Κατηγορία: Πρακτικά
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 1992
"Αρχεία και αρχειακοί: ένας ιστός", από το Συμπόσιο Αρχειονομίας Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 1991
Date insert: