Εκδόσεις

Ζαπάντη Σταματούλα


Publication by same author

No cover ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1820-1865, ΠΗΓΕΣ ΙΙ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1820-1865, ΠΗΓΕΣ ΙΙ

Έτος: 2006
Κατηγορία:
Date insert: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
No cover ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1636-1648, ΠΗΓΕΣ Ι

Έτος: 2002
Κατηγορία:
Date insert: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
No cover ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ (ΔΕ) ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1535-1553, ΠΗΓΕΣ IV

ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ (ΔΕ) ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1535-1553, ΠΗΓΕΣ IV

Έτος: 2002
Κατηγορία:
Date insert: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
No cover ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 1570-1598, ΠΗΓΕΣ IV

Έτος: 2000
Κατηγορία:
Date insert: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
No cover ΙΟΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1817-1864

ΙΟΝΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1817-1864

Έτος: 2000
Κατηγορία:
Date insert: Τρίτη, 30 Απριλίου 2019