Διατελέσαντες Διευθυντές των Γ.Α.Κ

1938 - 1942 και 1943 - 1943
Διονύσιος Ζακυθηνός
Διευθυντής

Zakithinos
Βιογραφικό
1942 - 1943

Φαίδων Κουκουλές
Διευθυντής

KOYKOYLES
Βιογραφικό
1947 - 1950

Νικόλαος Τωμαδάκης
Διευθυντής

Tomadakis
Βιογραφικό

1950 - 1965

Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης
Διευθυντής
1966 - 1978

Κωνσταντίνος Αθ. Διαμάντης
Διευθυντής
1978 - 1989

Μαρία Χαιρέτη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
1989 - 1994

Νίκος Καραπιδάκης
Διευθυντής
1994 - 1995

Μαριάννα Κολυβά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
1995 - 2002

Αικ. Μπεκιάρογλου Εξαδακτύλου
Αναπλ. διευθύντρια
2002 - 2004

Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος
Διευθυντής
2004 - 2006

Στέλλα Φωτοπούλου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
2006 - 2009

Βασιλική Ψιμούλη
Αναπλ. διευθύντρια
2009

Αμαλία Παππά
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
2009 -

Μαριέττα Μινώτου
Διευθύντρια