Κανονισμός λειτουργίας Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.

Διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου εδώ.

*Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας COVID-19 έχει τεθεί σε ισχύ Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα ελληνικά και αγγλικά.

1. Το ωράριο λειτουργίας ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες (βλ. Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου) ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

2. Υπενθυμίζεται ότι οι ερευνητές προσέρχονται, στα Αναγνωστήρια των Γ.Α.Κ., αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.


Για τη λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, τηλεφωνικά, για τη διαδικασία εξυπηρέτησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00" ισχύουν τα παρακάτω:

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ 17917/22-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).

2. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.

Δεν απαιτείται η υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο στο Αναγνωστήριο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,
[β] πιστοποιητικού νόσησης,
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19
(PCR ή rapid test).

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στα τραπέζια μελέτης του Αναγνωστηρίου προσέρχονται μέχρι επτά (7) ερευνητές ανά ημέρα.

Το κοινό καλείται να προσέρχεται με δικά του γάντια και μάσκες και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αλκοολούχου διαλύματος μετά την επαφή με φυσικά αντικείμενα).

Οι ημέρες εξυπηρέτησης του Τμήματος Αναγνωστηρίου ορίζονται ως εξής:

Δευτέρα- Τετάρτη-Παρασκευή (Αναγνωστήριο): 09:00 – 14:00
Τρίτη-Πέμπτη (Δικαστικά): 09:00-14:00