Προσεχείς δράσεις

Αθήνα

Δεν υπάρχουν προσεχείς δράσεις.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Δεν υπάρχουν προσεχείς δράσεις.
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών παρουσιάζουν μια πρόγευση της ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Από τις 15 Μαρτίου μπορείτε να δείτε, μέσω εικονικής περιήγησης, περισσότερα από 150 τεκμήρια στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης. Ακολουθήστε μας!

Read more
Newsletter Ιανουαρίου
Διαβάστε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενημερωθείτε για εκδόσεις, εκδηλώσεις, προσεχή συνέδρια, υποτροφίες και διαγωνισμούς, στο νέο Newsletter των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για το μήνα Ιανουάριο.Read more
Νέος κύκλος κινητικότητας - Μετατάξεις στα Γ.Α.Κ.

Τα Γ.Α.Κ. στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας στελέχωσης τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, έχουν ενταχθεί στο νέο κύκλο κινητικότητας στο δημόσιο, προκειμένου να καλυφθούν 31 κενές οργανικές θέσεις με μετάταξη. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως Αρχειονόμους αλλά και Πληροφορικούς, Διοικητικούς - Οικονομικούς, αρχειοθέτες κλπ.

Καλούνται συνάδελφοι αρχειονόμοι – βιβλιοθηκονόμοι αλλά και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της εφαρμογής της Απογραφής https://hr.apografi.gov.gr/login

Να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2020.Read more
Ολοκλήρωση ταξινόμησης και διάθεση αρχείου Κεντρικής Υπηρεσίας
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της ταξινόμησης και της περιγραφής της σειράς «Προληπτική Λογοκρισία Κινηματογραφικών Σεναρίων και Θεατρικών Κειμένων» του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών των ετών 1968 -1976.Read more
Αποκατάσταση βλάβης στην ψηφιακή πύλη των Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η ψηφιακή πύλη "αρχειομνήμων" είναι και πάλι σε λειτουργία! Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ερευνητές και φίλους των Γ.Α.Κ. για την υπομονή και την κατανόησή τους. Περιηγηθείτε και απολαύστε και πάλι τις αρχειακές συλλογές των Γ.Α.Κ. στον Αρχειομνήμονα
Μερική Λειτουργία Αναγνωστηρίων Γ.Α.Κ.
Η μερική λειτουργία των Αναγνωστηρίων των Γ.Α.Κ. πραγματοποιείται βάσει του νέου Κανονισμού Λειτουργίας . Υπενθυμίζεται ότι η προσέλευση στα Αναγνωστήρια γίνεται, αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.
Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.
Αναβολή Εκδηλώσεων
Τα Γ.Α.Κ., κατανοώντας το μέγεθος του προβλήματος και με αίσθημα ευθύνης, έχουν αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους, ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο θέμα, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας και της σελίδας των Γ.Α.Κ. στο Facebook νέες ημερομηνίες. Για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, εδώ Επικοινωνήστε μαζί μας .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Τα Γ.Α.Κ., κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, τις προτροπές των ειδικών και σεβόμενα πρωτίστως την ασφάλεια της υγείας των πολιτών αλλά και των εργαζομένων, αναδιοργανώνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους, ως προς τη διαχείριση των αρχείων των οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοινώσεις

Κεντρική Υπηρεσία

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για επιλογή αναδόχου - προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου
Εγκρίθηκε το από 27-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. 141222/Β4/12-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΩ46ΜΤΛΗ-Ο0Χ, AΔΑΜ: 20PROC007486950) συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για την φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους». Δείτε το Πρακτικό 
Συνοπτικός  διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για τη φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ.
Δημοσιεύτηκε ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για τη φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. Δείτε την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού σε doc και σε pdf.
Επανάληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα Γ.Α.Κ.»
Δημοσιεύτηκε η επανάληψη της Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα Γ.Α.Κ.». Δείτε περισσότερα: Η απόφαση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑ / Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ / Το ΤΕΥΔ σε .doc format(επεξεργάσιμη μορφή)
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2020 - 2021
Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) για το σχολικό έτος 2020 - 2021. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.