Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 1988
Ιόνιος χώρος: πέντε αιώνες διοικητική οργάνωση (1386 - 1864), έκθεση αρχειακού υλικού από 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, Κέρκυρα