Εκδόσεις

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ιονίων Νησιών


Publication by same author

Εξώφυλλο από ΙΟΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πέντε αιώνες διοικητική οργάνωση (1386 - 1864)

Έτος: 1988
Κατηγορία: