δημοσίου (ΔΕ, ΠΕ) και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αρμόδιο Τμήμα: Τμήματος Οργάνωσης Γραπτών Εξετάσεων 1998-1999ADM204.01
Αρχείο Διεύθυνσης Γραπτών Διαγωνισμών και Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)Γραπτά δοκίμια εξετάσεων ΥΠΕΠΘ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΞ, ΑΤΕ, ΥΠΑ, διαφόρων κατηγοριών2000-2002ADM204.02
Αρχείο Διεύθυνσης Γραπτών Διαγωνισμών και Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)Γραπτά δοκίμια εξετάσεων 20042004ADM204.03
Αρχείο Διεύθυνσης Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)Φάκελοι με στοιχεία προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, νομαρχιακών και περιφερειακών διοικήσεων κλπ. Αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το ΑΣΕΠ. 1997-2000ADM205.01
Διεύθυνση Εκδόσεων Υπηρεσίας Εθνικού ΤυπογραφείουΔοκίμια ΦΕΚ και σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του 1974.1973-1974ADM206
Αρχείο Τμήματος Εσόδων Τοπικού Υποκαταστήματος Χαλανδρίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Μητρώα, αριθμητικά, αλφαβητικά ευρετήρια εργοδοτών. 1967-1990ADM207.01
Αρχείο Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Νομικής Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.2003-2004ADM208.01
Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"Αναισθησιολογικό Τμήμα
Βιβλία Λογοδοσίας (=ημερήσιων συμβάντων)
Νοσηλευτική Υπηρεσία.
Βιβλία Λογοδοσίας (=ημερήσιων συμβάντων)
Βιβλία παρουσίας αποκλειστικών.
Βιβλίο σπουδαστών Νοσηλευτικής.
Γραφείο Διοικητή
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.
ADM209.01
Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"Ευρετήρια ασθενών. Μητρώα ασθενών. Βιβλία εξερχομένων ασθενών. Γενικό μητρώο. Βιβλίο τοκετών Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής. Μητρώο νοσηλευομένων Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής
1943-1974ADM209.02
Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"Μητρώα ασθενών διαφόρων κλινικών (Ουρολογικής, Ωτορινολαγγικής, Γυναικολογικής, Μαιευτικής, Παθολογικής), και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών διαφόρων κλινικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά εσόδων, καθολικά εξόδων, ημερολόγια κ.ά. 1950 – 2014ADM209.03
Αρχείο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Βιβλία πρωτοκόλλου.
Το υλικό του αρχείου παρήχθη όταν η αρμοδιότητα της παραλαβής των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων που εκδίδονται, ασκούνταν από το Τμήμα Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο καταργήθηκε με τον Ν. 4018/2011: «Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας» (ΦΕΚ 215 Α/30.09.2011). Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος καθώς και η διαχείριση του αρχείου του περιήλθε έκτοτε στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ (ΔΑΜ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2001-2005ADM210.01
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακόλουθου στην ΑμβέρσαΤο αρχείο περιλαμβάνει βιβλία και φακέλους αλληλογραφίας.
Υπηρεσιακά βιβλία: Απόπλου-κατάπλου, μεταβολών πληρωμάτων εμπορικών πλοίων, πρωτοκόλλου απορρήτων εγγράφων, θεωρήσεων πιστοποιητικών ξένης υπηρεσίας, κινήσεως πάγιας προκαταβολής Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβέρσης, πρωτότυπων ναυτολογίων, γενικού πρωτοκόλλου.
Φάκελοι: Πίνακες καταπλευσάντων πλοίων με ελληνική σημαία στην Αμβέρσα, αλληλογραφία με ΥΕΝ και υπηρεσίες του ΥΕΝ (κυρίως Διεύθυνση Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας/ΔΩΝ, Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών/ΔΥΑΣΟ, Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων/ΕΕΠ), πίνακες κίνησης πλοίων με ελληνική σημαία, ναυτικά ατυχήματα.
1936 - 2013ADM211.01
Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνση Αστυνομίας ΠειραιάΦρουρές/Γενικές Διαταγές - Οδηγίες (φρουρήσεις κρατουμένων σε Νοσοκομεία). Μέτρα ασφάλειας ξένων επισήμων προσώπων. Αρχαιοκαπηλία - Προστασία αρχαιοτήτων/ Γενικές Διαταγές - Οδηγίες. Μέτρα ασφάλειας μελών ξένων στρατιωτικών αποστολών. Μέτρα ασφάλειας διαφόρων αλλοδαπών περιοδευόντων στην Ελλάδα. 2002-2014ADM212.01
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"Βιβλία λογοδοσίας, τροφής ασθενών, φακέλους διοικητικής και οικονομικής φύσης (θέματα διοικητικά λογιστικά, οικονομικά, προσωπικού, προμήθειες), φακέλους αγωγών, αποκόμματα Τύπου.1980-1996ADM213.02
Αρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2 Μεγάρων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά επιδόματα (κοινωνικής συνοχής, εφέδρων, αποφυλακισμένων, διαθεσιμότητας, ομογενών-παλλινόστησης) και εκθέσεις ελέγχου επιχειρήσεων.

1991-2011ADM215.01
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑπαλλοτριώσεις αγροτικών κτημάτων σε όλη την περιφέρεια, με βάση κυρίως τα νομοθετήματα Ν.4857/1930, ΝΔ 2185/1952 και Ν.1540/1985. Περιλαμβάνεται αρχειακό υλικό που αφορά στην αγροτική αποκατάσταση πληθυσμών στην ελληνική περιφέρεια: αποφάσεις απαλλοτριώσεων αγροκτημάτων για την αποκατάσταση προσφύγων, γεωργών και κτηνοτρόφων, αποφάσεις αποζημιώσεων μουσουλμάνων, δικαστικές αποφάσεις κά. Για την μεγαλύτερη περίοδο που αφορά το υλικό του αρχείου παραγωγός του αρχειακού υλικού ήταν η Διεύθυνση Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας. 1930-2000ADM216.01
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΟριστική και συμπληρωματική διανομή γαιών σε ακτήμονες κτηνοτρόφους.1939-2011ADM216.02
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑπαλλοτριώσεις (αποκατάσταση ακτημόνων, προσφύγων, κοινωφελείς σκοπούς, δημόσια έργα), αναδασμοί. Περιλαμβάνονται: α) αποφάσεις: υπουργικές, Επιτροπών Αποκατάστασης, Επιτροπών Οριστικής Διανομής, β) αγροκτήματα κατά νομούς, δικαστικές αποφάσεις, καταστάσεις Α.Τ.Ε., κινήσεις πιστώσεων παραμεθόριων έργων, βεβαιωτικές καταστάσεις κλήρων, πρωτόκολλα εσόδων και Ειδικών Ταμείων, ημερολόγια ταμείου κ.ά. 1920-1980ADM216.03
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑναδασμοί γαιών ακούσιοι, εκούσιοι και υποχρεωτικοί ανά αγρόκτημα. 1930-2006ADM216.04
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΣυμβάσεις μερικής απασχόλησης Ν. 2693/1998. Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, ένα τετράδιο - μητρώο ανηλίκων. Φάκελοι επιβολής ποινών στην εταιρεία Παπαστράτος – Κεράνης. Έντυπα κανονισμών εργασίας στις επιχειρήσεις: ΒΟΜΒΥΚΟΚΡΥΛ ΑΕ και Μινέρβα φαρμακευτική ΑΕ.
Το αρχειακό υλικό παρήχθη την περίοδο που το Τμήμα ονομαζόταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Πειραιά.
1967, 1999-2009ADM217.01
Αρχείο Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΑπαντήσεις σε ερωτήματα βουλευτών (αποστέλλονται από το Τμήμα Α΄ στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΠΘ) (2005). Δύο έγγραφα αναφέρονται σε θέματα επιμόρφωσης προσωπικού και την ανάγκη διόρθωσης και εμπλουτισμού έκδοσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την εκπαίδευση "Ευριδίκη". 2004-2005ADM218.01
Αρχείο ΚΠΑ 2 Αγίων Αναργύρων – Ιλίου Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Χορήγηση επιδομάτων σε επαναπατριζόμενους και παλιννοστούντες, και σε αποφυλακισμένους.1991-2011ADM219.01
Αρχεία Τμημάτων του Επιτελείου Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
1) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης
Δελτία αδικημάτων και συμβάντων, ενημερωτικά σημειώματα.

2) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Εφαρμογής Νομοθεσίας
Καθημερινά ενημερωτικά σημειώματα από Υπασπιστήριο Δ.Α.Β.Α.Α.

3)Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών (Τ.Ε.Λ.)
Βιβλία δαπανών κατά ΚΑΕ, ονομαστικός κατάλογος επιχειρήσεων από τιμολόγια Δ. Α. Ανατολικής Αττικής
1981-2015ADM220.01
Αρχεία υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), Τμήμα Γ΄ Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών: Φάκελοι γενικού αρχείου.
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), Τμήμα Δ΄ Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας: Φάκελοι φύλλων ελέγχου προσόντων, δικαιολογητικών, δοκίμων κ.ά. Αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: αρχιμάγειροι, ατμομηχανικοί , ατμομηχανικοί Α΄ τάξεως , ατμομηχανικοί Β΄τάξεως, Ατμομηχανικοί Γ΄ τάξεως, εφαρμοστές μηχανών εσωτερικής καύσης Β΄ και Γ΄ τάξεως, θαλαμηπόλοι, αρχιθαλαμηπόλοι, θερμαστές, λιπαντές, μάγειροι Α΄ τάξεως, Μάγειροι Β΄ τάξεως, μηχανικοί δόκιμοι, ναύτες, πλοίαρχοι.
Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ): Φάκελοι που αφορούν το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαιοκηλίδων (ESMA) και ασκήσεις καταπολέμησης ρύπανσης.
1948-2011ADM221.01
Αρχεία Τμημάτων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από τα Τμήματα Ένστολου Προσωπικού και Αστυνομικού Προσωπικού και αφορά θέματα προσωπικού: πειθαρχικά παραπτώματα, ΕΔΕ, καταγγελίες πολιτών για αστυνομικά όργανα, φάκελοι προσωπικού.
Το αρχειακό υλικό καλύπτει και τα τρία σώματα δημόσιας τάξης: Ελληνική Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλων και Ελληνική Αστυνομία (Γ.Α.Δ.Α.).
1977-2006ADM222.01
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑττικήςΑρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ’ Κ.Π.Σ.
Φάκελοι (μελετών, ελέγχων, διαχείρισης) διαφόρων έργων: αντιπλημμυρικά έργα (αγωγοί ομβρίων στον Δήμο Ιλίου), αποκατάσταση νότιας πτέρυγας και Καθολικού Ιεράς Μονής Πεντέλης, υποδομές Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, Ανενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής, βελτίωση οδού «Άγιοι Απόστολοι – Χαλκούτσι».
2000-2006ADM223.01
Αρχείο Ασφαλιστικού Οργανισμού Κινδύνων Πολέμου (Α.Ο.Κ.Π.)Αρχείο του Ασφαλιστικού Οργανισμού Κινδύνων Πολέμου (ΑΟΚΠ) που είχε ως αρμοδιότητα την ασφάλιση πληρωμάτων εμπορικών πλοίων από κινδύνους πολέμου. Στο πλαίσιο του Οργανισμού συστάθηκε Ειδικό Ταμείο Ασφαλίσεως Πλοίων και Φορτίων (παρά τω ΑΟΚΠ) με αντικείμενο την ασφάλιση των εμπορικών πλοίων (πλωτών μέσων) και φορτίων από κινδύνους πολέμου. Ο ΑΟΚΠ συστάθηκε το 1939.
Το αρχείο του ΑΟΚΠ αποτελείται από υπηρεσιακά βιβλία και φακέλους αναφορικά με την ασφάλιση πληρωμάτων και πλωτών μέσων.
Βιβλία: πρακτικά ΔΣ, και μητρώο αποφάσεων ΔΣ, ημερολόγια, καθολικά, και ευρετήρια καθολικών κ.ά.
Φάκελοι πλοίων με αλληλογραφία για τα μέλη πληρωμάτων βυθισθέντων πλοίων μεταξύ του Οργανισμού και πρεσβειών, πλοιοκτητών, προξενικών λιμενικών αρχών και τον αυτόνομο Ασφαλιστικό Οργανισμό Πληρωμάτων Κατά Κινδύνων Πολέμου της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Λονδίνο. Φάκελοι οφειλών και εξοφλήσεων ασφαλίστρων εκ μέρους των εφοπλιστών. Φάκελοι αποζημιώσεων πλοίων, αλληλογραφία και extrais λογαριασμών Τραπεζών, φακέλοι χρηματικών ενταλμάτων κ.ά.
Φάκελοι και υπηρεσιακά βιβλία για την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού και διοικητικά θέματα (θέματα προσωπικού, προμήθειες υλικού κ.ά.)1939-1971ADM224.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΚαλυβίωνΑρχείο του Αστυνομικού Τμήματος Καλυβίων, την περίοδο που λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και Αστυνομικός Σταθμός.
Αιτήματα διαφόρων φορέων, μέτρα τάξης σε αθλητικούς αγώνες.
1975-1995 (περίπου)ADM225.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΚαλυβίωνΑρχείο του Αστυνομικού Τμήματος Καλυβίων, την περίοδο που λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και Αστυνομικός Σταθμός. Εθνική και δημόσια ασφάλεια, οργάνωση Χωροφυλακής, εκπαίδευση προσωπικού, οικονομικές υπηρεσίες, ζητήματα τηλεπικοινωνιών, αγορανομικά, δημόσια υγεία.1959-1984ADM225.02
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΚαλυβίωνΑρχείο που παρήχθη όταν το Αστυνομικό Τμήμα Καλυβίων λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής.
Οργάνωση Χωροφυλακής, δημόσια ασφάλεια, ήθη κ.ά. Τα έγγραφα των φακέλων αποτελούνται κυρίως από εγκυκλίους του Αρχηγείου Χωροφυλακής και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
1970-1984ADM225.03
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΑναβύσουΠροστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Δελτία ατυχημάτων - συμβάντων. Αστυκτηνιατρικός ή αστυιατρικός έλεγχος ειδών. Πίνακες Ποινών. Πίνακας Παραβάσεων των Διατάξεων της Οδικής Κυκλοφορίας.
Φάκελος: 30210/2: Υπηρεσία Πληροφοριών.
1985-2005ADM226.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΓλυφάδαςΒιβλία πταισματικών τροχονομικών παραβάσεων.
2009, 2015ADM227.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΓλυφάδαςΜέτρα τάξης σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές και αθλητικούς αγώνες. Μέτρα τάξης σε δικαστήρια. Άδειες ταφής. Έλεγχος τραπεζοκαθισμάτων. Αιτήσεις φορέων. Αστυνομικοί έλεγχοι. Μέτρα προστασίας αλλοδαπών στόχων. Μέτρα φύλαξης σε ξενοδοχεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσες. Έρανοι. Συνδικαλιστική δράση αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού ΕΛΑΣ. Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό και από το Αστυνομικό Τμήμα Τερψιθέας, με το οποίο ενοποιήθηκε το Αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας. 1985-1994ADM227.02
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας Μέτρα τάξης σε εθνικές επετείους και θρησκευτικούς εορτασμούς. 1985-1993ADM228.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΜαρκόπουλουΑρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου. Το αρχείο περιέχει υλικό που καλύπτει τις περιόδους που το Τμήμα λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και ως Αστυνομικό Τμήμα.
Εθνική και δημόσια ασφάλεια. Οικονομικές υπηρεσίες-οικονομικά όργανα. Σύσταση-οργάνωση Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα τάξης και ασφάλειας. Νομοθεσία τροχαίας-κανόνες κυκλοφορίας. Αγορανομική νομοθεσία. Αστυνομικό Προσωπικό.
1971-1999ADM229.01
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος ΜαρκόπουλουΜέτρα τάξης και ασφάλειας γενικά. Αγορανομική νομοθεσία. Δημόσιας ασφάλειας. Αστυνομικό προσωπικό. Σύσταση - Οργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας. 1972-1994ADM229.02
Αρχείο Τμήματος Προσωπικού, Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Βιβλία πρωτοκόλλου2000-2004ADM230.01
Αρχείο Τμήματος Επιμελητείας, Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Φάκελοι μισθώσεων ακινήτων. Περιλαμβάνουν έγγραφα και σχέδια των υπό ενοικίαση κτιρίων1940-1990ADM231.01
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών, Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλο ατυχημάτων, πρωτοκόλλου τροχαίων ξένων, μητρώο ατυχημάτων, ευρετήριο ατυχημάτων, μητρώο ατυχημάτων Αίγινας.
Φάκελοι: Εισερχόμενα -Εξερχόμενα Ατυχημάτων, δηλώσεις ατυχημάτων με παραστατικά
1995-2001ADM232.01
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Τροχαίας ΑθηνώνΛήψη μέτρων τροχαίας σε νεκρόσημες ακολουθίες: κηδείες Βασιλιά Παύλου και τέως πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Διαταγές Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών που αφορούν μέτρα τροχαίας σε: τελετές, εθνικές γιορτές παρελάσεις, δημόσια θεάματα, μεταγωγές κρατουμένων. Επίσης θέματα διοικητικά και προστίμων, παραβάσεις. 1964-2003ADM233.02
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Τροχαίας ΑθηνώνΒιβλία διαταγών τροχονομικής αστυνόμευσης. 2009-2013ADM233.03
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας ΑθηνώνΥπηρεσιακά βιβλία: Διαταγών, καταχώρησης επισκεπτών, εισερχόμενης αλληλογραφίας, ευρετήρια αιτήσεων, σημειώσεων.
Φάκελος: Έκδοση αδειών, ανεύρεση απωλεσθέντων.
1973-1989ADM234.01
Αρχείο Τμήματος Μεταφορικών Μέσων Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Φάκελοι οχημάτων που κρίθηκαν ως Πέραν Οικονομικής Εκμεταλλεύσεως. Τα έγγραφα παρήχθησαν όταν ο τίτλος του Τμήματος ήταν Τμήμα 2ο Οχημάτων και ανήκε στην Διεύθυνση Τεχνικών. 1974-1989ADM235.01
Αρχείο Τμήματος Μεταφορικών Μέσων Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Φάκελοι οχημάτων που κρίθηκαν ως Πέραν Οικονομικής Εκμεταλλεύσεως.1974-2005ADM235.02
Αρχείο Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνήγορου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις πρωτότυπες αναφορές των πολιτών και τα σχετικά τους έγγραφα, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, τοπογραφικά σχέδια και φωτογραφίες, ελάχιστα CDs, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις οργάνων κλπ. 2011-2013ADM236
Αρχείο Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνήγορου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του κύκλου δραστηριότητας Ποιότητας Ζωής. Ο συγκεκριμένος κύκλος περιλαμβάνει θέματα: περιβάλλοντος, πολεοδομίας, χωροταξίας, δημοσίων έργων, πολιτισμού. Επίσης, ζητήματα παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, αυθαίρετες παρεμβάσεις στο οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερης υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. Κάθε υπόθεση περιλαμβάνει πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ.
2004-2010ADM236.01
Αρχείο Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνήγορου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος Κύκλος περιλαμβάνει ζητήματα προσβολής ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα ή σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Κάθε υπόθεση περιλαμβάνει πρωτότυπες αναφορές των πολιτών, τα πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία και νομολογία, γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ. 2004-2010ADM237.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΙΒ΄ ΑθηνώνΦάκελοι κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Υπηρεσιακά βιβλία: Χρηματικών καταλόγων γονικών παροχών-δωρεών, χρηματικών καταλόγων κληρονομιών, τιμών Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.
1961-2000ADM238.01
Αρχείο Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας του Συνήγορου του ΠολίτηΦάκελοι των υποθέσεων αναφορών του κύκλου δραστηριότητας του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας. Αυτός ο τομέας δραστηριότητας περιλαμβάνει ζητήματα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κυρίως τομείς που σχετίζονται με θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και προστασίας ευάλωτων ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία. Το αρχειακό υλικό αποτελείται από: πρωτότυπες αναφορές πολιτών, πρωτότυπα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία, νομολογία, γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά συνημμένα κλπ. 2004-2010ADM239.01
Αρχείο Τμήματος Δημόσιας Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑττικήςΦάκελοι που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών. 2004-2014ADM240.01
Αρχείο Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων Υπουργείου ΟικονομικώνΒιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και φάκελοι συνεδριάσεων της Διοικούσα Επιτροπή Κρατικών Λαχείων / (από 1988) Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.Βιβλία-ημερολόγια: Αναλυτικά ημερολόγια εισπράξεων, πωλήσεων-επιστροφών λαχείων, εμβασμάτων, αναλυτικά, συγκεντρωτικά, απογραφών και ισολογισμού, εξαργυρώσεων, βιβλία συμφωνιών Τραπεζών. Βιβλία: εισπράξεων, εμβασμάτων, εξαργυρώσεων, ισοζυγίου, μερικών διαφορών, πληρωμών, προσωρινών λογαριασμών, προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού, συμφωνιών Τραπεζών, χαρτοφυλακείου, προμηθειών, επικόλλησης στελεχών. Καθολικά των παραπάνω τύπων συναλλαγών καθώς και πρακτόρων Αθηνών – Πειραιά και Επαρχιών.Φάκελοι χορηγημάτων. Υπηρεσιακά βιβλία πρακτόρων και λαχειοπωλών, φάκελοι σχολαζουσών υποθηκών πρακτόρων, καταστάσεις πρακτόρων. Πληρωμές – εισπράξεις, βιβλία επικόλησης στελεχών.Καταστάσεις έκδοσης.Πρωτόκολλα κλήρωσης λαχείων.Οπτικοακουστικό υλικό: Αφίσες, διαφημίσεις, οπτικοακουστικό υλικό διαφημίσεων (μπομπίνες, ταινίες).Κληρωτίδα, σφραγίδες.
Το αρχειακό υλικό αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων καθώς και το σύνολο των λαχείων που αυτή εξέδιδε: Εθνικό, Λαϊκό, Κοινωνικής Αντίληψης (Ειδικό/Πρωτοχρονιάτικο) καθώς και το Στιγμιαίο (Ξυστό), Ευρωπαϊκό.
1929-2014ADM241.01
Αρχείο Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Προεδρία Κωστή Στεφανόπουλου)Το αρχείο περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως συγκεντρώνεται στο Ιδιαίτερο Γραφείο του από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Τα θέματα της αλληλογραφίας είναι ποικίλα: εκδήλωση θαυμασμού προς το πρόσωπο του Προέδρου, επίκληση βοήθειας για διορισμό, οικονομική ενίσχυση, αιτήσεις απονομής χάριτος. 1995 - 2005ADM242
Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΔελτία συμβάντων.2002-2006ADM244.01
Αρχείο Γραφείου Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΦάκελοι αδειών κίνησης λέμβων (λεμβούχων) εντός λιμένα Πειραιά.1940-1970 (περ.)ADM245.01
Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦάκελοι σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πλοία και από χερσαίες πηγές και τη λήψη κατάλληλων νομοθετικών μέτρων με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία.1973-2001ADM246.01
Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦάκελοι που αφορούν το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαιοκηλίδων (ESMA) και ασκήσεις καταπολέμησης ρύπανσης.
2007-2011ADM246.02
Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας1) Τμήμα 1 Θαλάσσιας ρύπανσης
Πρόστιμα έως 1982. Πίνακες επιβληθέντων προστίμων μέχρι 1990.

2) Τμήμα 2 Μελετών και Προγραμματισμού
Λύματα πλοίων. Έλεγχος πηγών ξηράς. Διαμαρτυρίες συλλόγων-πολιτών. Ερωτήσεις, αναφορές Βουλής. Στερεά απόβλητα. Προστατευόμενες περιοχές.

3) Τμήμα 4 Εξοπλισμού
Απογραφή μέσων και υλικών. Τακτικός προϋπολογισμός. Επικίνδυνες χημικές ουσίες που μεταφέρονται χύδην ή συσκευασμένα.
Τα Τμήματα σύμφωνα με τον οργανισμό του 1988 του Υ.Ε.Ν.


1986-1994ADM246.03
Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦάκελοι σχετικά ρύπανση του Σαρωνικού κόλπου (Αίγινα, Σαλαμίνα), του Ευβοϊκού κόλπου (Αγία Μαρίνα Ραμνούντος, Βασιλικό Εύβοιας, Ωρωπό) και του Κόλπου Επιδαύρου (Παλαιά Επίδαυρος), καταγγελίες, απαντήσεις σε αναφορές.

1988-1990ADM246.04
Αρχείο Τμήματος Ελέγχου Ναυτολογήσεων Ελλήνων Ναυτικών (ΤΕΝΕΛ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΣτοιχεία δραστηριότητας, φάκελοι τακτοποιηθέντων ναυτικών πειθαρχικώς (απόδοση ναυτικών φυλλαδίων μετά από έκτιση ποινής). 1977-1981ADM248.01
Αρχείο Τμήματος Ναυτολογίας Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΣήματα απόπλου, άρσης απόπλου.1986-1987ADM249.01
Αρχείο Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΔελτία αργούντων και παροπλισμένων πλοίων.1980ADM250.01
Αρχείο Η΄ Λιμενικού Τμήματος (Ελευθέρα Ζώνη) Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΥπηρεσιακή αλληλογραφία (σήματα). 1984-1986ADM251.01
Αρχείο ΓΕΠΕ Κεντρικού Λιμεναρχείου ΠειραιάΚατάπλοι πλοίων, υπηρεσιακή αλληλογραφία (σήματα δικαστικού επικίνδυνα φορτία, σήματα εκφορτώσεων, σήματα για διάφορα θέματα). 1989ADM252.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ασφάλισης Ναυτικών (ΔΑΣΝ) ΤΟΥ Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΤμήμα 1 Ασφάλισης Ναυτικών
Απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Ασφάλιση Ελλήνων Ναυτικών σε πλοία με ξένες σημαίες. Εισφορές Ν.Α.Τ.

1992,1994ADM253.01
Αρχείο Ανακριτικών Συμβουλίων Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑναφορές και διαταγές χορήγησης παράτασης προθεσμίας τακτικών ανακρίσεων σε ναυτικά ατυχήματα. Μηνιαία πεπραγμένα. Αλληλογραφία με λιμενικές και δικαστικές αρχές. Αποστολή εκθέσεων.
1994ADM254.01
Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΕκκαθάριση αρχείου. Παραλαβή αρχειακού υλικού . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Ετήσιος Προγραμματισμός Διευθύνσεων Υπηρεσιών . Πειθαρχικό Συμβούλιο Μονίμων Εργατών ΟΛΠ . Λειτουργία ΓΕΠΟ/ΥΕΝ - Εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης επικοινωνίας πολιτών με υπηρεσίες ΥΕΝ . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Αιτήματα Διευθύνσεων ΥΕΝ . Πακέτο Delors, [Πρόγραμμα] Κλεισθένης . [Προγράμματα] Σόλων - Θαλής - ΜΟΠ - Πληροφορικής . Εισαγωγή σπουδαστών ΑΣΔΕΝ . Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ. Μελέτη Μικροφωτογράφησης Νηολογίων Πειραιά . Έκθεση για μικροφωτογράφηση Υπηρεσιών του ΥΕΝ . Μελέτη μικροφωτογράφησης ΥΝΜ . Μελέτη μικροφωτογράφησης Λ/Τ [Λιμενικού Τμήματος] Ηρακλείου. 1983-1995ADM255.01
Αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΕΚΠΠ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣεμινάρια. Υποτροφίες. Μετεκπαίδευση.1989-1994ADM256.01
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑντίγραφα Καταστάσεων Προώθησης χρηματικών ενταλμάτων για θεώρηση από Πάρεδρο Σχέδια προϋπολογισμού ΥΕΝ. Διάφορα θέματα.1988-1995ADM257.01
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΔΠΣΕΑ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΕπιμόρφωση προσωπικού Λιμενικού Σώματος.1993ADM258.01
Αρχείο Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣτατιστικά στοιχεία.1993-1994ADM259.01
Αρχείο Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΔελτία περιγραφής εργασιών. Αρχείο. Πρωτόκολλα καταστροφής γραπτών δοκιμίων. Προσλήψεις. διορισμοί ΠΥ. Προσλήψεις. διορισμοί ΙΔΑΧ. ΙΔΟΧ. Μετατάξεις. Στατιστικές αναφορές. Θέματα εξετάσεων. Αιτήματα σπουδαστών. Γενικό αρχείο ΔΕΚΝ Β΄ [Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Β΄ Τμήμα]. Εισαγωγικές εξετάσεις 1993. 1988-1997ADM260.01
Αρχείο Υπηρεσία Προμηθειών Λιμενικού Σώματος (ΥΠΛΣ) του Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑλληλογραφία με υπηρεσίες του ΥΕΝ. Φάκελος ΕΠΠ [Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών] τακτικού προϋπολογισμού έτους 1992. Φάκελος ΕΠΠ [Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών] δημοσίων επενδύσεων έτους 1992. Φάκελος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 1992.Φάκελος ενημερωτικών εισηγητικών σημειωμάτων για ΚΓΕΠ/ΛΣ προς σύνταξη προγράμματος προμηθειών με νομοθεσία ενόπλων Δυνάμεων έτους 1992. Φάκελος ΣΑΕ [Συλλογικών Αποφάσεων Έργων] έτους 1992.1993ADM261.01
Αρχείο Ανώτερης Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΔΣΕΝ/Α) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑρχείο του Γραφείου Γενικής Επιστασίας-Κίνησης-Οπλονομείου: Στατιστικά στοιχεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εξοπλισμό παραρτήματος Σκαραμαγκά, μεταφορές σπουδαστών, μεταβολές-παρουσίες προσωπικού Λιμενικού Σώματος, εορταστικές εκδηλώσεις, ναυτολογήσεις αποναυτολογήσεις σπουδαστών.ADM262.01
Αρχείο Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣτατιστικά στοιχεία επιβατικών οχημάτων. Φάκελοι θεμάτων ΔΛΑ (Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας). Διερευνήσεις καταγγελιών, περιηγητικά ταξίδια,βεβαιώσεις παραβάσεων. Άδειες κατ' εξαίρεσιν επιβίβασης ατόμων σε πλοία μη ακτοπλοϊκά. Φάκελος θεμάτων που αφορούν λιμενικά έργα (Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων (ΔΛΛΕ). Διεύθυνση Ασφάλειας (Δ.Α.): Θέματα ασφάλειας, ναυτιλιακές οδηγίες. Φάκελος Ναυτιλιακής πολιτικής και ποντοπόρου ναυτιλίας(ΔΠΝΣ). Σχέσεις ναυτικής εργασίας - Συμβάσεις κ.λπ. Φάκελος δελτίων κίνησης κρουαζιερόπλοιων. Φάκελος άγονων γραμμών. Θέματα ναυλώσεως άγονων γραμμών, εκτέλεση δρομολογίων. Θέματα παλαιού ναυτολογίου.
1940-1997ADM265.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ)Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΤο αρχείο περιλαμβάνει:
Φακέλους ναυτικών ατυχημάτων σχετικά με την αρμοδιότητα του διοικητικού ελέγχου ναυτικών αδικημάτων.
Φάκελος στρατιωτικού προσωπικού. Φάκελος συντονισμού ελέγχου. Φάκελος θεμάτων έρευνας και διάσωσης. Φάκελος ατυχημάτων. Διεθνείς Αγγελίες. Διεθνείς Αγγελίες. Εφοδιασμός λιμενικών αρχών με χάρτες και βοηθήματα.
1946-1997ADM266.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων (ΔΠΝΣ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑρχειακό υλικό του Τμήματος Μητρώων πλoίων που αφορά την αρμοδιότητα της χορήγησης προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων για τη διαγραφή πλοίων.
Περιέχει φακέλους διαγραφέντων πλοίων
1981-1987ADM267.01
Αρχείο Τμήματος Μητρώων Πλοίων Διεύθυνσης Ποντοπλοϊας και Ναυτιλιακών Σχέσεων / (από 1999) Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΦάκελοι Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Εταιρειών (Ν. 27/1975). 1968-1995ADM267.02
Αρχείο Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας1) Τμήμα 1 Γενικής Λιμενικής Αστυνομίας:
Ακτοπλοϊκή - πορθμιακή κίνηση επιβατών.Στοιχεία πνιγμών. Δελτία συμβάντων. Δελτία συμβάντων. Επισκευές πλοίων / Πυρασφάλεια λιμένων / Αναζητήσεις / Ασφάλεια λιμένων.

2) Τμήμα 3 Κανονισμών και Διατάξεων:
Συλλογή στοιχείων για νομοθεσία.
Έλεγχος αλιείας. Προστασία αλιείας-αλιεράτες. Έλεγχος σπογγαλιείας-προστασία λοιπών υδρόβιων οργανισμών. Άδειες αλιευτικών σκαφών. Δίωξη-κυρώσεις για παράνομη αλιεία. Διακίνηση ιχθύων και λοιπών αλιευμάτων. Διεθνείς συμβάσεις-αλιευτικά θέματα ΕΟΚ. Υδατοκαλλιέργειες.

Διάφορα:
Απεργίες. Λεμβολόγια. Υποβρύχια δραστηριότητα. Προστασία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Παροπλισμένα πλοία. Ναυάγια
1991-1994ADM268.01
Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΔΠΛΣ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Ποινικές διώξεις 1995ADM269.01
Αρχείο Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας1) Τμήμα 1ο Προγραμματισμού και Υποδομής Λιμένων
Αλληλογραφία με Λιμενικά Ταμεία της χώρας. Παραχωρήσεις Λιμενικών Ταμείων

2) Τμήμα 2ο Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Λιμένων
Φάκελος τιμολογίων Λιμενικών Ταμείων Α-Ι. Σχέδια ΚΥΑ 1989 τιμολογίων ύδρευσης ΛΤ Ηρακλείου.
Φάκελος τελών πρόσθεσης προσόρμησης και παραβολής. Φάκελος αναπροσαρογής λιμενικών δικαιωμάτων. Φάκελος τελών χρήσης λιμένα. Φάκελος Διώρυγας Κορίνθου. Φάκελος ανταποδοτικής εισφοράς Θαλαμηγών. Τέλη παροπλισμού. Μηνιαίοι Ενημερωτικοί πίνακες ΔΛΛΕ. Πρακτικά καταστροφής εκκαθαρίσως αρχείου. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Πατρών. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Κέρκυρας


ADM270.01
Αρχείο Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΜΝ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίαςα) Τμήμα Απογραφής
Ναυτικά φυλλάδια από όλες τις ναυτικές περιφέρειες Α΄ - Ι΄

β) Τμήμα Διπλωμάτων
Φάκελοι προσόντων ναυτικών

δεκαετίες 1930-1940, 1992-1993ADM271.02
Αρχείο Διεύθυνσης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 1) Τμήμα 1ο
Φάκελος ημερησίων διαταγών ΔΕΕΠ. Φάκελοι εγγραφής πτυχιούχων ναυπηγών στο μητρώο ΔΕΕΠ. Φάκελος αλληλογραφίας εκκαθάρισης αρχείου. Φάκελοι προστίμων για παραβάσεις ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας περιβάλλοντος. Παρατηρήσεις, συστάσεις για αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν σε έκτακτες επιθεωρήσεις πλοίων

2) Τμήμα 3ο
Διαγραφές πλοίων με διακριτικό σταθμό πλοίου (Δ.Σ.Π.). Πιστοποιητικά πλοίων με ξένη σημαία εκδοθέντα από ΔΕΕΠ. Πιστοποιητικά πλοίων εκδοθέντα από ΔΕΕΠ. Εκδοθείσες άδειες Τ/Κ σταθμών πλοίων.
1979-1997ADM272.01
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) Υπουργείου Εμπορικής ΝαυτιλίαςΕκδοθείσες άδειες. Τα έγγραφα έχουν εκδοθεί από την ΔΕΕΠ1979 - 1994ADM273.01
Αρχείο Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αρχείο της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) του ΥΕΝ1988-1992ADM274.01
Αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Λιμένος ΠειραιώςΑγωγές, δικογραφίες, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φακέλους απαλλοτριώσεων, γνωμοδοτήσεις, διαταγές, εντολές πληρωμών, συμβάσεις κ.ά. 1940-2002ADM275.01
Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου (Προξενικού Λιμεναρχείου) ΑμμοχώστουΑλληλογραφία μετά της εν Κύπρω Πρεσβείας της Ελλάδος. Αλληλογραφία μετά κυπριακών αρχών. Αλληλογραφία – Διαταγές περί αδειών στις εκλογές – δημοψηφίσματα. Αλληλογραφία – Αναφορές και εγκρίσεις μετακινήσεων Προξ. Λιμεναρχών. Αλληλογραφία – Αναφορές και εγκρίσεις αδειών Προξ. Λιμεναρχών. Αλληλογραφία επί διαφόρων θεμάτων Γραφείου Διοικητικού. 1974-1986ADM276.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Πλατείας Αττικής Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Βιβλία πρωτοκόλλου.1962-1967ADM277.01
Αρχείο Δ26 Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων Υπουργείου ΟικονομικώνΤο αρχείο αποτελείται από υλικό που τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες των δύο Τμημάτων της Δ26 Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (1988-2014) του Υπουργείου Οικονομικών : Τμήμα Συντονισμού και Τμήμα Εποπτείας. Περιλαμβάνει εκθέσεις επιθεωρήσεως Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, νομαρχίες και ΝΠΔΔ, αποφάσεις Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 34 του Ν 1489/1984, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, φακέλους δαπανών διαφόρων οργανισμών, αλληλογραφία κλπ. 1975-2000ADM278.01
Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων ΠειραιάΤο αρχείο περιέχει υλικό σχετικό κυρίως με την λειτουργία του κλάδου ασφάλισης / πρόνοιας του Ταμείου: βιβλία και αλληλογραφία σχετικά με: διαχείριση ενσήμων, μητρώα ασφαλισμένων, κρατήσεις ιατρών, διάφορα βιβλία υγείας, αλληλογραφία με Υπουργείο και υπηρεσίες, λογιστική υπηρεσία (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί).
1937-2001ADM279.01
Αρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης νέου τύπου (ΚΠΑ) 2 Αγίας Παρασκεύης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Ατομικοί φάκελοι επιδομάτων που, σύμφωνα με τον νόμο, δικαιούνται οι αποφυλακισμένοι.Σε κάθε φάκελο περιλαμβάνονται: αποφυλακιστήριο (αναφέρει και την αιτία φυλάκισής τους), εισήγηση του ΟΑΕΔ, αίτηση ενδιαφερόμενου, αντίγραφα επιταγών κτλ. με σκοπό την επανένταξή τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας.2000-2006ADM280.01
Αρχείο Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΑτομικοί Φάκελοι Αποστράτων.1979-2014ADM281.01
Αρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης νέου τύπου (ΚΠΑ) 2 Μαρκοπούλου Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Το αρχείο αποτελείται από φακέλους που αφορούν επιδόματα : μητρότητας, ανεργίας, αποφυλακισθέντων, παλλινόστησης, διαθεσιμότητας, οικοδομικά, οικογενειακά καθώς και εποχιακά βοηθήματα. 1985-2010ADM282.01
Αρχείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) ΑττικήςΤο αρχείο αφορά την αρμοδιότητα του ελέγχου των τελωνειακών αρχών της χώρας. Προέρχεται από διάφορα τελωνεία και αποτελείται από υπηρεσιακά βιβλία του έτους 2009 κυρίως καταχώρησης πρωτοκόλλου τελωνειακών παραβάσεων, καταχώρησης τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, Δ.Ε.Τ.Ε (δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών) κ.ά.

2009ADM283.01
Αρχείο Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) ΑττικήςΤο αρχείο αφορά την αρμοδιότητα του ελέγχου των τελωνειακών αρχών της χώρας.Πρόκειται για τελωνειακά παραστατικά και βιβλία, από ενενήντα έξι (96) τελωνεία της Ελλάδας. 1977-1984, 2007-2008ADM283.02
Αρχείο Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνήγορου του ΠολίτηΤο αρχειακό υλικό αφορά την αρμοδιότητα του Συνηγόρου της προάσπισης και της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις παραβίασης από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το υλικό αποτελείται από φακέλους υποθέσεων που περιέχουν αναφορές πολιτών, έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, απαντήσεις/απόψεις δημοσίων υπηρεσιών, νομοθεσία, νομολογία, γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά συνημμένα κλπ.2009-2012ADM284.01
Αρχείο του Τμήματος Τροχαίας ΚηφισιάςΤο αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: βιβλία αδειών κυκλοφορίας ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, βιβλία διατάξεως υπηρεσίας, βιβλία υπηρεσίας, βιβλία αδικημάτων και συμβάντων,βιβλία αδικημάτων - συμβάντων - συλλήψεων - συστάσεων και παραπόνων κ.ά. Το αρχειακό υλικό έχει παραχθεί τόσο στο πλαίσιο της Ελληνικής [Βασιλικής] Χωροφυλακής, και της Ελληνικής Αστυνομίας.

1956-2004ADM285.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Χαλανδρίου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Μητρώο ατυχημάτων ετών 1976-1980.
1976-1980ADM286.01
Αρχείο 1ου Τμήματος Πρόληψης Εγκλήματος Διεύθυνσης Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΤο αρχείο αποτελείται από υλικό που αφορά την αρμοδιότητα της προετοιμασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων για τη ρύθμιση της λειτουργίας λεσχών και καταστημάτων παιγνίων και της παρακολούθησης του έργου των αρμοδίων επιτροπών χορήγησης αδειών και χαρακτηρισμού των παιγνίων για τη διαδικασία χορήγησης ή αφαίρεσης αδειών τυχερών παιγνίων.
Πρόκειται για "αρχείο" παραβάσεων παιγνίων.
Το μεγαλύτερο μέρος παρήχθη πριν την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, το 1984 όταν την αρμοδιότητα ασκούσε το 3ο Τμήμα Ασφαλείας της Γ΄ Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Αστυνομίας Πόλεων.
1968-1996ADM287.01
Αρχείο 1ου Τμήματος Πρόληψης Εγκλήματος Διεύθυνσης Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΤο αρχείο αποτελείται από υλικό που αφορά την αρμοδιότητα της προετοιμασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων για τη ρύθμιση της λειτουργίας λεσχών και καταστημάτων παιγνίων και της παρακολούθησης του έργου των αρμοδίων επιτροπών χορήγησης αδειών και χαρακτηρισμού των παιγνίων για τη διαδικασία χορήγησης ή αφαίρεσης αδειών τυχερών παιγνίων.
Πρόκειται για "αρχείο" παραβάσεων παιγνίων.
Το μεγαλύτερο μέρος παρήχθη πριν την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας, το 1984 όταν την αρμοδιότητα ασκούσε το 3ο Τμήμα Ασφαλείας της Γ΄ Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Αστυνομίας Πόλεων.
1982-1998ADM287.02
Αρχείο 3ου Τμήματος Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων Διεύθυνσης Ασφάλειας του Αρχηγείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Καταγγελίες πολιτών. Κοινοβουλευτικός έλεγχος κ.ά.1985-1996ADM288.01
Αρχείο Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΜέτρα τάξης για συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πορείες. 1990-1996ADM289.01
Αρχείο 1ου Τμήματος Μετανάστευσης Διοικητικών Μέτρων Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Το αρχειακό υλικό αφορά την αρμοδιότητα του Τμήματος Μετανάστευσης Διοικητικών Μέτρων της συνεργασίας με τις αρχές που είναι αρμόδιες να εγκρίνουν την έλευση αλλοδαπών προς εργασία. Περιλαμβάνονται, κυρίως, οι αιτήσεις μετάκλησης αλλοδαπών από εργοδότες και τα δικαιολογητικά πιστοποιητικά των αλλοδαπών. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου παρήχθη όταν οι αρμοδιότητες ασκούνταν από το 3ο Τμήμα Διακρατικών και Διεθνών Υποθέσεων (ΤΔΔΥ) της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, προγενέστερη Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. 1996-2002ADM290.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ελεγκηρίου Δαπανών του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΑτομικοί φάκελοι εξόδων - μεταθέσεων - μετακινήσεων υπαλλήλων της πρώην Χωροφυλακής. Πίνακες ελέγχου υπομνημάτων: τροχονομικά, ενισχύσεις, εκλογικά, μεταγωγές, ΜΑΤ. 1977-1991ADM291.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ελεγκηρίου Δαπανών του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΚαταστάσεις μισθοδοσίας αστυνομικού προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών, δικαιολογητικά ετησίων δοσοληψιακών ελέγχων κ.ά.

1985-1993ADM291.02
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ακρόπολης Το αρχείο αποτελείται κυρίως από φακέλους αδειών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην περιοχή της Πλάκας. Αφορούν την σύσταση, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους και παραβάσεις, θέματα πολεοδομίας, καταγγελίες ιδιωτών.
Υπάρχουν επίσης φάκελοι βιοτεχνιών που μεταβιβάστηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων.
1927-1996ADM292.01
Αρχείο της Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής ΑττικήςΚαταγγελίες πολιτών για εγκληματικότητα. Μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας σε συναρθροίσεις και συγκεντρώσεις. Εξορμήσεις για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας. Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν τα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχαίας κατά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, διάθεση δυνάμεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, μέτρα τάξης για επέτειο Πολυτεχνείου2001-2013ADM293.01
Αρχείο του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠ.ΕΘ.Α. του Υπουργείου ΟικονομικώνΒιβλία ενταλμάτων προπληρωμής. Βιβλία χρηματικών ενταλμάτων. Βιβλία πρωτοκόλλου. Βιβλίο αθεώρητων χρηματικών ενταλμάτων 1986-2006ADM295.01
Αρχείο του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής ΑμύνηςΥπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων εντολών πληρωμής (καθολικά), υπολόγων, δημοσίων επενδύσεων. Τακτικά χρηματικά εντάλματα (ΤΧΕ) και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ).


1965 - 2002ADM295.02
Αρχείο του Τμήματος Ευρωπαικής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΤο αρχείο περιέχει φακέλους που αφορούν την παρακολούθηση της προόδου των έρτων υποδομής που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και είναι ενταγμένα σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ), καθώς και την υποστήριξης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


1987-1993ADM296.01
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας ΚαπανδριτίουΤο αρχείο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων τροχαίας που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, και με τελετές για μεταγενέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου παρήχθη όταν το Τμήμα είχε έδρα την Μαλακάσα.
2003-2011ADM297.01
Αρχείο Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΤο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει κυρίως φακέλους περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν διάφορους αερολιμένες της χώρας. Επιπλέον περιλαμβάνονται και 8 βιβλία πρωτοκόλλου (1993-2010).

1981-2016ADM298.01
Αρχείο Γραφείου Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΤο αρχείο περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν, κυρίως την αρμοδιότητα εγγραφής πολιτικών αεροσκαφών στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών. Περιλαμβάνονται δικαιολογητικά για την εγγραφή αεροσκαφών (συνήθως προσωρινή άδεια) στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών (ΒΞΠΑ), διαγραφής αεροσκαφών. Επίσης περιλαμβάνονται φάκελοι αεροσκαφών για αεροψεκασμούς (εγγραφή σε βιβλία ξένων και ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών, άδειες κ.ά.).
Σε γενικές γραμμές οι φάκελοι περιέχουν τα απαιτούμενα για τις άδειες δικαιολογητικά: αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης και πτητικής ικανότητας, ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αεροσκαφών, συμβάσεις, διάφορα πιστοποιητικά, αλληλογραφία του Γραφείου με οργανικές μονάδες της ΥΠΑ και άλλων οργανικές μονάδες άλλων συναρμόδιων, κατά περίπτωση Υπουργείων (Γεωργίας, Εμπορίου κ.ά) και το τελικό σχέδιο άδειας από τον εκάστοτε Διοικητή της ΥΠΑ.
1965-1980ADM299.01
Αρχείο Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΤο αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ : Τήρηση μητρώων και βιβλίων ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών (Εθνικό Νηολόγιο, Βιβλίο Υποθηκών Αεροσκαφών κλπ) και χορήγησης στοιχείων ελληνικού νηολογίου σε πολιτικά αεροσκάφη. Περιλαβμάνει: συμφωνίες, πιστοποιητικά νηολογίων, αεροπορικά τέλη, εγγραφές και κυριότητα κινητήρων, ελληνικών αεροσκαφών, ιδιωτική αεροπορία και πινακίδες ταυτότητας αεροσκαφών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ICAO.
1949-2014ADM300.01
Αρχείο Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας ΑττικήςΤο αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, αναφορικά με την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων εργοστασίων, τις ανθυγιεινές εστίες (φάκελοι και βιβλία), τα τουριστικά καταλύματα, τις βιομηχανίες, τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων, τις καταγγελίες, τον έλεγχο κολυμβητικών δεξαμενών, τις απολυμάνσεις κλπ. Υπάρχουν, επίσης, στατιστικά στοιχεία. 1962-2011ADM301.01
Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Υ.Π.Α.Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Αρχειακό υλικό των παρακάτω Τμημάτων
1) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης: Φάκελοι μελετών.

2) Τμήμα Συντονισμού Ποργραμμάτων Διευθύσεων ΥΠΑ: Φάκελοι συσκέψεων Συσκέψεις Αερολιμεναρχών – Διοίκησης, Μηνιαίες Συσκέψεις Στελεχών.
1995-2005ADM302.01
Αρχείο Υπαρχείου της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ της ΥΠΑΣχέδια πολιτικής άμυνας διαφόρων πολιτικών αεροδρομίων και ελικοδρομίων. 1971-2006ADM303.01
Αρχείο του Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε) και της Γραμματείας της Διεύθυνσης Κέντρων Έλεγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α1)Το αρχειακό υλικό του Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελείται κυρίως από φακέλους συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας (διερευνηθέντων και μη διερευνηθέντων), συμβάντων air incidents, έκτακτων συμβάντων, συμβάντων διοικητικών-εμπιστευτικών, φακέλους εισερχομένων κ.λπ.
Οι περισσότεροι φάκελοι περιέχουν απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών των πιλότων με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία καταγραφής, ανάλυσης και διερεύνησης διαφόρων συμβάντων.

1979-2014ADM304.01
Αρχείο του Τμήματος Πληροφοριών Πτήσεων (Δ) της Διεύθυνσης ΚΕΠΑΘΜ/Α1 τηςΥΠΑΦάκελοι εισερχομένων και φάκελοι επιχειρησιακών διαταγών. 1998-2012ADM305.01
Αρχείο του Τοπικού Υποκαταστήματος Νέου Κόσμου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) 1) Τμήμα Παροχών [Ασθένειας]: Φάκελοι ατυχημάτων.

2) Τμήμα Οικοδομών: Ημερολόγια χρεώσεων, ημερολόγια πιστώσεων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

3) Τοπική Διοικητική Επιτροπή: Πρακτικά ΔΣ
1956-1989ADM306.01
Αρχείο του Τμήματος Υλικού του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία για τα συστήματα VAR και διάφορα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοροφίας (ΕΕΚ), γενική αλληλογραφία, απογραφικά δελτία, μηνιαία δελτία προβλημάτων και θεμάτων ΚΑΑ, γραμμάτια χορηγήσεως.
VAR= Voice Communication System (σύστημα φωνητικής επικοινωνίας) - Ancillaries (δευτερεύων) - Remote Control System (σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου).
1968-1994ADM307.01
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ελευσίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)1) Τμήμα Παροχών Ασθενείας: Φάκελοι ατυχημάτων

2) Τμήμα Εσόδων: Φάκελοι αλληλογραφίας με Διευθυντή (1984-1995, 5 φάκελοι)


1984-1995ADM308.01
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ελευσίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)1) Τμήμα Μητρώου: Δελτία Απογραφής Ασφαλισμένων «Βελγικά». Φάκελοι Αποφάσεων καθορισμού ηλικίας.

2) Τμήμα Εσόδων: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων.
1960, 1971, 1988ADM308.02
Αρχείο του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασπροπύργου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Βιβλία ρυθμίσεων οφειλών. Βεβαιώσεις Μητρώου. Βιβλία Καθολικά – Βιβλία Ταμείου. Καταστάσεις Οφειλετών εισφορών. Βιβλία Δωροσήμου. Αποφάσεις Διευθύντριας. Πρακτικά Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Ατυχήματα. Καταγγελίαι Συμβάσεων Εργασίας. Βιβλίο Καταγγελιών. Τα παλαιότερα Βιβλία Πρωτοκόλλου. Βιβλίο Προγαμιαίων Εξετάσεων. Ευρετήριο επιχειρήσεων. Βιβλία Ευρετήρια Σωματείων. Βιβλίο Προκαταβολών Φαρμακείων. Πρωτόκολλο απεργιών. Απολογισμός ΙΚΑ. Μηνιαία Στατιστικά Υποκαταστήματος. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας εντός Ναυπηγείων. Φάκελος εκκ/νου έργου εντός Διϋλιστηρίων. 1957-1996ADM309.01
Αρχείο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΆνοιξηςΤο αρχείο περιλαμβάνει υπηρεσιακά βιβλία και φακέλους εγγράφων.
Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλα καταστάσεων και προγραμμάτων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο δρομολογίων, βιβλίο ειδικών συμβάσεων, βιβλίο μερικής απασχόλησης.
Φάκελοι: Αιτιολογικές εκθέσεις, εισηγήσεις μη προστίμου, καταγγελίες (9 φάκελοι).

2000 - 2011ADM310.01
Αρχείο του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"Υπηρεσιακά βιβλία: Μητρώων ασθενών Εξωτερικών Ιατρείων, μητρώα ασθενών Ψυχιατρικού Τομέα, πρακτικών Επιστημονικού Συμβουλίου.1968-2015ADM311
Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ"Α. Ιατρική Υπηρεσία

Ι) Χειρουργικός τομέας.
Στοιχεία εγχειρήσεων (φάκελοι), βιβλία Χειρουργείων.
Ουρολογική Κλινική: Βιβλία μητρώου ασθενών, φάκελοι κυστεοσκοπήσεων
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική: Ευρετήρια και βιβλία ασθενών

ΙΙ) Ψυχιατρικός τομέας
Βιβλία μητρώου ασθενών.

Β. Νοσηλευτική Υπηρεσία.
Βιβλία λογοδοσίας ωτορινολαρυγγολογικής και ουρολογικής κλινικής. Βιβλίο αποβιούντων ασθενών. Εισηγήσεις στο ΔΣ.

Γ. Διοικητική Υπηρεσία
Τμήμα Γραμματείας: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
1969-2013ADM311.01
Αρχείο του Δικαστικού Τμήματος του Τελωνείου ΕλευσίναςΦάκελοι προσφυγών. Εντάλματα προσωπικής κράτησης.1974-1988ADM312.01
Αρχείο του Β΄ Περιφερειακού ΚΕΑΟ ΑθηνώνΤο αρχείο περιλαμβάνει αποφάσεις απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1991-1998), πρωτόκολλα αλλληλογραφίας Β΄ Ταμείου Εισπράξεων Εσόδων (2001-2004), πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γ΄ Ταμείου Εισπράξεων Εσόδων (1993-1996, 2002-2003).

1991-2004ADM313.01
Αρχείο Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΑΒΤο αρχείο περιέχει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, πρωτοκόλλου πράξεων Προέδρου, υγειονομικών επιτροπών. 1993-2012ADM314.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που προέρχεται από τις παρακάτω υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αερολιμένα Αθηνών ["Ελευθέριος Βενιζέλος"]: Τμήμα Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Περιέχονται υπηρεσιακά βιβλία: Καταχωρήσεων Deportee [απελαυνόμενοι] , αεροσκαφών αφίξεων , αεροσκαφών αναχωρήσεων , αεροσκαφών ιδιωτικά , Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων απελάσεων, κρατηθέντων – απολεσθέντων διαβατηρίων , γενικής αεροπλοΐας.1998-2012ADM315.01
Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΆνδρουΤο αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών και προικώων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ).
1990-1994ADM316.01
Αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ΑθηνώνΕκθέσεις νεκροτομών-σωματικών κακώσεων, Βιβλίο Δικαστικών Φρενοκομείων, Βιβλία Ιατροδικαστικών Πράξεων, Μητρώα Ιατροδικαστικού Γραφείου, Πρωτόκολλα, Βιβλία Ιατροδικαστικών Εκθέσεων, Βιβλία και Ευρετήριο Νεκροτομιών, Νεκροτομίες-Εκταφές, Ημερολόγιο Νεκροτομιών, κ.ά.
1910-1979ADM317.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Αρεταίειου ΝοσοκομείουΤο αρχείο περιέχει υλικό των παρακάτω τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού:
Τμήμα Λογιστηρίου
Υπηρεσιακά βιβλία: Παρακολούθησης εξόδων, παρακολούθησης εσόδων, ημερολόγια, καταχώρησης λογαριασμών νοσηλίων, καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων. Εκθέσεις οικονομικής κατάστασης και κίνηση ασθενών. Ισολογισμοί και απολογισμοί.
Τμήμα Χρηματικού
Υπηρεσιακά βιβλία: επιταγών, συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων – εξόδων, ταμείου.

1931-2006ADM318.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου1) Διεύθυνση Οικονομικού: οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, προϋπολογισμός δαπάνης μισθοδοσίας, υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας

2) Τμήμα Λογιστηρίου: φάκελος συμβάσεων για νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών.
1962-1998ADM318.02
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Χαλανδρίου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Στελέχη συνταγολογίων ειδικών φαρμάκων.1990ADM319.02
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας ΚερατέαςΤο αρχείο περιέχει:
α) εισερχόμενη αλληλογραφία - εγκύκλιοι από το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σχετική με οδηγικές παραβάσεις και
β) εξερχόμενη αλληλογραφία προς το Τμήμα Υλικού-Χρηματικού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σχετικά με απογραφές και διαγραφές υλικού του Τμήματος Τροχαίας Κερατέας.
1985-1991ADM320.01
Αρχείο Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"Το αρχείο αποτελείται από ιστορικά ασθενών διαφόρων κλινικών του Νοσοκομείου: Νευρολογική Κλινική (50 ιστορικά), Παθολογική Κλινική (50 ιστορικά), Χειρουργική Κλινική (100 ιστορικά), Οφθαλμολογική Κλινική (50 ιστορικά). 1990 (δεκαετία)ADM322.01
Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων Αρχειακό υλικό Ταμείων που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ . Περιλαμβάνονται ατομικοί φάκελοι ασφαλισμένων κυρίως των Ταμείων: Ταμείο Ασφαλίσεως Μεταλλευτών, Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.), Μικρό μέρος του υλικού αφορά στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κεραμοποιών, Πλινθοποιών και Αγειοπλαστών, στο Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνιτών θεάτρου και κινηματογράφου και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας. 1930 (περ.)-1991ADM323.01
Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων Αρχεία Ταμείων που συγχωνεύθηκαν με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Μεταλλευτών (1946-1956), Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών-Μυλεργατών-Μακαρονοτεχνιτών (1930-1965), Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνιτών θεάτρου και κινηματογράφου (1957-1979), ΠΥΡΚΑΛ (1938-1966), Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων (1940-1958), Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΑΣΟ (1955-1964), Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (1919, 1922-1930, 1955), Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών γραφικών τεχνών (1983-1992), Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Διαχείρισης ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου (1981).
Μικρό μέρος του υλικού αφορά στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ Αθήνας.
Περιέχονται: πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, αποφάσεις Διευθυντών, καταστάσεις ασφαλισμένων, καταστάσεις ασφαλίστρων, φάκελοι θεατρικών επιχειρήσεων κά.1919-1994ADM323.02
Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων και του Τμήματος Συλλογικών Οργώναν της Διεύθυνσης Γραμματείας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Αρχειακό υλικό Ταμείων που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (έτος συγχνώνευσης 1992), Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου (έτος συγχώνευσης: 1981), Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών.
Περιέχονται: πρωτόκκολα αλληλογραφίας, πρακτικά ΔΣ, οικονομικά βιβλία (βιβλία ταμείου, καθολικά), ευρετήρια αποφάσεων ΔΣ, πινάκια θεμάτων ΔΣ κ.ά.
Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Γραμματείας της Διοίκησης του ΙΚΑ μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του ΙΚΑ και τα θέματα σχετικά με την αμοιβή τους.1942-1992ADM324.01
Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΤο αρχείο σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση του ΙΚΑ. Εκτός από τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος, αφορά και Ταμεία που συγχωνεύθηκαν κατά καιρούς με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.), Ταμείο Εργατών Κεραμοποιΐας, Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών.
Περιλαμβάνονται: α) Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, συμφωνιών τραπεζών, γενικό καθολικό, δανείων, δαπανών διοικήσεως, εγκαταστάσεων, υπολόγων. Τα βιβλία τα σχετικά με το Τ.Α.Α.Μ.Μ. καλύπτουν την Αθήνα και την Περιφέρεια..β) Αλληλογραφία και έγγραφα : πρακτικά Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, εκθέσεις Επιθεωρήσεων (Διοικητικής και Υγειονομικής), κ.ά.
1937-1977ADM325.01
Αρχείο Διεύθυνσης Περίθαλψης του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)Ευρετήρια και βιβλία κίνησης ασθενών κλινικών και νοσοκομείου. Φάκελοι ασφαλισμένων. Φάκελοι ιατρών. Βιβλία περίθαλψης. Φάκελοι αλληλογραφίας. Εγκύκλιοι. Γνωμοδοτήσεις
1960-1990ADM326.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών του Υπουργείου ΕμπορίουΦάκελοι αλληλογραφίας. Τα έγγραφα της περιόδου 1983-1988 έχουν συνταχθεί από τα Τμήματα των προκάτοχων Διευθύνσεων Προϊόντων Φυσικής Προέλευσης και Προϊόντων Ζωικής Προέλεσης (ΠΔ 607/1976).
Το υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών όπως περιγράφονται στο ΠΔ 397/1988.
1983-1995ADM327.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων-ΦαρμάκωνΤο αρχείο περιέχει αλληλογραφία με φαρμακευτικές εταιρείες για την έκδοση δελτίου τιμών. Τα έγγραφα, για την περίοδο που αφορά το αρχείο, έχουν συνταχθεί από Τμήματα της προκάτοχης Διεύθυνσης Τιμών Φαρμάκων (1976-1988, ΠΔ 607/1976) 1983-1995ADM328.01
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο"Περιέχεται αρχειακό υλικό (φάκελοι/κλασέρ, υπηρεσιακά βιβλία) από τις παρακάτω κλινικές: Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Οφθαλμολογική Κλινική, Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Κρατική Παθολογική Κλινική, Ενδοκρινολογική Κλινική, Χειρουργική Κλινική Θώρακος. Επίσης περιέχεται αρχειακό υλικό από το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο.
1939-1978ADM331.01
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα [Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών]Βιβλία πρωτοκόλλου, παραστατικά εξαγωγής, αλληλογραφία με "Δημόκριτο", καταστάσεις εξαγωγής οίνων, κανονισμοί ΕΟΚ.1961,1979, 1985, 1993ADM345.01
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας "Ιπποκρατείου"Βιβλία εφημερίας Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Κρατικής Παθολογικής Κλινικής, Ουρολογικής Κλινικής, Εξωτερικού Ιατρείου , Ωτορινολαρυγγολογικής, Καρδιολογικού Ιατρείου. 1987ADM331.02
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Αθηνών της Νομαρχίας Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών)Αρχείο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Αθηνών και προκατόχων υπηρεσιών. Περιέχει φακέλους βιομηχανιών: υφαντουργικών, μαρμάρου και γυαλιού, βιομηχανιών χαρτοποιίας, βιομηχανιών σιδηρουργίας, βιομηχανιών πλαστικών και βυρσοδεψίας, ηλεκτρικών, τροφίμων, μηχανουργείων και άλλων ποικίλλων κλάδων1930-1970ADM332.01
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Πειραιώς (Διαμερίσματος Πειραιώς Νομαρχίας Αττικής)Το αρχείο αποτελείται από: α) φακέλους βιομηχανικών και βιοτεχνιών που αφορούς σε άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.ά. και β) αρχείο της Διεύθυνσης Διοικητικού που αφορά κυρίως θέματα προσωπικού καθώς και τα συμβούλια επιθεώρησης δημοσίων θεαμάτων (1976 – 1985).
Οι χρονολογίες κατά προσέγγιση.
1912-1985 (περίπου)ADM334.01
Αρχείο Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και ΝήσωνΤο αρχείο της Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων περιλαμβάνει αρχειακό υλικό δύο υπηρεσιών: Υπηρεσίας Μηχανολογίας Αθηνών (ΥΜΑ), Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων (ΕΒΑΝ).
Φάκελοι εργοστασίων: άδειες λειτουργίας, μηχανολογικός εξοπλισμός, άδειες σκοπιμότητας εγκατάστασης και λειτουργιάς βιομηχανιών. Φάκελοι ελέγχου ατμολεβητών. Φάκελοι χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος σε: χειριστές μηχανών, θερμαστές, ηλεκτρολόγους, μηχανοδηγούς, συντηρητές, μηχανικούς, χειριστές κινηματογραφικών μηχανών, βοηθούς χειριστών κινηματογραφικών μηχανών, εργοδηγών, ηλεκτροτεχνίτες. Οι άδειες αφορούν την Αττική και τις επαρχίες αρμοδιότητας ΕΒΑΝ. Πρακτικά συλλογικών οργάνων. Περιέχονται επίσης μητρώα βιομηχανιών, φάκελοι προγραμματισμού, και αρχειακό υλικό διοικητικού περιεχομένου κ.ά.
Οι χρονολογίες κατά προσέγγιση.

1928-1979ADM335.01
Αρχείο Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου ΕλλάδοςΤο αρχείο αποτελείται από φακέλους αιτήσεως αδειών ανά νομό. Πρόκειται για "άκυρες" άδειες δηλαδή για αιτήσεις αδειών μελετών για τον εντοπισμό μεταλλευμάτων και τη λειτουργία μεταλλείων που δεν δόθηκαν κυρίως επειδή επρόκειτο για αιτήσεις σε τοποθεσίες στις οποίες είχαν ήδη δοθεί άδειες, ή γιατί οι αιτούντες δεν κατέβαλαν τα προβλεπόμενα οικονομικά παραστατικά (παράβολα, εγγυήσεις κλπ).
Χωρικά καλύπτει τις νομαρχίες: Ν. Αττικής - Βοιωτίας, Ν. Κυκλάδων, Ν. Ευβοίας, Ν. Φθιώτιδας - Φωκίδος, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Λαρίσης, Ν. Μαγνησίας, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Καρδίτσης, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Τρικάλων, Ν. Πρεβέζης, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Κερκύρας, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Χίου, Ν. Σάμου, Ν. Λέσβου, Ν. Κρήτης, Ν. Αργολίδος - Κορινθίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Λακωνίας.
Χρονολογίες κατά προσέγγιση.
1911-1979ADM336.01
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικού Υπουργείου ΠολιτισμούΤο αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων ποικίλων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
1952-2000ADM337.01
Αρχείο Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑιτήσεις τίτλων παραχωρητηρίων, χαρακτηρισμοί, εκχερσώσεις, καταπατήσεις, καταγγελίες, πιστώσεις, δαπάνες, προϋπολογισμοί, εγκύκλιοι, γενική αλληλογραφία, μελέτες κ.ά.1963-1992ADM338.01
Αρχείο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος1990 - 1997ADM354.01
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"Οκτώ ευρετήρια ασθενών καρδιολογικής, νευρολογικής, χειρουργικής, και παθολογικής κλινικής από τις πτέρυγες «Μπόμπολα», «Τσαγκάρη» και «Ζωοδόχος Πηγή» του Νοσοκομείου "Αμαλία Φλέμιγκ"1980-1982ADM339.01
Αρχεία Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής Πρόκειται για τα αρχεία Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αστυνομικών Σταθμών που ανήκαν, κατά το έτος εισαγωγής τους (2000) στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής.

Α) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αγίας Παρασκευής:
1) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αγίας Παρασκευής
2) Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής
3) Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης
4) Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης
5) Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου
6) Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού
7) Αστυνομικός Σταθμός Ματίου

Β) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Νέας Ιωνίας:
1) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Νέας Ιωνίας
2) Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας
3) Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου
4) Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης


Γ) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Κρωπίας:
1) Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας
2) Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου
3) Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων
4) Αστυνομικός Σταθμός Πόρτο Ράφτι

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Κηφισιάς:
1) Αστυνομικό Τμήμα Πεντέλης.

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Γλυφάδας:
1) Αστυνομικό Τμήμα Βούλας.

Τα αρχεία αφορούν, την περίοδο που οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούσαν στο πλαίσιο της Χωροφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το αρχειακό υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των κύριων αρμοδιοτήτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της γενικής αστυνόμευσης, της δημόσιας ασφάλειας, της αγορανομίας. Καλύπτονται, επίσης, η διοικητική οργάνωση, θέματα προσωπικού, τεχνικού εξοπλισμού.1970-1990 (κατά προσέγγιση)ADM340.01
Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.)Περιέχονται αρχεία υπηρεσιών Υπουργείων που άσκησαν κατά καιρούς ως κύριες λειτουργίες τη βιομηχανία, την βιοτεχνία, την ενέργεια (ηλεκτρισμό, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες), τα μεταλλεία, καθώς και δευτερεύουσες, υποστηρικτικές λειτουργίες των συγκεκριμένων Υπουργείων (διοικητικές, νομικές, οικονομικές/διαχειριστικές). Πρόκειται για τα Υπουργεία: Βιομηχανίας (1961-1976), Βιομηχανίας και Ενεργείας (1976-1982), Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας (1985-1996) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (1986- σήμερα).
1950-1983ADM341.01
Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.)Περιέχονται αρχεία υπηρεσιών Υπουργείων που άσκησαν κατά καιρούς ως κύριες λειτουργίες τη βιομηχανία, την βιοτεχνία, την ενέργεια (ηλεκτρισμό, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες), τα μεταλλεία, καθώς και δευτερεύουσες, υποστηρικτικές λειτουργίες των συγκεκριμένων Υπουργείων (διοικητικές, νομικές, οικονομικές/διαχειριστικές). Πρόκειται για τα Υπουργεία: Βιομηχανίας (1961-1976), Βιομηχανίας και Ενεργείας (1976-1982), Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας (1985-1996) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (1986- σήμερα).
1961-1989 (κατά προσέγγιση)ADM341.02
Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της ΕΛΑΣΦάκελοι που αφορούν θέματα προσωπικού και ατομικοί φάκελοι αστυνομικών. Τα έγγραφα προέρχονται από το Συντονιστικό Επιτελείο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (1978-1984), Διεύθυνση Διοικητικού-Νομοπαρασκευαστικού, Τμήμα Ι Προσωπικού, και το Τμήμα 1ο Αξιωματικών της Διεύθυνσης Προσωπικού του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
1985-1993ADM358.01
Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού της ΕΛΑΣΟπλισμός αγροφυλάκων, διεθνής αστυνομική συνεργασία (βοήθεια στην Αλβανία), εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού, θεματολόγιο ΕΛ.ΑΣ., τροφοδοσία κρατουμένων, δαπάνες τροφοδοσίας πολιτικών φυγάδων και προσφύγων (Κούρδοι), οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί), χορήγηση υλικών, εφοδίων. 1984-1997ADM358.02
Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.)Περιέχονται αρχεία υπηρεσιών Υπουργείων που άσκησαν κατά καιρούς ως κύριες λειτουργίες τη βιομηχανία, την βιοτεχνία, την ενέργεια (ηλεκτρισμό, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες), τα μεταλλεία, καθώς και δευτερεύουσες, υποστηρικτικές λειτουργίες των συγκεκριμένων Υπουργείων (διοικητικές, νομικές, οικονομικές/διαχειριστικές). Πρόκειται για τα Υπουργεία: Βιομηχανίας (1961-1976), Βιομηχανίας και Ενεργείας (1976-1982), Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας (1985-1996) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (1986- σήμερα).
1960-1990 (δεκαετίες)ADM341.03
Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.)Περιέχονται αρχεία υπηρεσιών Υπουργείων που άσκησαν κατά καιρούς ως κύριες λειτουργίες τη βιομηχανία, την βιοτεχνία, την ενέργεια (ηλεκτρισμό, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες), τα μεταλλεία, καθώς και δευτερεύουσες, υποστηρικτικές λειτουργίες των συγκεκριμένων Υπουργείων (διοικητικές, νομικές, οικονομικές/διαχειριστικές). Πρόκειται για τα Υπουργεία: Βιομηχανίας (1961-1976), Βιομηχανίας και Ενεργείας (1976-1982), Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας (1985-1996) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (1986- σήμερα).
ADM341.04
Αρχεία Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής Αρχεία Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Τμημάτων που παραδόθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής πρόκειται για τα αρχεία:

1) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Νέας Ιωνίας
2) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αγίας Παρασκευής
3) Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Αττικής
4) Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού
5) Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)

Το αρχειακό υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των κύριων αρμοδιοτήτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της γενικής αστυνόμευσης, της δημόσιας ασφάλειας, της αγορανομίας. Καλύπτονται, επίσης, η διοικητική οργάνωση, θέματα προσωπικού, τεχνικού εξοπλισμού.

Η περιγραφή είναι κατά προσέγγιση. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού προέρχεται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Νέας Ιωνίας. Την περίοδο που καλύπτει το υλικό οι Υπηρεσίες υπάγονταν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής. Τα αρχεία παραδόθηκαν από την διάδοχη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
1980-2000 (κατά προσέγγιση)ADM342.01
Αρχεία Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής Αρχεία Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Τμημάτων που παραδόθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.

1) Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Επιχειρήσεων:
Μέτρα τάξης για την επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Πούτιν στην Ελλάδα

2) Αστυνομικό Τμήμα Νέας Χαλκηδόνας
Διάφορα βιβλία: αστυνομικών αδειών, επισκέψεων κρατουμένων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών και καταστημάτων κατοχής και εμπορείας εκρηκτικών υλών- όπλων και μαχαιρών, συνεργείων, αποφάσεων διοικητικών ποινών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εξαφανιζομένων κ.ά.

3) Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης
Υπηρεσιακά βιβλία που αφορούν τις αρμοδιότητες της αγορανομίας, του τουρισμού, επισκέψεων – επιθεωρήσεων, εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων.

4) Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου
Φάκελος με θέμα φύλαξη οικιών Υπουργών και άλλων επισήμων.
1972-2004ADM342.02
Αρχείο του Τμήματος Τελών Χαρτοσήμου και Ειδικών Φορολογιών (Μονοπώλιο)Περιλαμβάνονται: συμβάσεις προμηθειών και κατασκευτής κινητών επισήμων με διάφορες εταιρείες, διατάγματα περί τύπων σπίρτων, μισθώσεις και συντήρηση αποθηκών μονοπωλίων, στατιστικά αποθεμάτων μονοπωλιακών ειδών, δοκίμια εκτυπώσεων επισημάτων, διαβατηρίων (με παρατηρήσεις) κά. Επίσης ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη σχέση του Δημοσίου με την Εταιρεία Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου: απαλλαγές, νομικές διαμάχες, κοινοβουλευτικός έλεγχος, έλεγχος δαπανών της Εταιρείας, σχέδια συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και της Εταιρείας κ.ά.Τέλος περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν θέματα προσωπικού. Σε σχέση με τα είδη μονοπωλίου το αρχείο αφορά εκτός από την εκτύπωση επισημάτων (χαρτοσήμων κλπ) και διαφόρων δημοσίων πιστοποιητικών (πχ. διαβατηρίων), και προϊόντα μονοπωλίου, κυρίως το αλάτι και τα σπίρτα1936-2000ADM343.01
Αρχείο Δ20 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΤο αρχείο αφορά τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας, του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, του ΥΒΕΤ , του ΟΑΕΔ καθώς και στατιστικά εσόδων και αρχείο γενικού προϋπολογισμού (σε δελτία/καρτέλες)1983-1999ADM347.01
Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών Αρχείο που προήλθε από τη συγχώνευση των αρχείων των προκατόχων υπηρεσιών Θ΄ και Ι΄ Τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών. Περιέχει ημερολόγια Ταμείου, τεκμήρια σχετικά με πραγματογνωμοσύνες, βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα αεροσκαφών κά.1960-1999 (κατά προσέγγιση)ADM348.01
Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα ΑθηνώνΤο αρχείο περιέχει σειρές: αρχείο Π.Τ.Π. (Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης), αρχείο διαφόρων υποθέσεων, αρχείο ανασυστάσεως παραστατικών, δικαστικό αρχείο, αρχείο τελωνειακών παραβάσεων λαθρεμπορίας, αρχείο μη δηλωθέντων, αρχείο εκτιελωνιστών κ.ά. Επίσης περιέχει φακέλους που αφορούν το προσωπικό: δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ), αποδοχές κά.


1975-2002ADM348.02
Αρχείο Β΄ Τελωνείου Οινοπνευματωδών και Καπνικών ΠειραιάΒιβλία καταχώρισης των Πιστοποιητικών ταξινόμησης Τελωνισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με βάση το ΠΔ 248/1998 για ενοποίηση και κατάργηση ορισμένων Τελωνειακών Αρχών.1985-1996ADM349.01
Αρχείο Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Μελετών του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΤο αρχείο αποτελείται από τόμους στατιστικών στοιχείων. 1985-1992ADM350.01
Αρχείο Τμήματος Προγραμματισμού Διεύθυνσης Σχεδιασμού Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΕισερχόμενη αλληλογραφία: Μηνιαία δελτία θεμάτων - προβλημάτων από διάφορους κρατικούς αερολιμένες και υπηρεσίες της ΚΥ της ΥΠΑ.
Εκθέσεις δραστηριοτήτων/πεπραγμένων, επιτευγμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
1987-1988ADM352.01
Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΑγροφυλακήςΤο αρχείο περιέχει ατομικούς φακέλους υπαλλήλων, μητρώα ασφαλισμένων, βιβλία εσόδων, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων κ.ά. Επίσης, περιέχονται έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Ταμείου. 1920-1990ADM353.01
Αρχείο Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)Μπλοκ επιταγών, βιβλιάρια καταθέσεων όψεως, ένσημα ΓΣΕΒΕ, ένσημα ΙΚΑ παλαιών υπαλλήλων.1946-1957ADM355.01
Αρχείο Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)Δύο συγκεντρωτικά ημερολόγια εισπράξεων του Τμήματος Λογιστηρίου (1982-1984)

1982-1984ADM355.02
Αρχείο Ταμείου Συντάξεων ΕκτελωνιστώνΤο αρχείο περιέχει φακέλους υπηρεσιακού αρχείου (υγειονομικές επιτροπές, έξοδα υγειονομικών εξετάσεων, ασφαλισμένοι και μη έχοντες χρόνια ασφαλίσεως, ασφάλιση συνταξ. επαρχίας ΙΚΑ), βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βεβαιώσεις ασφαλισμένων συνταξιούχων, εγκυκλίους Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.ά.1976-1987ADM356.01
Αρχείο Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης και Τουρισμού Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: αναλυτικά και γενικά καθολικά, ημερολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και φακέλους αρχείου: αλληλογραφία με Υπουργεία (Οικονομικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Τράπεζα της Ελλάδος, μητρώα, ομολογίες δανείων δικαιούχων, εγκυκλίους, εντολές πληρωμής, αντίγραφα αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πίνακες αρχαιότητος προσωπικού ΕΙΡ, διάφορα διοικητικά θέματα κ.ά.
Το υλικό αφορά προσωπικό των παρακάτω οργανισμών (κυρίως): ΕΙΡ, ΕΡΤ, ΕΟΤ.
1957-2002ADM357.01
Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αργηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Ηθικές αμοιβές. Συνδικαλιστικά αιτήματα-δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Ερωτήσεις, επερωτήσεις βουλευτών.
1996, 2001, 2003ADM358.03
Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αργηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Καταγγελόμενα σε βάρος αστυνομικών.

1985-1997ADM358.04
Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου Δημόσιας ΤάξηςΕκθέσεις επιθεωρήσεων σε θέματα πολιτικής Άμυνας, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, κοινοβουλευτικός έλεγχος, εγκύκλιοι, χαρακτηρισμοί - αποχαρακτηρισμοί ΔΑΙ (Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων).

1959-1990ADM359.01
Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης / Διεύθυνσης ΠΣΕΑ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας.1968-2000 (κατά προσέγγιση)ADM359.02
Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (Ελληνική Βασιλική Οικογένεια)Αρχείο της ελληνικής βασιλικής οικογένειας (1863-1974). Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τις υπηρεσίες που συγκροτούσαν συνολικά την Αυλή.
Α. «Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως»
Α.1. «Πολιτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως»
Α.1.1. «Μέγα Βασιλικόν Αυλαρχείον»
Α.1.2. «Γραφείον Α.Μ. Βασιλέως»
Α.2. «Στρατιωτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως»
Β. «Οίκος της Α.Μ. της Βασιλίσσης»
Γ. «Οίκος της Α.Β.Υ. του Διαδόχου»
Δ. «Οίκος των Α.Α.Β.Β.Υ.Υ. Πριγκίπων και Πριγκιπισσών»
Το αρχείο αποτελείται από φακέλους εγγράφων (αλληλογραφία, διάφορες υποθέσεις), υπηρεσιακά βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό.
Το αρχείο καλύπτει τόσο διοικητικά, οικονομικά ζητήματα, όσο και και τη ζωή και τη δράση των βασιλέων: κυρίως του Παύλου και της Φρειδερίκης, υπάρχει όμως υλικό και για τα παλαιότερους βασιλείς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας καθώς και τον διάδοχο και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνο.
Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (Ελληνική Βασιλική Οικογένεια)Αλληλογραφία, φάκελοι εγγράφων και υπηρεσιακά βιβλία προερχόμενα κυρίως από τον Στρατιωτικό Οίκο : ενημέρωση του Βαισιλιά σε θέματα στρατιωτικής φύσης και ρύθμιση θεμάτων εθιμοτυπίας που ανάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης φάκελοι και αρχειακό υλικό διαχειριστικής και διοικητικής φύσης.1914-1967 ADM360.02
Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (Ελληνική Βασιλική Οικογένεια)Αρχειακό υλικό από όλες τις Υπηρεσίες που συγκροτούσαν την Αυλή της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας: Ιδιαίτερο Γραφείο Βασιλέως (κυρίως Παύλου), Ανακτορικό Ταμείο, Στρατιωτικό Οίκο, Γραφείο Εθιμοτυπίας, Οίκος Βασιλίσσης κλπ. Αλληλογραφία (εσερχόμενη-εξερχόμενη), υπηρεσιακά βιβλία (πρωτοκόλλου, ταμείου) κ.ά για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης (βασιλική χορηγία, αποδοχές προσωπικού, προμήθειες, δαπάνες, κτηριακά), φάκελοι προσωπικού κ.ά., θέματα στρατιωτικής οργάνωσης, εθιμοτυπία και δημόσιες σχέσεις, πολιτική κατάσταση. 1885-1968ADM360.03
Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (Ελληνική Βασιλική Οικογένεια)Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει αλληλογραφία και αφορά κυρίως θέματα εθιμοτυπίας με παράγοντες του εξωτερικού (Αρχηγοί κρατών, διπλωμάτεε/πρέσβεις κλπ): επίσημα γεύματα, ταξίδια βασιλέων στο εξωτερικό, τελετές, γάμοι, διορισμοί αυλικών, ευχετήρια, παρασημοφορίες κ.ά. 1951-1967ADM360.04
Αρχείο Οίκου Αντιβασιλέως (1968-1973)Αρχειακό υλικό από όλες τις Υπηρεσίες που συγκροτούσαν τον Οίκο του Αντιβασιλέως. Περιλαμβάνει τεκμήρια διαχειριστικής και διοικητικής φύσης (ανάμεσά τους και σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων Διευθυντών), καθώς και φακέλους που αφορούν τη μελέτη και εισήγηση για νομοθετικά και βασιλικά διατάγματα. Ενδιαφέροντα είναι και τα αποδεικτικά υλικού τα σχετικά με την κινητή περιουσία της βασιλικής οικογένειας (Πάρνηθα, ανάκτορα Τατοΐου, Ψυχικού, Αθήνας). 1968-1973ADM361.01
Αρχείο Οίκου Αντιβασιλέως (1968-1973)Τεκμήρια κυρίως σχετικά με την άσκηση των νομοθετικών κει εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (σχέδια νομοθετικών διαταγμάτων) και διαχειριστικής, διοικητικής φύσης. 1968-1973ADM361.02
Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας (1973-1974)Το αρχείο προέρχεται από τις υπηρεσίες που συγκροτούσαν την Προεδρία της Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1973-1974. Περιέχονται γενική αλληλογραφία, σχέδια εγγράφων Γραφείου Προέδρου, ενημερωτικά σημειώματα Διευθυντών, τεκμήρια που αφορούν την οικονομική διαχείριση, εθιμοτυπία κ.ά 1973-1974ADM362.01
Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας (1974-)Αρχειακό υλικό από διάφορες υπηρεσίες της Προεδρίας: Ιδιαίτερο Γραφείο (κυρίως Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων. Αφορά κυρίως την οικονομική διαχείριση, την διοικητική οργάνωση και το προσωπικό, τις δημόσιες σχέσεις (εθιμοτυπία, σχέσεις με τους πολιτες). Περιέχονται πρωτόκολλα αληλογραφίας, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, ενημερωτικά σημειώματα Διευθυντών, χρηματικά εντάλματα, αποφάσεις ανάλήψεων εξόδων, φάκελοι αλληλογραφίας καιτά Υουργείο. 1974-2002ADM363.01
Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας Το αρχειακό υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες του Γραφείου: παρακολούθηση και ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα σχετιζόμενα με τις διεθνείς σχέσεις θέματα και η προετοιμασία των επισκέψεων του Προέδρου στο εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων και η ρύθμιση κάθε θέματος εθιμοτυπίας σχετικά με τις επαφές του Προέδρου με Αρχηγούς ξένων Κρατών, με ξένους επισήμους, το Διπλωματικό Σώμα, Διεθνείς οργανώσεις και Ελληνικά ιδρύματα, οργανώσεις και ομογενείς του εξωτερικού.
1974-2000ADM364.01
Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας Το αρχειακό υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες του Γραφείου: παρακολούθηση και ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα σχετιζόμενα με τις διεθνείς σχέσεις θέματα και η προετοιμασία των επισκέψεων του Προέδρου στο εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων και η ρύθμιση κάθε θέματος εθιμοτυπίας σχετικά με τις επαφές του Προέδρου με Αρχηγούς ξένων Κρατών, με ξένους επισήμους, το Διπλωματικό Σώμα, Διεθνείς οργανώσεις και Ελληνικά ιδρύματα, οργανώσεις και ομογενείς του εξωτερικού.
1974-2002ADM364.02
Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της ΔημοκρατίαςΑρχειακό υλικό του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Επίσημες επισκέψεις ξένων Προέδρων στην Ελλάδα, επισκέψεις εργασίας, απονομές τιμητικών διακρίσεων, διαπιστευτήρια ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων, παραγγελίες παρασήμων. 1996-2005ADM364.03
Αρχείο Ταμείου Ασφαλίσεως ΣυμβολαιογράφωνΤο αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, αιτήσεις ασφαλισμένων, καταστάσεις μερισματούχων, μερίσματα, ισοζύγια, απολογισμούς, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία κ.ά. 1960-1991ADM365.01
Αρχείο 7ου Παιδικού Σταθμού Κυψέλης (πρώην 35ος Παιδικός Σταθμός Θαύμαντος) Δήμου ΑθηναίωνΤο αρχείο περιέχει: διαιτολόγια, αιτήσεις εγγραφής, εισερχόμενα, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλία αποθήκης κ.ά.
Αφορούν κυρίως τον 35ο Παιδικό Σταθμό Θαύμαντος και τον 36ο Παιδικό Σταθμό Σικίνου.
1988-2001ADM368.01
Αρχείο Τμήματος Καθορισμού και Ελέγχου Όρων Κυκλοφορίας Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας ΚαταναλωτήΑλληλογραφία με νομαρχιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και άλλους φορείς σχετικά την αρμοδιότητες α) της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσων και δειγματοληψών σε διανομαρχιακό επίπεδο και β) της εποπτείας των ελέγχων, επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών που διενεργούνται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες.
Το αρχειακό υλικό δημιουργήθηκε όταν η Διεύθυνση ονομαζόταν Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου - Προστασίας Καταναλωτή και υπαγόταν στο Υπουργείο Εμπορίου.
1994-1995ADM370.01
Αρχείο Γενικής Γραμματεία Τύπου και ΠληροφοριώνΤο περιεχόμενο του αρχείου προέρχεται από ποικίλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και προκάτοχες υπηρεσίες.
Το αρχειακό υλικό αφορά την αποστολή των υπηρεσιών που σε γενικές γραμμές ήταν η ενημέρωση / "διαφώτιση " της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για ελληνικά θέματα και η χάραξη επικοινωνιακής πολιτικής, η εποπτεία και ο έλεγχος στη ραδιοτηλεόραση, τον Τύπο και τα δημόσια θεάματα (κινηματογράφος, θέατρο, μουσική), η συλλογή πληροφοριών.
Στο υλικό περιλαμβάνονται φάκελοι Γραφείων Τύπου εξωτερικού (πληροφορίες/ "διαφώτιση ", ξένος τύπος, οικονομικά/διαχειριστικά), αποκόμματα ελληνικού Τύπου -σχόλια ελληνικού Τύπου για εθνικά και άλλα θέματα, φάκελοι σχετικοί με τη νομοθεσία περί Τύπου και σχετικά με την ατέλεια τυπογραφικού χάρτου, φάκελοι σχετικά με τη νομοθεσία ραδιοφώνου και τηλεόρασης, δελτία ραδιοφωνικών εκπομπών καθώς οργάνωση εκθέσεων διεθνών και ελληνικών. Περιλαμβάνονται, επίσης, σειρές πρακτικών συλλογικών οργάνων που ασκούσαν τον έλεγχο / λογοκρισία επί των δημοσίων θεαμάτων («αρχεία» κινηματογραφικών σεναρίων, θεατρικών έργων, τραγουδιών). Σημαντικό είναι το υλικό που αφορά την Υπηρεσία Πληροφοριών κυρίως δελτία πληροφοριών. Τέλος περιλαμβάνονται τεκμήρια για την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών.
Στο υλικό υπάρχουν επίσης φωτογραφίες και κινηματογραφικά φίλμ (κυρίως αποσπάσματα λογοκριμένων σκηνών).
1937-1986ADM371.01
Αρχείο Γενικής Γραμματείας Τύπου και ΠληροφοριώνΤο περιεχόμενο του αρχείου προέρχεται από ποικίλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και προκάτοχες υπηρεσίες.
Το αρχειακό υλικό αφορά την αποστολή των υπηρεσιών που σε γενικές γραμμές ήταν η ενημέρωση / "διαφώτιση " της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για ελληνικά θέματα και η χάραξη επικοινωνιακής πολιτικής, η εποπτεία και ο έλεγχος στη ραδιοτηλεόραση, τον Τύπο και τα δημόσια θεάματα (κινηματογράφος, θέατρο, μουσική), η συλλογή πληροφοριών.
Στο υλικό περιλαμβάνονται, κυρίως, φάκελοι Γραφείων Τύπου εξωτερικού (πληροφορίες/ "διαφώτιση ", ξένος τύπος, οικονομικά/διαχειριστικά), αποκόμματα ελληνικού Τύπου -σχόλια ελληνικού Τύπου για εθνικά και άλλα θέματα, φάκελοι σχετικοί με τη νομοθεσία περί Τύπου και σχετικά με την ατέλεια τυπογραφικού χάρτου, φάκελοι σχετικά με τη νομοθεσία ραδιοφώνου και τηλεόρασης, δελτία ραδιοφωνικών εκπομπών και άλλα θέματα αρμοδιότητας ΓΓΤΠ. Τέλος περιλαμβάνονται τεκμήρια για την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών.
1960-1990ADM371.02
Αρχείο Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤο αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Επίσης υπάρχει αρχειακό υλικό σχετικό με δοικητικά θέματα και την οικονομική διαχείριση.
Υγεία: Δημόσια υγεία (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομειακή περίθαλψη (κυρίως μαιευτήρια), ψυχική υγεία, φαρμακεία (ευρετήρια, μητρώα) κ.ά.
Πρόνοια: Κοινωνική πολιτική στέγασης (Λαϊκή Στέγη, προστασία παιδικής ηλικίας, πρόσφυγες Μέσης Ανατολής περιόδου 1940-1944 (μητρώα και ευρετήρια), επαγγελματική κατάρτιση (αγροτικές μεταβατικές οικοκυρικές σχολές), ορφανοτροφεία κ.ά. Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την αποκατάσταση των αστών προσφύγων μικρασιατικής καταστροφής, στο οποίο περιλαμβάνονται το διοικητικό αρχείο του Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών Περιουσιών, παραχωρητήρια, επιτάξεις και απαλλοτριώσεις, φάκελοι προσφυγικών συνοικισμών, οικονομικά στοιχεία για την αποκατάσταση αστών προσφύγων, κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα συνοικισμών.
Διοικητικά: Εμπιστευτική αλληλογραφία (φάκελοι και πρωτόκολλα), Υπηρεσιακά συμβούλια, Συμβούλια Νομιμοφροσύνης και γενικότερα θέματα προσωπικού
Οικονομικά θέματα
1865 – 1991 ADM372.02
Αρχείο Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία"Το αρχειακό υλικό καλύπτει τη διοικητική και διαχειριστική λειτουργία του νοσοκομείου: αλληλογραφία, δελτία και εξιτήρια ασθενών (ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων), δικαιολογητικά ασθενών απορίας, καταστάσεις μισθοδοσίας, φάκελοι που αφορούν πρόχειρους και δημόσιους διαγωνισμούς, συμβάσεις κ.ά. 1993-1997ADM374.01
Αρχείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού ΣώματοςΤο αρχείο περιέχει κυρίως βιβλία στατιστικής συμβάντων: επεμβάσεις σε πυρκαγιές, επεμβάσεις σε ανελκυστήρες, παροχής βοήθειας. Περιλαμβάνονται επίσης φάκελοι στατιστικών στοιχείων πυρασφάλειας, αλληλογραφία, και φάκελοι που αφορούν διαχείριση πυροσβεστικού υλικού κ.ά. Το υλικό αφορά πυροσβεστικές υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα. 1970-1997ADM378.01
Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑττικήςΤο αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, τριπλότυπα και τετραπλότυπα πράξεων βεβαιώσεως παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και διάφορα υπηρεσιακά βιβλία: ημερησίων διαταγών, εμπιστευτικών διαταγών, περιστρόφων, κίνησης αστυνομικών υπαλλήλων, διεκπαιρέωσης, ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού, χρεώσεως φορητών ασυρμάτων κ.ά 1977-1994ADM379.01
Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)Ημερήσια δελτία εγγραφής συμβάντων οχημάτων (Η.Δ.Ο.), του μηνός Ιουλίου 2000.2000ADM379.02
Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑττικήςΗμερήσια δελτία εγγραφής συμβάντων οχημάτων (περιπολικών και ομάδας Ζ).
2005-2008ADM379.03
Αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία σχετική με προμήθεια εκπαιδευτικών βοηθημάτων, διαταγές σχετικές με προαγωγικές εξετάσεις, πειθαρχικές υποθέσεις δοκίμων υπαστυνόμων, προγράμματα διαδασκαλίας, αλληλογραφία για τη λειτουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά. 1985-1998ADM380.01
Αρχείο Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών ΕρευνώνΤο αρχείο περιλαμβάνει πρακτικά ΔΣ, αποσπάσματα πρακτικών ΔΣ, φακέλους πενταετών προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης νομών, έντυπα ΚΕΠΕ, αλληλογραφία με Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κ.ά. Περιλαμβάνονται επίσης φάκελοι και βιβλία οικονομικής διαχείρισης: ημερολόγια, καθολικά, χρηματικά εντάλματα 1961-2000ADM381.01
Αρχείο Τμήματος Διοικητικού Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος της Ελληνικής ΑστυνομίαςΛήψη μέτρων τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις, πειθαρχικές υποθέσεις, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Προμήθεια υλικών- εξοπλισμός. Σύνταγμα χωροφυλακής Αθηνών, διαχείριση χρηματικού.
1970-1996ADM382.01
Αρχείο Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.Κ.)Αρχειακό υλικό που αφορά την οικονομική διαχείριση του Ζαππείου Μεγάρου. Περιλαμβάνονται κυρίως βιβλία πρωτοκόλλου, καθολικά, ημερολόγια χρηματικά εντάλματα κ.ά. 1914-1997ADM383.01
Αρχείο Τμήμα Αξιολόγησης Μεθόδου Πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής ΥπηρεσίαςΑρχείο του Τμήματος Αξιολόγησης – Μεθόδων Πρόγνωσης, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι και η τήρηση αρχείου συνοπτικών χαρτών, διαγραμμάτων και δελτίων πρόγνωσης. Περιλαμβάνει μετεωρολογικούς χάρτες και διαγράμματα. 1950-2013ADM384.01
Αρχείο Διεύθυνσης Αθλητισμού Νομαρχίας Πειραιώς : Αρχείο ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σωματείων. Καταστατικά 308 αθλητικών συλλόγων Πειραιά και νήσων: Νίκαια, Πέραμα, Ρέντη, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Αθήνα, Πόρος, Μέθανα, Σπέτσες, Αίγινα, Κύθηρα, Ύδρα, Σαλαμίνα και εθνικές Ομοσπονδίες.1922-1999ADM385.01
Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) ΠειραιάΥπηρεσιακή εισερχόμενη αλληλογραφία γενικού περιεχομένου, όπως: λήψη μέτρων γενικής αστυνόμευσης (ηχορύπανση, λειτουργία καταστημάτων), θέματα τουριστικών λεωφορείων κ.ά. 1985-1992ADM386.01
Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑττικήςΔεξιώσεις. Συνοδεία χρηματαποστολών, συνοδεία πειστηρίων. Αιτήσεις προσώπων, ΝΠΔΔ, Υπουργείων, Εισαγγελικών αρχών.
Θέματα οπλισμού, αυτοκινήτων.
1989-2006ADM387.01
Αρχείο Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου ΑττικήςΠράξεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, φάκελοι υγειονομικών Επιτροπών, ημερήσιες ανακοινώσεις, πρακτικά Επιστημονικής Επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία (σε μορφή τετραδίου) λογοδοσίας τμημάτων κλινικών, βιβλία λογοδοσίας ασθενών κλινικής, ευρετήρια εξωτερικών ιατρείων, καθολικά βιβλία, μητρώο ασθενών, πρακτικά Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου κ.ά1953-2001ADM388.01
Αρχείο Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου ΑττικήςΠεριλαμβάνεται αρχειακό υλικό σχετικά με το προσωπικό. Ατομικά μητρώα και ατομικοί φάκελοι, φάκελοι Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Πειθαρχικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.1970-2000ADM388.02
Αρχείο Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομίαςΜέτρα τάξης κατά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αποδράσεις. Χωματερές. Καταγγελίες για λειτουργία κέντρων διασκέδασης. Συνδρομή ΕΛ.ΑΣ. στην αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Διμερείς σχέσεις συνεργασία με άλλες αστυνομίες (αποδράσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, διμερείς σχέσεις, ανθρώπινα δικαιώματα). Καταγγελίες σε βάρος Αστυνομικών. Εκπαίδευση προσωπικού. Υπάρχει επίσης ένας φάκελος που αφορά μέτρα τάξης κατά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπίλ Κλίντον στην Ελλάδα το 2006 2000-2008ADM390.01
Αρχείο Σταθμού Α' Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού ΣταυρούΤο αρχείο περιλαμβάνει: βιβλία προσερχομένων, βιβλία έξω κλήσεων, βιβλία κλήσεων (τηλεγραφημάτων) ποντοπόρων πλοίων, μητρώα ασθενών, ευρετήρια προσερχομένων και έξω κλήσεων, βιβλία κίνησης ασθενοφόρων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αναφορές ιατρών και Διευθυνούσης Νοσηλευτικού Προσωπικού, εκθέσεις πεπραγμένων, οικονομικά βιβλία (καθολικά, ταμείου, ημερολόγια), στατιστικά κ.ά.1931-1995ADM391.01
Αρχείο Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"Φάκελοι νοσηλείας ασθενών, ευρετήρια ασθενών, φάκελοι στατιστικών στοιχείων.1935-2000ADM392.01
Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Έργων Εκτροπής Αχελώου και Αξιοποίησης της Θεσσαλικής ΠεδιάδαςΦάκελοι υποθέσεων, έντυπο υλικό, χάρτες σχετικά με τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού: ανάθεση μελετών και εκθέσεων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, δηλώσεις ενδιαφέροντος και μελέτες ιδιωτικών εταιρειών για το έργο, προσφορές για τη χρηματοδότηση του έργου, αναλογιστικές εκθέσεις, εκθέσεις σκοπιμότητας για τις επιπτώσεις στην μικροοικονομία της περιοχής, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου.
Το αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου Ποταμού ιδρύθηκε το 1993 με αρμοδιότητα την διεκπεραίωση όλων των συναφών με το θέμα δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου συγκέντρωσε και υλικό που είχε παραχθεί σε παλαιότερο χρόνο από διάφορες προκάτοχες υπηρεσίες, κυρίως την Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος.
1975-1994ADM393.01
Αρχεία Τμήματος Β΄ Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Διεύθυνσης 33 Ελέγχου Τελωνείων Υπουργείου ΟικονομικώνΤο αρχειακό υλικό αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.
Ναρκωτικά: Συνεργασία σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα: Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HOLNEA Europe), ομάδα Δουβλίνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (CELAD), Europol, Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, Ο.Η.Ε., μηνύματα των επιτροπών Marininfo, Balkaninfo, ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικές υπηρεσίες (Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών κ.ά), κ.ά.
Όπλα: Άδειες μεταφοράς όπλων.
1984-2007ADM394.01
Αρχείο Τμήματος Ε΄ Τμήμα Ε΄ Πληροφοριών C.I.S. - SCENT Διεύθυνσης 33 Ελέγχου Τελωνείων Υπουργείου ΟικονομικώνΑρχειακό υλικό του Τμήματος αρμοδιότητα του οποίου είναι η συνεργασία με ελληνικές υπηρεσίες σχετικά με απάτες κατά ιδίων πόρων της ΕΟΚ. Περιλαμβάνονται πληροφοριακά δελτία Ευρωπαϊκής Κοινότητας για απάτες, παρατυπίες σχετικά με τσιγάρα, τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, μεταλλεύματα (άργυρο, χρυσό, σίδηρο) και άλλα είδη, όπως στρώματα, λουλούδια, ραπτομηχανές, παιχνίδια, χημικές ουσίες, διαμάντια και συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.1996-2002ADM395.01
Αρχείο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας ΔιοίκησηςΑρχείο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμοδιότητες του οποίου ήταν η έρευνα των περιπτώσεων κακοδιοίκησης και ιδίως των αιτιών κακής λειτουργίας των υπηρεσιών, χαμηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, υψηλού κόστους λειτουργίας ή άλλων παραγόντων που μειώνουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Περιλαμβάνονται: σχέδια εντολών, εκθέσεις ανά τομέα δραστηριότητας (οικονομική πολιτική, ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, σχέσεις διοίκησης – πολιτών), αλληλογραφία κ.ά. 1977-1997ADM396.01
Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)Φάκελοι υποθέσεων που αφορούν θέματα γενικής αστυνόμευσης: κοινωνική ειρήνη, λειτουργία κέντρων διασκέδασης, επερωτήσεις βουλευτών.1992-1999ADM397.01
Αρχείο Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου ΩρωπούΒιβλία πρωτοκόλλου, πρόχειρα βιβλία ταμείου , ημερολόγια ταμείου , πρωτόκολλα επιθεώρησης χρηματικής διαχείρισης , πρωτόκολλα επιθεώρησης ετήσιου κλεισίματος βιβλίων.1945-2004ADM398.01
Αρχείο 1ου Παιδικού Σταθμού Αθηνών (πρώην 3ος Παιδικός Σταθμός Αθηνών)Περιλαμβάνονται υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι αρχείου. Βιβλία: παρουσιών παιδιών, παρουσιών προσωπικού, εξαγωγής τροφίμων, πρωτόκολλο, βιβλίο αποθήκης, βιβλίο υλικού. Φάκελοι: αιτήσεις εγγραφής, ατομικές καρτέλες παιδιών, δικαιολογητικά, αποφάσεις, δελτία εισαγωγής τροφίμων, δύναμη Σταθμού, διαιτολόγια, γραμμάτια είσπραξης κ.ά.1980-2006ADM399.01
Αρχείο Κρατικού Σανατορίου Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων Μητρώα ασθενών, μητρώα προσωπικού.1939-1959ADM400.01
Αρχείο Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Κρίσης Ν. 1232/1982 Υπουργείου Προεδρίας της ΚυβέρνησηςΦάκελοι υποθέσεων που αφορούν στην αποκατάσταση ή μη υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέσεις από τις οποίες απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974. Για την εξέταση των περιπτώσεων αυτών συστάθηκαν το 1974/1975 πρωτοβάθμιες επιτροπές σε όλα τα υπουργεία ενώ το 1982 συστάθηκε τριμελής δευτεροβάθμια επιτροπή στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Περιέχονται: α) αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) αιτήσεις ακυρώσεως των προσφευγόντων, γ) πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Κρίσης, δ) πρακτικά της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Κρίσης, ε) υπομνήματα των προσφευγόντων, στ) ένορκες βεβαιώσεις, ζ) στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης των προσφευγόντων.1967-1989ADM401.01
Αρχείο του Γραφείου Πλειστηριασμών Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής Προγράμματα πλειστηριασμών αζήτητων εμπορευμάτων. Το υλικό δόθηκε σε ψηφιακή μορφή.2010-2011ADM402.01
Αρχείο Γραφείου Πλειστηριασμών Τελωνειακής Περιφέρειας ΑττικήςΠρογράμματα πλειστηριασμών.2006-2009ADM402.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΑργυρούποληςΒιβλία συμψηφισμών. 1997-2001ADM403.01
Αρχείο Τμήματος Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Διεύθυνσης Μητρώων Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΈργωνΕκθέσεις δραστηριότητας εταιρειών Ε - Η και 3ης - 7ης τάξης, ενημερότητες πτυχίου, Πιστοποιητικά ΜΕΚ (Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών) και ΜΕΕΠ (Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων).2001-2005ADM404.01
Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚηφισιάςΔηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ). αρχείο από το πρώην Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου. Δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ).
1890-1994ADM405.01
Αρχείο της 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Γενικής Γραμματείας ΒιομηχανίαςΑρχειακό υλικό σχετικό με τις αρμοδιότητες της 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τις χημικές βιομηχανίες, τις βιομηχανιών ελαστικού και πλαστικών, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και τις βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών. Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με οδηγίες για τα προϊόντα δομικών έργων, εβδομαδιαίες αναφορές κοινοποιήσεων του RAPEX [= Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα], αλληλογραφία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς σχετικά με την διαβούλευση για τη δημιουργία και λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος REACH [= Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances], δύο φάκελοι υποθέσεων σχετικά με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2001-2008ADM406.01
Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής ΑττικήςΥπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά στη λήψη μέτρων αστυνόμευσης για την πρόληψη-καταστολή της εγκληματικότητας και τη λήψη μέτρων τάξης σε αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετόσφαιρας στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. Αφορά αγώνες των ποδοσφαιρικών ομάδων Ατρόμητος Αθηνών (πρωτάθλημα Super League), Αιγάλεω (Β΄ Εθνική κατηγορία), το 7ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών και αγώνες τοπικών ομάδων καλαθοσφαίρισης και πετόσφαιρας.2006-2009ADM407.01
Αρχείο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ΠειραιώςΒιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι πιστοποιητικών, απογραφικά δελτία και διακηρύξεις προμηθειών διαφόρων φορέων. Ανάμεσα στα άλλα περιέχεται και ένα Γενικόν Μητρώον Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, δεκαετίας 1930.1930 (δεκαετία), 1945-1950, 1960-2002ADM408.01
Αρχείου του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Τομέας Οικονομικών).Βιβλία πρωτοκόλλου, που αφορούν επερωτήσεις βουλευτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (την περίοδο που καλύπτει το αρχείο: Οικονομίας και Οικονομικών, Τομέας Οικονομικών).2006-2009ADM409.01
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) - Αυτοκινητόδρομος Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) Φάκελοι συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων και μελετητικών γραφείων σε διαγωνισμούς για έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ (Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.).1985-1997ADM411.01
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας "Θριάσιο"1) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας : Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πράξεις Διοικητή.

2) Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) : Συνταγολόγια απορίας.

3)Χειρουργείο : Μητρώα
1996-2007ADM417.01
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον ΠρωθυπουργόΒιβλία εγκρίσεως πληρωμών εντολής, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων, ημερολόγια δημοσίων επενδύσεων, βιβλία προπληρωμής, βιβλία υπολόγων, μητρώο υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες που υπάγονται στον πρωθυπουργό είναι: Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
1995-2004ADM418.01
Αρχείο του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων.Αλληλογραφία (δελτία Τύπου, αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης, αλληλογραφία κ.λπ.) πολιτιστικών σωματείων που ανήκαν στην τοπική αρμοδιότητα της Νομαρχίας Πειραιά για την διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Την αρμοδιότητα για τα θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας κατά την περίοδο 1996-1998 ασκούσε βοηθός νομάρχη (αντινομάρχης). Ποικίλα διοικητικά έγγραφα της περιόδου 1997-2007. 1996-2007ADM419.01
Αρχείο Τμήματος Φορολογικής Διαδικασίας Διεύθυνσης Τελωνείων ΑττικήςΦάκελοι υποθέσεων του Τμήματος Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την επεξεργασία, προώθηση και νομική υποστήριξη των τελωνειακών αρχών Αθήνας – Πειραιά ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για προσφυγές εταιρειών.1977 - 1990ADM420.01
Αρχείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Υπουργείου Μεταφορών και ΕπικοινωνιώνΤο αρχείο περιέχει υλικό που σχετίζεται με την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (Civil Emergency Planning) στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σκοπός της οποίας είναι η κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων των χωρών-μελών του για τη λογιστική υποστήριξη της Συμμαχίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδριάσεων, έγγραφα εργασίας κ.ά. που αφορούν στις σχέσεις και τη συμμετοχή της Υπηρεσίας σε φορείς του ΝΑΤΟ: Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPT), Planning Board for European Inland Surface Transport (PBEIST), Planning Board for Ocean Shipping (PBOS), Southern Europe Transport Organisation (SETO).
Περιέχονται διαβαθμισμένα έγγραφα του ΝΑΤΟ.
1964-2000ADM421.01
Αρχείο Τμήματος Συμβατικού Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Τα βιβλία συντάχθηκαν την περίοδο που η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους ανήκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Δ5 Δημοσίου χρέους (οργανισμός 1977), Δ23 Δημοσίου χρέους (οργανισμός 1988).1981–1991ADM422.01
Αρχείο Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)Πρόκειται για τα έγγραφα (ανενεργά), που έχουν αφαιρεθεί από ατομικούς φακέλους αλλοδαπών, και συγκεκριμένα από όσους φακέλους έχουν ψηφιοποιηθεί από την Υπηρεσία. Οι φάκελοι τηρούνται στο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Περιέχονται έντυπα: Ε11-10 «Δελτία Ενημέρωσης Κατάστασης Αλλοδαπών» (π.χ. εγκρίσεις-παρατάσεις αδειών παραμονής), πιστοποιητικά μη απέλασης, δελτία αναχώρησης-επανεισόδου, έγγραφα επιβολής και άρσης διοικητικών μέτρων και γενικότερα αποδεικτικά διοικητικών μέτρων. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για διπλότυπα που βρίσκονταν στον ίδιο φάκελο.1970-2000 (δεκαετίες)ADM423.01
Αρχείο Γραφείου Ενεργητικής Τελειοποίησης Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και Εφαρμογής Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρεια ΑττικήςΑρχειακό υλικό του Τμήματος Ενεργητικής Τελειοποίησης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητα του οποίου είναι η εξέταση των προϋποθέσεων και οι διαδικασίες υπαγωγής στο καθεστώς της ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης πρώτων και βοηθητικών υλών με τις προβλεπόμενες ειδικές διαδικασίες και απαλλαγές τελών και φόρων.
Το αρχείο του Τμήματος αφορά φακέλους υποθέσεων παθητικής τελειοποίησης και ειδικών προορισμών (υλικά για ειδική χρήση με ειδικό τελωνειακό καθεστώς.) Περιλαμβάνονται οι αποφάσεις και τα δικαιολογητικά των εταιρειών. Με τον όρο παθητική τελειοποίηση νοείται η διαδικασία χορήγσης άδειών, που αφορούν α) την εξαγωγή κοινοτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες προκειμένου να τελειοποιηθούν βιομηχανικά και β) την επανεισαγωγή τους.
Το 2011 το Τμήμα Ενεργητικής Τελειοποίησης εντάχθηκε στο Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών και Εφαρμογής Κοινοτικής Νομοθεσίας ως Γραφείο.


2004-2006ADM424.01
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Σαρωνίδας
Αρχείο του Αστυνομικού Σταθμού Σαρωνίδας: Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, αιτήσεις δικαστικών αρχών και δημοσίων φορέων, οικοδομές, υπηρεσιακά οχήματα, τροχαία, νομοθεσία δημοσίων θεαμάτων, εκλογές. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την περίοδο που λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής. 1970-2009ADM425.01
Αρχείο Τελωνείου ΑθηνώνΑρχειακό υλικό από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία

1) Δικαστικό Τμήμα
Προσφυγές «Λάιον ΕΛΛΑΣ». Αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων . Πειθαρχικά εκτελωνιστών . Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης . Αρχείο μηνυτηρίων . Βιβλία εισερχομένων . Βιβλία καταχώρησης αποφάσεων . Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης ΠΤΠ Τελ Αχαρνών. Βιβλίο καταχώρησης προσφυγών Τελωνείου Αχαρνών. Αλληλογραφία με ΕΛΥΤ.

2) Γραφείο Αιθυλικής Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών και Ενεργειακών Προϊόντων
Φάκελος προσωρινή έξοδος ΜΕΤΑΞΑ . Φάκελος Αχαρναϊκή Ποτοποιία . Φάκελος Αθηναϊκή Ζυθοποιία . Φάκελος Ζυθεστίαση Α.Ε. . Φάκελος Βυζάς . Φάκελος ΕΠΟΜ Α.Ε. . Φάκελος φορολογικής αποθήκης ΜΑΞΙΟΥΜ . Φάκελοι αποστολής ΣΔΕ στην ΥΠΕΕ & ΣΔΟΕ.

3) Γραφείο Βιομηχανοποιημένων Καπνών
Εταιρεία JT International

4) Γραφείο Ατελειών και Ειδικών Καθεστώτων
Καταχώρηση Αποφάσεων Ατελειών . Αποφάσεις Ολυμπιακών Αγώνων . Αιτήσεις για καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

5) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
Βιβλία Πρωτοκόλλου κλιμακίου του Τελωνείου Αθηνών (εταιρεία ΒΙΑΜΑΞ)
1976-2011ADM426.01
Αρχείο Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισίας "Οι Άγιοι Ανάργυροι"Φάκελοι νοσηλείας ασθενών και βιβλία πρωτοκόλλου. 1984-1997ADM427.01
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δάφνηςα) Πίνακες ωρών εργασίας και εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων ετών 2004-2008.

β) Ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ετών 2004-2008.
2004-2008ADM428.01
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας (ΔΙ.Δ.ΑΣ.) Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΑρχειακό υλικό 1ου Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλήματος και Εγκληματικότητας.
Προετοιμασία συνθήκης SCHENGEN, αλληλογραφία με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization, Ι.Μ.Ο.), αναφορές συμβάντων δημόσιας ασφάλειας, θέματα παράνομης μετανάστευσης, στατιστικά στοιχεία, συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (αλληλογραφία, φάκελοι σχετικοί με τις επιχειρήσεις Neptune, Poseidon, Triton).

1993-2008 ADM429.01
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού ΕπιχειρήσεωνΦάκελοι που αφορούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 2009-2010ADM430.01
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων Φάκελος σχετικά με την τεχνική υποστήριξης της FRONTEX.2006-2010ADM431.01
Αρχείο Προξενικού Λιμεναρχείου Γένοβας / Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου ΤεργέστηςΒιβλία κατάπλου πλοίων. Η έδρα του Προξενικού Λιμεναρχείου Γένοβας μεταφέρθηκε το 2006 στην Τεργέστη.1964-2006ADM432.01
Αρχείο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τουΥπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)Αρχείο του Τμήματος Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θέματα προσωπικού: Πρακτικά Ειδικού Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου ΝΑΤ. Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων Ο.Λ.Π.

1980, 1994ADM434.01
Αρχείο Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)Αρχειακό υλικό σχετικά με τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2002-2005ADM436.01
Αρχείο Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμένων Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)Αρχειακό υλικό σχετικά με την εποπτεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου: Γενικές Συνελεύσεις Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ., Ο.Λ.Η., οργάνωση υπηρεσιών Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ., Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Θ., πειθαρχικό συμβούλιο μονίμων εργατών Ο.Λ.Π.

1997-2007ADM437.01
Αρχείο Τμήματος Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)Αρχειακό υλικό που αφορά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαρικών τελών, την είσπραξη λιμενικών τελών (Επιθεωρήσεις Λιμενικών Αρχών), χωροταξικός σχεδιασμός σχετικά με ελεύθερες ζώνες (Βουλγαρική, Γιουγκοσλαβική ΟΛΘ), περιβαλλοντικά θέματα, συγκρότηση λιμενικών επιτροπών κ.ά.

1988-2013ADM438.01
Αρχείο Σταθμού Χωροφυλακής Μαραθώνα / Αστυνομικού Τμήματος ΜαραθώναΣταθμός Χωροφυλακής Μαραθώνα: Κρατική ασφάλεια, οργάνωση Χωροφυλακής, υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού, προμήθειες υλικών, νομοθεσία δημόσιας ασφάλειας.

Αστυνομκό Τμήμα Μαραθώνα: Φάκελοι σχετικοί με θέματα γενικής αστυνόμευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού καλύπτει την περίοδο του Σταθμού Χωροφυλακής Μαραθώνα.
1970-1995ADM439.01
Αρχείο Τμήματος Προσωπικού Α΄ Διεύθυνσης Διοικητικού Δημόσιας Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εξερχόμενη και εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Υπηρεσιών που υπάγονταν στο Υπουργεία Προεδρίας, και Εσωτερικών. Αφορά: α) τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης: αποσπάσεις προσωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, μετακινήσεις εκτός έδρας κ.ά.) και β) τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 158 Ν. 2683/1999 για την πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (1995-2005).
1991-2003ADM440.01
Αρχεία Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης Υπουργείου Γεωργίας και εποπτευόμενων φορέωνΠρόκειται για τα αρχεία των παρακάτω Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης: Υπουργείου Γεωργίας (Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες), ΑΤΕ και Συνεταιρισμών, ΝΠΔΔ (1972-1974, πιθανόν μετονομασία του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης ΑΤΕ και Συνεταιρισμών). Περιέχονται αποφάσεις (φάκελοι υπαλλήλων αλφαβητικοί και κατά υπηρεσία), πρακτικά, ευρετήρια αποφάσεων, ευρετήρια νομιμοφρόνων και μη νομιμοφρόνων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, έγγραφα και βιβλία γραμματειακής υποστήριξης κ.ά. 1948-1974ADM441.01
Αρχεία Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης εποπτευμόμενων φορέων του Υπουργείου Γεωργίας Πρόκειται για τα αρχεία των Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Γεωργίας: ΑΤΕ και Συνεταιρισμών, ΝΠΔΔ (1972-1974, πιθανόν μετονομασία του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης ΑΤΕ και Συνεταιρισμών). Περιλαμβάνονται κυρίως αποφάσεις. Φάκελοι υπαλλήλων αλφαβητικοί και κατά υπηρεσία.
1948-1974ADM441.02
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέου ΗρακλείουΒιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο αποφάσεων οικονομικού εφόρου Ηρακλείου Αττικής, βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.1983-2001ADM442.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΑργυρούποληςΦάκελοι παραβάσεων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
1980-1993ADM443.01
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Κέας Αντίγραφα ημερολογίου συμβάντων.2007ADM444.01
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Παλαιάς ΦώκαιαςΔελτία συμβάντων.2007ADM445.01
Αρχεία Υπηρεσιακών Συμβουλίών Υπουργείου ΓεωργίαςΒιβλία (προσκλήσεων, παρουσίας, πρακτικών, πρωτοκόλλου) και φάκελοι Τριμελών και Πενταμελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Τριμελών και Πενταμελών Πειθαρχικών Συμβουλίων. 1931-1981ADM446.01
Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνας Ζέας) Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας εγγράφων, ημερολόγια συμβάντων.
1960-2002ADM447.01
Αρχείο 14ου Λιμενικού Φυλακίου (Μικρολίμανο) Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, ημερολόγια συμβάντων.
1968-1971ADM448.01
Αρχείο 10ου Λιμενικού Φυλακίου Ημερολόγιο συμβάντων.
1957-1963ADM449.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Περάματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.1993-2003ADM450.01
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Σαλαμίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Το ΤΥ Σαλαμίνας συγχωνεύθηκε το 2013 με το ΤΥ Περάματος
1991-2001ADM451.01
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Ατομικοί φάκελοι επιδοτούμενων ανέργων.1993-1996ADM452.01
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Το αρχείο αφορά στην αρμοδιότητα της παραλαβής καταγγελιών συμβάσεων εργασίας του Γραφείου Εργασίας της Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του υλικού. Μικρό μέρος του υλικού περιλαμβάνει: βεβαιώσεις – δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου και αναγγελίες οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Το αρχείο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την κρίση στον τομέα της ναυπηγικής: καταγγελίες συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις «Νηρεύς – Αναστασία Χρυσοβέργη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», «Τριανταφύλλου ΕΠΕ», «Ατλαντίς, Αφοί Παπουτσόγλου Δ. Χατζηδημητρίου ΟΕ». Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για ομαδικές απολύσεις. Παρόμοια περίπτωση ομαδικών απολύσεων υπάρχει στην περίπτωση της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας ΑΕ». 2001, 2002, 2004 ADM452.02
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)Αιτήσεις - δηλώσεις δικαιούχων για χορήγηση Ειδικού Εποχιακού Βοηθήματος οικοδόμων. Αιτήσεις - δηλώσεις που αφορούν στην ειδική επιδότηση εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Καταστάσεις ασφαλίστρων που αφορούν την απόδοση εισφορών για τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία προς το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων στα Ελληνικά Λιπάσματα Επικουρική Ασφάλιση Λιπάσματα φορά στους εργαζόμενους στα Λιπάσματα και στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμής εισφορών προς το ΙΚΑ που αφορούν απολυμένους από τα Ελληνικά Ναυπηγεία βάσει του Ν. 2302/1995. Καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμής εισφορών προς το ΙΚΑ για τους απολυμένους από τα Ελληνικά Λιπάσματα - SOFTEX (Ν. 2520/97). Καταστάσεις που αφορούν Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα για τους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 1995-2008ADM452.03
Αρχείο Οργανισμού Διαχείρισης Συμμαχικού Υλικού (Ο.ΔΙ.ΣΥ.) / Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.)Αρχεία των οργανισμών που διαχειρίστηκαν το συμμαχικό υλικό.

Α) Οργανισμός Διαχείρισης Συμμαχικού Υλικού (Ο.ΔΙ.ΣΥ.) που συνδέεται με τη διαχείριση υλικού του σχεδίου Μάρσαλ και της UNRA.

Β) Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) με αρμοδιότητες διαχείρισης πλεονάζοντος δημοσίου υλικού.

Περιλαμβάνονται πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αποφάσεις-διαταγές Προέδρου και Πρακτικά ΔΣ, οικονομικά βιβλία, αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες.
1948-1991ADM469.01
Αρχείο Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού και καταργηθέντων Καταστημάτων Κράτησης Περιλαμβάνονται το αρχείο των φυλακών Κορυδαλλού καθώς και αρχεία διαφόρων φυλακών της χώρας, που εντάχθηκαν στο αρχείο της φυλακής Κορυδαλλού: Αίγινας, Άρτας, Αβέρωφ, Ζελιώτη, Ιωαννίνων, Συγγρού, Κηφισιάς, Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πρέβεζας, Χατζηκώστα, Καλλιθέας, Πειραιώς.
Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει βιβλία και ατομικούς φακέλους κρατουμένων, υποδίκων, χρεωφειλετών (ποινολόγια, ευρετήρια κ.ά) καθώς και βιβλία και φακέλους σχετικούς με την διοικητική και οικονομική λειτουργία των φυλακών.

1923-1985ADM470.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚορωπίουΤο αρχείο περιλαμβάνει δηλώσεις έναρξης, διακοπής επαγγελμάτων και τα σχετικά μητρώα, φακέλους φορολογίας συγκέντρωσης κεφαλαίων και υπηρεσιακά βιβλία: ημερολόγια, καθολικά, κ.ά.
Το 2013 ενοποιήθηκαν οι Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Λαυρίου, Κέας.


1960-2015ADM472.01
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚέαςΔηλώσεις φόρου κληρονομιάς (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).
Το 2013 ενοποιήθηκαν οι Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Λαυρίου, Κέας.


1990-1994ADM473.01
Αρχείο Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο ΟικονομικώνΒιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι δικογραφιών. 1959-1994ADM474.01
Αρχείο Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)Παραστατικά ετών 1993, 19951993, 1995ADM497.00
Αρχείο Δημοτικού Βρεφοκομείου ΑθηνώνΑρχείο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών που ιδρύθηκε το 1859. Το Ίδρυμα αποτελεί έναν από τους πρώτους και βασικούς θεσμούς κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Σκοπός της σύστασης του Ιδρύματος, και βασική λειτουργία του μέχρι τη δεκαετία του 1980, υπήρξε η νοσηλεία / εσωτερική περίθαλψη των νόθων βρεφών κυρίως από τον Δήμο Αθηναίων αλλά, κατόπιν αιτήσεων, και από άλλους Δήμους της χώρας. Από το 1983, και κυρίως από το 2006, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σταδιακά μεταβλήθηκε σε επιτελική υπηρεσία που εποπτεύει τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αθηναίων.
Το αρχείο χωρίζεται σε σειρές ανάλογα με τα συλλογικά όργανα και τις υπηρεσίες του Βρεφοκομείου: Αδελφάτο, Γραφείο Διευθυντού, Γραμματεία, Γραφείο Κοινωνικής Προνοίας, Οικονομικές υπηρεσίες, Υγειονομική Υπηρεσία. Περιέχεται αλληλογραφία με φορείς και ιδιώτες, πιστοποιητικά γεννήσεων και βαπτίσεων, ατομικά δελτία παιδιών, στατιστικά στοιχεία βρεφών, διαβιβαστικά ενταφιαστηρίων, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ. Αναφορικά με την εσωτερική λειτουργία του ιδρύματος περιέχονται φάκελοι που καλύπτουν την οικονομική διαχείριση, θέματα προσωπικού κ.λπ. Το τμήμα του αρχείου που αναφέρεται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αθηναίων περιέχει κυρίως αιτήσεις και δικαιολογητικά γονέων για εγγραφή παιδιών, δυνάμεις σιτιζομένων (1980 – 1985), ενώ περιέχεται και μικρό τμήμα του αρχείου του Παιδικού Σταθμού «Χριστοδουλάκειο» με ίδιο περιεχόμενο. Τέλος περιέχεται μικρός αριθμός βιβλίων του Ιδρύματος.
Στο αρχείο αποτυπώνεται η διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, και οι σχέσεις του με τον Δήμο και το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Βασική δραστηριότητα είναι η διακπεραίωση υποθέσεων υιοθεσίας, γεγονός που το καθιστά σημαντική πηγή για το θέμα με δεδομένη την έκρηξη που σημειώθηκε στις υιοθεσίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1906 - 1985ADM606
Αρχείο κυβέρνησης Μέσης ΑνατολήςΑρχειακό υλικό που στο μεγαλύτερο μέρος του αφορά την διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, των δαπανών των Υπουργείων των κυβερνήσεων Μέσης Ανατολής: Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας, Κρατικής Προνοίας και Αντιλήψεως. Το αρχειακό υλικό αφορά τις δαπάνες τόσο των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων όσο και όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες (πρεσβείες, προξενεία, στρατιωτικές και ναυτικές μονάδες). Ενδιαφέρον υλικό υπάρχει για τα προσφυγικά στρατόπεδα τόσο για τις δαπάνες όσο και για τις συνθήκες ζωής. 1941-1960
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης Αρχείο Γενικής Γραμματείας. Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών.1919-1922
1 to 10 (513)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.