Πέτρος Αγαπητός, νοτάριος Κερκύρας: Πρωτόκολλο (1514-1515), εκδ. Ν. Βλάχου, Δ. Μητουλάκης, Μ. Μπαλού, Σ.-Α. Πανταζή, Α. Παπαϊωάννου, Κ. Πιλίλη, Σ. Πουλής