Τοπικό Αρχείο Αίγινας


Tα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ροδόπης 
είναι Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ροδόπης είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού Ροδόπης, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.
Ιστορίες κινηματογράφου
Πίσω από το λευκό πανί
Τίτλος
Περιγραφή