Κανονισμός λειτουργίας Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.

Διαβάστε τον νέο Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου (ελληνικά, αγγλικά).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» το κοινό εισέρχεται στην Κ.Υ. των ΓΑΚ κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο Αναγνωστήριο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
[γ] αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

2. Το ωράριο λειτουργίας ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες (βλ. Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου) ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
3. Υπενθυμίζεται ότι οι ερευνητές προσέρχονται, στα Αναγνωστήρια των Γ.Α.Κ., αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.


Για τη λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, τηλεφωνικά, για τη διαδικασία εξυπηρέτησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες.