General International Strandard Archival Description - ISAD (G)

Το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) - ΔΙΠΑΠ παρέχει τις κατευθυντήριες για την περιγραφή του αρχειακού υλικού και τη δημιουργία προτυποποιημένων εγγραφών. Το πρότυπο περιλαμβάνει γενικούς κανόνες αρχειακής περιγραφής ανεξάρτητα από το είδος και το υπόστρωμα του αρχειακού υλικού. Η χρήση του ΔΙΠΑΠ (Γ) για την περιγραφή του αρχειακού υλικού:
α. διασφαλίζει τη δημιουργία περιεκτικών, κατάλληλων και επεξηγηματικών περιγραφών,
β. διευκολύνει την ανάκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το αρχειακό υλικό,
γ. καθιστά δυνατή τη χρήση κοινών και καθιερωμένων βάσεων δεδομένων και,
δ. καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση των περιγραφών από διαφορετικούς τόπους φύλαξης σε ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφόρησης.