Ολοκλήρωση ταξινόμησης και διάθεση αρχείου Κεντρικής Υπηρεσίας

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της ταξινόμησης και της περιγραφής της σειράς «Προληπτική Λογοκρισία Κινηματογραφικών Σεναρίων και Θεατρικών Κειμένων» του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών των ετών 1968 -1976.