Αρχεία Ν.Σερρών


Τα Αρχεία Νομού Σερρών είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Σερρών είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Σερρών, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Τα Αρχεία Νομού Σερρών στεγάζονται σε μισθωμένο όροφο πολυκατοικίας, απέναντι από το μέγαρο της Νομαρχίας. Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30.
Τιμητική βραδιά για τον λογοτέχνη
της πόλης μας Ευάγγελο Ασπιώτη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ