Κανονισμός λειτουργίας Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.

Διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.

*Αντίστοιχος Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.