Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

SFRAGIDA3

Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ιδρύθηκε με τον Ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229/23.10.2000) ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.   

Βάσει του νόμου αυτού (Ν. 3391/2005 ΦΕΚ 240, 4.10.2005, άρθρο 16Α, α, β, γ, δ) η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού:
  • Παραλαμβάνει, αρχειοθετεί και φυλάσσει τα αρχεία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α΄).
  • Εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ανωτέρω Αρχεία σε όσους έχουν δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α΄).
  • Συντηρεί τα Αρχεία από φυσικές φθορές και τα αναπαράγει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τη διάσωση ή τη γνωστοποίησή τους.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της αρχειονομίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των Αρχείων.
Ως θεσμός, η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί το φυσικό χώρο υποδοχής των αρχείων των πολιτικών προσωπικοτήτων. Κάθε νέα κατάθεση, αποτελεί ανεκτίμητη συνεισφορά στην καταγραφή της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας.

Η Υπηρεσία αυτή στη σύντομη ιστορική διαδρομή της περιλαμβάνει ήδη σημαντικά αρχεία Ελλήνων πολιτικών προσωπικοτήτων. Συγκεκριμένα, το 2004, ο αποχωρών τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης είχε καταθέσει στην (αυτοτελή τότε) Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού το αρχείο του, ενώ υπήρξε και παράλληλη κατάθεση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου της ίδιας περιόδου (1996-2004). 
Έκτοτε, η Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού εντάχθηκε και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., όπου φυλάσσονται και άλλα αρχεία πολιτικών, όπως: το αρχείο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού της περιόδου 1917-1928 (Κυβερνήσεις Βενιζέλου, Γούναρη, Γονατά, Παγκάλου και άλλων), το αρχείο Ιωάννου Μεταξά, το αρχείο του Πρωθυπουργού της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης Εμμανουήλ Τσουδερού (1941-1944), αλλά και σημαντικά αρχεία της μεταπολεμικής περιόδου (αρχείο Πλαστήρα, αρχείο Βασιλικών Ανακτόρων), ή και το πιο πρόσφατο αρχείο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου.

Ο εμπλουτισμός και η ανάδειξη του αρχειακού υλικού που απόκειται στα Γ.Α.Κ. αποτελεί διαχρονικά βασικό άξονα των δραστηριοτήτων μας. 
Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να καταθέσετε στα Γ.Α.Κ. τυχόν αρχειακό υλικό που είναι στην κατοχή σας και αφορά στη συνεισφορά σας στην δημόσια πολιτική ζωή του τόπου.

Έχετε τη δυνατότητα να καταθέτετε προς φύλαξη στην Υπηρεσία μας τα αρχεία που έχετε συγκεντρώσει από την πολιτική σας πορεία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στην καταγραφή της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας. 
Οι όροι και οι προθεσμίες πρόσβασης στο υλικό ορίζονται από εσάς

Επισκεφτείτε την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., κατόπιν συνεννόησης (βλ. Ενότητα: Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλέφωνα - Διευθύνσεις), προκειμένου να σας ενημερώσουμε εκτενώς για το πολύπλευρο έργο μας και να σας ξεναγήσουμε στους χώρους της Υπηρεσίας μας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας, θα σας παρουσιάσουμε και χαρακτηριστικά δείγματα του αρχειακού πλούτου που απόκειται στην Υπηρεσία μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Πρόσβαση στο Γενικό Αρχείο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη