ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Στον ιστότοπο των Γ.Α.Κ. αναρτώνται ανακοινώσεις (βλ. Ενότητα Αρχικής Σελίδας: Ανακοινώσεις) για έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και για το χρονικό διάστημα που τα Αναγνωστήρια παραμένουν κλειστά τους καλοκαιρινούς μήνες.