Κατηγορία: Ιστορικές Πηγές
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 2002
Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (16ος - 18ος αι.): Πηγή για σχεδίασμα ανασύνθεσης της εποχής.