Εκδόσεις

Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ

No cover ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΣ-ΝΑΟΙ)

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΣ-ΝΑΟΙ)

Έτος: 1984
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1846-1864, τ.1 (1846-1851)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1846-1864, τ.1 (1846-1851)

Έτος: 1997
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ
No cover ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1846-1864, τ.2 (1852-1864)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1846-1864, τ.2 (1852-1864)

Έτος: 2000
Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ