Εκδόσεις

Ιστορικές Πηγές

Εξώφυλλο από ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

νοτάριος Κερκύρας: Πρωτόκολλο (1514-1515)

Έτος: 2015
Κατηγορία: Ιστορικές Πηγές
Εξώφυλλο από ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (16ος - 18ος αι.): Πηγή για σχεδίασμα ανασύνθεσης της εποχής.

Έτος: 2002
Κατηγορία: Ιστορικές Πηγές