Κανονισμός λειτουργίας Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 4899/06.11.20, Τεύχος Β) και άρθρο 3, παρ. 54, αναστέλλονται οι δραστηριότητες των αρχειοφυλακείων.

Συνεπώς, τα Αναγνωστήρια των Γ.Α.Κ. θα παραμείνουν κλειστά έως και τη Δευτέρα, 07/12/20.

Εξυπηρετούνται μόνο επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Διαβάστε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

Για τη λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, τηλεφωνικά, για τη διαδικασία εξυπηρέτησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες.