Εκδόσεις

Πρακτικά

Εξώφυλλο από ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΣ

Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου 1991

Έτος: 1992
Κατηγορία: Πρακτικά
Date insert: Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019
Εξώφυλλο από ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος - 19ος αι.

Έτος: 1996
Κατηγορία: Πρακτικά
Date insert: Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019
Εξώφυλλο από ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τα μείζονα ιστορικά ζητήματα (1800-1807)

Έτος: 2001
Κατηγορία: Πρακτικά
Date insert: Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019