Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας

ΓΑΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤα Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός τους είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της Κεφαλονιάς, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

Έκθεση
Ιόνιο Κράτος 1815-1864
11ο
Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο