Εκδόσεις

Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ

Εξώφυλλο από ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Π. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Π. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ

Έτος: 1960
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

Έτος: 2002
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

Έτος: 2000
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910 τ. (Α-Λ)

ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910 τ. (Α-Λ)

Έτος: 1989
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910, τ. (Μ-Ω)

ΔΙΑΘΗΚΕΣ 1801-1910, τ. (Μ-Ω)

Έτος: 1993
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ