Αρχεία Ν. Κέρκυρας

ΓΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
Tα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κέρκυρας 
είναι Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κέρκυρας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού Κέρκυρας, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.
Έκθεση - Ενθύμιον
Έκθεση φωτογραφικού υλικού Ενθύμιον: μία νοσταλγική περιδιάβαση σε μνημεία, τόπους, ανθρώπους: 19ος-20ος αι.
Ομιλία - Ελένη & Κερκύρα Κάντα
Ελένη και Κερκύρα Κάντα, oι πρωτοπόρες Ελληνίδες φωτογράφοι του 19ου αι. Ομιλία Σπύρου Γ. Κάντα.