Αρχειοφυλάκειο Παξών

paxi arxikiTα Γ.Α.Κ. - Αρχειοφυλάκειο Παξών είναι Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. - Αρχειοφυλάκειο Παξών είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού Παξών και Αντίπαξων, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.
Ιστορίες κινηματογράφου
Πίσω από το λευκό πανί
Τίτλος
Περιγραφή