Κανονισμός λειτουργίας Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Από την 3η Ιουνίου 2020 και ως το τέλος του μήνα επανέρχεται σε μερική λειτουργία το Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. με Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Αναγνωστήριο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 09:00 - 13:00
Δικαστικά αρχεία: Τρίτη και Πέμπτη, 09:00 - 13:00.

Οι ερευνητές θα προσέρχονται αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Διαβάστε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

Για τη λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, τηλεφωνικά, για τη διαδικασία εξυπηρέτησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες.